Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

'Verbondenheid door aanraking'. Over pedagogisch contact in een professionele context. Een tweeluik.

6 december 2014

Pedagogisch contact – als aspect van pedagogische tact – is het fenomeen dat de opvoeder in staat stelt om juist te handelen én zich te legitimeren. Naar analogie van Luc Stevens’ (2013) definitie van ‘pedagogische tact’ definiëren we het begrip ‘pedagogisch con-tact’ dan ook als volgt: een goede aanraking, op het juiste moment, óók in de beleving van het kind. Simone Mark en Marcel van Herpen over pedagogisch contact in de professionele relatie. 'Over verbondenheid door aanraking.'

UnknownHet leven begint en eindigt met aanraking. Het ongeboren kind ‘voelt’ de aanraking al via de huid als de moeder haar handen op haar buik legt. De foetus zoekt de warmte van de aanraking op en nestelt zich er tegenaan. Maar ook de stervende mens houden we vast totdat hij het leven kan loslaten. Over de aanraking in algemene zin is veel geschreven door filosofen, psychologen, antropologen, orthopedagogen en haptotherapeuten.

Dit artikel gaat over het aanraken van kinderen in een professionele context. We zoeken een antwoord op de vraag: ‘Wanneer is fysiek contact in de professionele opvoedingscontext juist?’ De begrippen ‘tact’ en ‘contact’ worden bij elkaar gebracht in een begripsverheldering, waarbij ‘contact’ verwijst naar de fysieke aanraking.

In het huidig tijdsgewricht is het aanraken van kinderen in professionele context een verkrampt thema; deels door de taboesfeer rond aanraken en deels door de toenemende aansprakelijkheidsstelling. Tussen algemeen aanvaard gepast en algemeen aanvaard ongepast aanraken ligt een grijs gebied waarvoor geen handboek bestaat. Dit neemt niet weg dat professionals zich wel geconfronteerd zien met dillema’s op dit gebied. Tegelijkertijd zien instellingen en overheden zich momenteel genoodzaakt om een instrumentele aanpak in te zetten ter voorkoming van incidenten en de juridische consequenties daarvan. Deze protocollering van pedagogisch contact ontkent echter het existentiële niveau ervan, dat inherent is aan de pedagogische ontmoeting. Daarnaast leidt zij enerzijds tot handelingsverlegenheid en vervreemding anderzijds.

Het artikel is een tweeluik. In dit eerste deelartikel plaatsen we het fenomeen aanraking in een cultuur-historisch perspectief. Dit om het in relatie tot onze tijdsgeest te bezien; er is immers veel veranderd ten aanzien van de emancipatie van het kind en opvattingen over onderwijs en opvoeding spelen daarbij een belangrijke rol. In het tweede deelartikel gaan we dan nader in op de theoretische achtergronden van pedagogisch contact. Bij dat tweede artikel staan ook verwijzingen naar onderzoeksbronnen.

Lees verder

.

 

cover simoneHet boek Pedagogisch Contact


Op 13 maart 2015 verschijnt het boek Pedagogisch Contact - Verbondenheid door aanraking van Simone Mark. 128 pagina's. Uitgever Centrum voor Pedagogisch Contact. Prijs 18 euro.  ISBN 978-90-823524-05.

Te verkrijgen via de website van www.pedagogischcontact.nl en Educatheek, klik hier


We raken elkaar met onze ogen, met onze stemmen, met onze handen, met onze nabijheid en afwezigheid. Dat is de manier waarop betekenissen van de ene op de andere persoon worden overgedragen. Simone Mark vraagt ons om ons te bezinnen op de betekenissen en de pedagogische noodzaak van dit aanraken en aangeraakt worden. Max van Manen - emeritus hoogleraar onderwijskunde en pedagogiek

Aanraken is natuurlijk, net zo natuurlijk als kijken en luisteren. Dit boek van Simone Mark moest er zijn. Het gaat uit van de aanraking als levensbehoefte, maar biedt ook perspectieven waar fysiek contact minder vanzelfsprekend is. Vincent Bijlo - cabaretier en schrijver

Als we niet erkennen dat fysiek contact van belang is, zal deze vorm van communicatie verder verschralen. Het is noodzakelijk om trainers, coaches en opvoeders het
vertrouwen te geven, dat nodig is om aanraken een normaal aspect van de begeleiding te laten zijn. Dit boek helpt professionals met gevoel contact te maken. Marc Lammers - hockeycoach

 

Reacties

0
Login of vul uw e-mailadres in om op de hoogte te blijven van reacties op uw reactie


Er zijn nog geen reacties
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief