Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Voor magie in spel is samen nodig (uitverkocht)

Met acteur Gijs Scholten van Aschat had NIVOZ eerder een uitgebreid vraaggesprek over onderwijs, doceren en de rol die verbeelding in ons mensenleven speelt. Het artikel ('Voor magie in spel is ook samen nodig') verscheen in het magazine Speelruimte. Niet verwonderlijk dat we opnieuw bij hem aanklopten, met een jaarthema als 'Spelen, leren, maken'. Op 14 maart 2019 staat Scholten van Aschat - voorvechter van de rol van de Kunsten in de samenleving - op het toneel. Niet in ons vertrouwde theater Maitland in Driebergen, maar in het Icoon-theater, naast het Vathorst College in Amersfoort. Janeke Wienk zal vervolgens haar onderzoekswerk als promovendus verbinden aan de lezing. Zij richt zich op de unieke mogelijkheden van de kunsten om existentiële vragen in het onderwijs te thematiseren.

Deze avond is helaas al uitverkocht


Hier volgt een inleiding van zijn eigen hand.

Jeppe van PruijssenOver Gijs Scholten van Schat

Acteur Gijs Scholten van Aschat (1959) is momenteel verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, en werkte daarvoor bij onder meer Nationaal Toneel en Orkater. Hij speelde mee in een onuitputtelijke reeks toneelstukken, films, televisieprogramma’s en -series. Enkele jaren geleden ontpopte hij zich ook als schrijver, van de novelle Beretta Bobcat en van het scenario voor de film De Poel. Over het Nederlandse cultuurbeleid en de positie van de kunstenaar heeft Scholten van Aschat uitgesproken ideeën.

Momenteel is Gijs Scholten van Aschat als voorzitter verbonden aan de Akademie van Kunsten. Hij wil vanuit die rol vooral inzetten om de relatie tussen kunst en politiek te verbeteren. Ook toont hij zich nadrukkelijk betrokken bij het onderwijs, getuige een aantal bevlogen lezingen die hij vanuit zijn lidmaatschap aan het KNAW gaf. Tijdens het symposium Het nieuwsgierige kind in 2015 prak hij over de rol van verbeelding en empathie in het onderwijs. Daarnaast startte hij een project als Luisteroren. Daarbij wordt op basisscholen creatief luisteren gestimuleerd (zie interview).
 
Gijs Scholten van Aschat ontving alle belangrijke prijzen: al in 1983 een Arlecchino voor Midzomernachtsdroom, de Louis d’Or voor zijn rol in Decadence en de Albert van Dalsumring, een belangrijke onderscheiding die jarenlang in handen van Pierre Bokma was. Voor zijn rol in de televisieserie Oud geld kreeg hij een Gouden Kalf. Scholten van Aschat is bovendien de beste voorlezer van Nederland.
 

Verwijzingen, artikelen/video

Over Janeke Wienk

Janeke Wienk werkt bij ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten als docent en onderzoeker, onder andere voor de nieuwe internationale masteropleiding artist educator, waar verbinding tussen kunst, docentschap en conflict- en vredestudies wordt gemaakt. Ook werkt ze bij ArtEZ aan de ontwikkeling van Human Matters, een programma waar in samenwerking met de Universiteit van Humanistiek de humaniserende rol van kunst in de samenleving wordt ontwikkeld.

Over haar onderzoek
Het PhD-onderzoek van Janeke Wienk - voortvloeiend uit de NIVOZ-leerstoel 'Pedagogische dimensies in onderwijs, opleiding en vorming'  die door Gert Biesta wordt bekleedt - zoomt in op ‘de existentiële dimensie van kunst in het onderwijs’ en vooral op de vraag welke pedagogische kwaliteit nodig is om verbinding met deze dimensie van kunst te maken. Centrale vraag van het onderzoek is: Art, humanity and education: how can artist educators address the existential dimension of art in education? Janeke neemt aan dat existentiële vragen hun natuurlijke habitat kunnen en ook zouden moeten (terug) vinden in onderwijs, dat aanvankelijk de kerncontext vormde voor existentiële vragen. Het hedendaagse onderwijs biedt op dit moment niet die geschikte context om bij existentiële vragen stil te staan, getuige de dominante aandacht voor instrumentele doelen en vaardigheid-denken.

 

LET OP!!!!
Adres:
ICOON-theater, Lovink 6, 3825 MP Amersfoort

De vijf NIVOZ-onderwijsavonden in 2018-2019 zijn:

3 oktober 2018: Rob Martens (en Marco Mout/Walhallab) - Spel als leermachine -  Uitverkocht
7 november 2018: Amber Walraven (en Henk ter Haar) - Leren door onderwijs te maken.
10 januari 2019: Ellen Klatter (en Ron Bormans) – Over de regels van het spel
14 maart 2019: Gijs Scholten van Aschat (en Janeke Wienk) – Voor magie in spel is samen nodig. (ICOON-theater, Vathorst College, Amersfoort) - Uitverkocht
12 juni 2019: René ten Bos en Henk Oosterling - Wat staat er op het spel en wat kunnen we ervan maken?

Naast een hoofdspreker is er ook gezocht naar een of meer co-sprekers. Achter de naam vindt u de link naar de betreffende avond.

Tickets

Een Onderwijsavond vindt opnieuw plaats in het sfeervolle theater Maitland (op die van Gijs Scholten van Aschat na) en de entreeprijs is 32,50 euro. Voor een passe-partoutkaart betaalt u 125 euro voor vijf avonden, in plaats van 162,50 euro.

Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.
Wie tenminste vijf Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 10 register-uren in het lerarenregister.

Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of [email protected]

De aanschaf van de tickets verloopt automatisch met een Ideal betaling. Na betaling ontvangt u ook een factuur. Wilt u een factuur met alle gegevens erop (om te gebruiken als declaratie bijv.), zorg er dan voor dat alle gegevens (NAW) zijn ingevuld.

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief