Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

18 maart Extern

Velon-congres in Breda: Opleiden voor de toekomst

Op 18 en 19 maart 2019 vindt het jaarlijkse Velon/VELOV Congres 2019 plaats, met als thema Opleiden voor de Toekomst. Wat betekent opleiden voor de toekomst voor kinderen en jongeren? Wat betekent dit voor de lerarenopleidingen en voor ons als lerarenopleiders? Welke ontwikkelingen zijn er gaande, waar spelen we op in en welke afwegingen maken we daarbij? Moet onderwijs, moet een lerarenopleiding voorop lopen of juist een kritische tegenkracht vormen? Grote en abstracte vragen waarop het antwoord niet eenvoudig en niet eenduidig zal zijn. Twee dagen zijn er in het Chassé theater in Breda om kennis, ervaringen en voorbeelden uit te wisselen, om te reflecteren, te inspireren en te creëren.

Als we kinderen en jongeren willen opleiden voor de toekomst, dan moeten we ook leraren opleiden voor de toekomst. Wat de toekomst ons brengt en van ons vraagt weten we niet. Daarom is het van belang dat we leraren opleiden die wendbaar zijn in de zin van ondernemend, onderzoekend en creatief én weerbaar door kritisch denken, (zelf)reflectie, zelfregulering. Leraren met een grote maatschappelijke betrokkenheid die zich actief verhouden tot complexe vraagstukken vanuit de samenleving, leraren die samenwerken met elkaar en met andere professionals. Met elkaar staan we – scholen, lerarenopleidingen, onderzoekers, beleidsmakers, politiek – voor de opdracht om nog meer en nog betere leraren op te leiden voor de toekomst. Een opdracht die van ons allen veel creativiteit en samenwerking vereist en waar het Velon/VELOV Congres 2019 een bijdrage aan zal leveren.

Tijdens het Velon/VELOV Congres 2019 werken we het thema Opleiden voor de Toekomst uit in vier programmalijnen:

  • Kwaliteit voor en ín de klas
  • Anders organiseren van onderwijs: wat en hoe
  • Leraren van de toekomst: flexibele professionals
  • Maatschappij van morgen: diversiteit en urban education

Hierbij is aandacht voor praktische invullingen, inspirerende kennisdeling, verdiepende reflecties en onderzoekende verkenningen.

Locatie: Chassé Theater

Claudius Prinsenlaan 8

4801 BC Breda

 

Inschrijven en meer informatie te vinden achter de link: https://veloncongres.nl

 

 

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief