Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Webinar over Bildung en filosofie in het vmbo: 'Dat hoeven ze toch niet te weten…?'

Waarom zijn initiatieven om vakken als Bildung en filosofie meer aandacht te geven op het vmbo zo belangrijk? In een webinar op 31 oktober delen Eva-Anne le Coultre en Wouter Sanderse hun inzichten en ervaringen en doen ze suggesties voor de praktijk. De online avond is een initiatief van Verus, Sardes en NIVOZ die gezamenlijk optrekken om de schaduwzijden van de meritocratie aan de kaak te stellen.

Wie al jong op school leert nadenken over belangrijke levensvragen, en over de relatie tussen het eigen leven en de maatschappij waarvan hij/zij deel uitmaakt, kan als mens en burger beter functioneren. Dat is in persoonlijk opzicht van groot belang omdat het het welbevinden en het gevoel van regie bevordert. Maar ook onze democratie, met vele belangen en verschillende visies, is gebaat bij zoveel mogelijk mensen die kunnen participeren, hun stem laten horen en zó hun steentje bijdragen.

Hoewel zo’n beetje de helft van alle leerlingen uit het basisonderwijs naar het vmbo gaat, is de gestructureerde aandacht voor zogeheten ‘vormende vakken’ veel kleiner dan op de havo en het vwo. ‘Als het gaat over beroepsvoorbereidende opleidingen is vooral het perspectief van de arbeidsmarkt leidend,’ stelt Wouter Sanderse, docent Educatie aan de Universiteit voor Humanistiek en projectleider van ‘Voorbeeldige Bildung in het vmbo’. Ook de idee dat je leerlingen die praktisch zijn ingesteld niet teveel moet laten nadenken is behoorlijk dominant, merkt Eva-Anne le Coultre, vakdidacticus/onderzoeker filosofie aan de Rijksuniversiteit Groningen en projectleider ‘Filosofie op het vmbo Groningen’.

Dit raakt aan één van de schaduwzijden van de meritocratie: het automatisme waarmee mensen met een hogere opleiding en een goed betaalde baan, beter dan degenen die dit niet ten deel valt, ook intellectueel en sociaal kapitaal opbouwen. Zodoende slagen zij erin om op cruciale posities in de samenleving hun stem te laten horen. Het risico is dat de belangen van sommigen daarmee boven die van anderen gaan, en deze laatste groep daardoor achterstelling en uitsluiting ervaart.

Daarom zijn initiatieven om vakken als Bildung en filosofie meer aandacht te geven op het vmbo zo belangrijk. Zij laten zien hoe ook met meer praktisch ingestelde leerlingen nagedacht kan worden over welke waarden zij belangrijk vinden en wat ze daarmee willen doen in hun werk en in de samenleving.

Het webinar op 31 oktober gaat hierover. Er is gelegenheid om via de chat met elkaar en met Eva-Anne le Coultre en Wouter Sanderse in gesprek te gaan.

Noteer de datum vast in je agenda! --> Dinsdag 31 oktober, 19:30 tot 21.00 uur.
Na de zomervakantie volgen praktische details.

Wil je nu al meer informatie, neem dan contact op met Monica Neomagus ([email protected]) of Robbert Jan de Vries ([email protected])

Lees hier meer artikelen over de schaduwkanten van de meritocratie en over andere activiteiten die NIVOZ in samenwerking met Verus en Sardes organiseerde.

 

 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief