Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Stageprojecten

Het NIVOZ begeleidt jaarlijks verschillende stageprojecten van studenten uit uiteenlopende studierichtingen en traineeships. Deze projecten maken het voor de stagiaires mogelijk ‘de pedagogische paragraaf’ van hun opleiding en toekomstige beroepspraktijk te verkennen en verdiepen. Tegelijkertijd wordt op deze manier het NIVOZ gevoed door ‘de blik van buiten’ en de rijkdom aan kennis en ideeën die de studenten meebrengen.

Afgeronde stages

Deze pagina biedt een overzicht van de afgeronde en lopende stageprojecten.
Interesse in een stage bij het NIVOZ? Neem contact op.
 

Afgeronde stages:

 • Carm Barten (Master Theoretische Pedagogiek, VU)
 • Sander van Perlo (Master Onderwijs en Innovatie, VU)
 • Anke Niessen (Eerst de Klas / KWC Culemborg)
 • Judith Rotink (Eerst de Klas / Arentheem College Thomas A Kempis)
 • Anton Nanninga (Eerst de Klas / RSG Pantarijn Wageningen)
 • Margriet van der Laan (Eerst de Klas / Zuider Gymnasium Rotterdam)
 • Marjolein van den Broek (Eerst de Klas / Dendron College in Horst, Limburg)
 • Hanneke Hengst (Eerst de Klas / Kaj Munk College Hoofddorp)
 • Pascale van Zantvliet (onderzoeker, docent Utrecht University)
 • Astrid Beelen (Docent klassieke talen bij Stedelijk gymnasium Nijmegen)

Huidige stagiaires

In het lopende schooljaar heeft NIVOZ plaatsgemaakt voor een vijftal stagaires. Femke Keeren (De Bildung Academie) werkt drie dagen per week aan een stageopdracht. Vanuit het traineeship Eerstdeklas zijn er drie jonge docenten/academici die één dag per week in Driebergen aanwezig zijn. 
 

Lopende stages

 • Femke Keeren (Master Onderwijs en Innovatie, VU / De Bildung Academie)
 • Martina Faber (Eerst de Klas / Regius College)
 • Gepko Hahn (Eerst de Klas / Corlaer College)
 • Anouk van Croesdijk (Eerst De Klas / Corlaer College)

Femke Keeren

Ik voel me een reiziger, imaginair en reëel. Ik kan mij zowel volledig verliezen in een verhaal als in een avontuurlijke trektocht. Wat dit reizen voor mij verbindt, is een nieuwsgierigheid naar nieuwe werelden. Nieuwe werelden die een leerling in mijn ogen ook kan ontdekken door contact met een bevlogen docent die vertrouwen schenkt. Die nieuwe wereld hoeft niet per se buiten de leerling te liggen, maar kan hij/zij ook in zichzelf vinden.

Mij is dat overkomen toen ik tijdens mijn bachelor Psychobiologie een uitstap maakte naar het vak Retorica. Daar nam ik niet meer simpelweg kennis in me op, maar werd ik ook aangespoord om na te denken over mijn relatie tot mijzelf, de ander en de wereld. Iets waar ik me tot dan toe alleen buiten de schoolbanken mee had beziggehouden. Ik ontdekte een (binnen)wereld waar – naast denken – ook ruimte was voor voelen en doen.

Niet veel later sloot ik me aan bij een groep studenten die vond dat onderwijs meer behelst dan het leren van kritisch-analytische vaardigheden. Expressie, empathie, ethiek, die verdienden ook een plek in het onderwijs, evenals de praktijk. We richtten De Bildung Academie (DBA) op. Daar is mijn fascinatie voor onderwijs en onderwijs-vernieuwing ontstaan. Daar zag en ervaarde ik hoe intrinsieke motivatie en activerende werkvormen kunnen leiden tot groei.

Ik ben nog lang niet uit ontdekt in de onderwijswereld. Ik ben nog steeds op zoek naar antwoorden op de vraag wat een les een goede les maakt, een docent een goede docent, een school een goede school. Kortom, naar een antwoord op de vraag wat en, meer nog, waartoe goed onderwijs is, het centrale thema van mijn master Onderwijs en Innovatie.

Maar, als ik eerlijk ben, vind ik het misschien wel leuker om, in plaats van dichter te komen bij een antwoord op die vraag, anderen te stimuleren om dezelfde vraag te beantwoorden. Ik denk dat een stage bij NIVOZ daar een uitgelezen plek voor is. Ik kijk ernaar uit om bij NIVOZ de komende maanden rond te reizen.

Email: [email protected]
Telefoonnummer: 06-10352434

Gepko Hahn (Eerst de Klas / Corlaer College)

Het bezit van kennis heeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.’

Deze uitspraak van François-Augustin de Paradis de Moncrif houdt Gepko Hahn bezig sinds hij deze zin voor het eerst las op de muur tegenover de kamers van de afdelingsleiders op het Corlaer College in Nijkerk. Het geeft aan waarom hij in het onderwijs zit – om leerlingen kennis bij te brengen – maar tegelijkertijd is het van toepassing op Gepko zelf, want door kennis over het onderwijs is hij anders tegen het woord ‘kennis’ aan gaan kijken. Bij NIVOZ hoopt Gepko – als trainee van Eerst de Klas – de woorden van De Moncrif nog meer betekenis te kunnen geven.

Vanuit de huiswerkbegeleiding het onderwijs in rollend was ik van mening dat het woord ‘kennis’ vooral sloeg op kennisoverdracht vanuit een (vak)didactische opdracht. Daar ben ik in de afgelopen twee jaar op teruggekomen. Uiteraard is pure kennis belangrijk, maar op het Corlaer College staan vaardigheden – zeker in de onderbouw – en het ontwikkelen van talent voorop en daar sluit ik mij bij aan.
 
Bovenal hebben de leerlingen voor mij het woord ‘kennis’ veranderd. Zij willen graag aan mij vertellen wat zij in het weekend gedaan hebben, zij glunderen als ik een compliment geef over hun nieuwe schoenen en zij vragen of willen weten wat ik gestemd heb tijdens de verkiezingen. Zij willen gezien en gehoord worden. Door andere leerlingen. Door mij als docent én als mens. Het zwaartepunt in mijn onderwijsopdracht is verschoven van didactisch naar pedagogisch. Ik wil leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling als individu en als deel van een gemeenschap: van een vriendengroep tot de samenleving.
 
Ik dacht in het begin vooral na over ‘hoe’ en ‘wat’ ik de leerlingen wilde laten leren. Ik ben echter steeds meer over de ‘waarom’-vraag gaan nadenken. Waarom ben ik docent? Waarom handel ik op deze manier? Bij het NIVOZ staat de ‘waarom’-vraag centraal en die wil ik vaak stellen in mijn periode als stagiair: aan mijzelf, maar vooral ook aan anderen. Ik hoop antwoorden te vinden op vele vragen, maar tegelijkertijd ook dat dit weer nieuwe ‘waarom’-vragen oproept.
 
In mijn periode als stagiair bij NIVOZ hoop ik meer invulling te kunnen geven aan mijn pedagogisch opdracht en meer kennis – in de breedste zin van het woord – op te doen over wat goed onderwijs is. Het NIVOZ mag van mij verwachten dat ik vanuit mijn nieuwsgierigheid vragen zal stellen, op zoek ga naar de antwoorden en deze vervolgens zal delen. Ik zou het mooi vinden als ik – vanuit NIVOZ – andere beginnende docenten kan helpen om vragen te leren stellen.

E-mail: [email protected]

Martina Faber

Mijn naam is Martina Faber. Sinds september 2016 ben ik trainee bij Eerst De Klas en sta ik voor de klas als docent Nederlands in Schagen.

Ik ben iemand die zich graag verwondert, geïnteresseerd is in mensen en ik mag graag mensen helpen. Dit zijn bovendien eigenschappen waarvan ik wil dat ze mijn docentschap (gaan) typeren. Ik vind het mooi om leerlingen aan te moedigen om zich te verwonderen over de wereld en zichzelf. Ik geloof dat ze hiervoor betrokkenheid, vertrouwen en aanmoediging nodig hebben van mij als docent en minder mijn vakkennis. Dit idee sluit aan bij het gedachtegoed van stichting NIVOZ.

Gedurende mijn stage bij NIVOZ hoop ik dan ook meer te ontdekken waarom ik een persoonlijke relatie de basis wil laten zijn van mijn docentschap.
Toen ik de uitdaging van Eerst De Klas aanging, ben ik een weg ingeslagen waarbij ik me blijf verwonderen: over onderwijs, leerlingen, mede-trainees, collegae én mezelf. Bij NIVOZ hoop ik mijn verwondering over onderwijs te verdiepen met inspiratie en inzichten om mijn idee van docentschap een brede basis te geven.

[email protected]

Anouk van Croesdijk

Mijn naam is Anouk van Croesdijk, ik ben werkzaam als docent Frans op het Corlaer College. Dankzij het Eerst De Klas-programma mag ik het werk als docent combineren met een stage bij stichting NIVOZ.

In het onderwijs is iedere dag, zelfs iedere les, onvoorspelbaar en verrassend. Natuurlijk probeer je als docent zo goed mogelijk voor te bereiden en de leerdoelen helder te hebben. Maar als het erop aankomt heb je te maken met allerlei omgevingsfactoren die de dag beïnvloeden. Een wesp die de klas binnen vliegt, apparatuur die niet werkt, leerlingen die problemen hebben, het zijn maar enkele voorbeelden van deze factoren.

Het is niet mijn doel om, ‘volgens het boekje’, te streven naar lessen die van A tot Z zijn voorbereid en uitgedacht, waarin controle en voorspelbaarheid voorop staan. Nee, ik denk dat het mijn opdracht is om de leerlingen juist te leren omgaan met de onvoorspelbaarheid die iedereen tegenkomt in het dagelijks leven. Daarom doe ik mijn best om mijn leerlingen eerlijk en open te benaderen, om ruimte te maken voor emoties en discussies en om bovenal de leerlingen te laten inzien dat ieder mens eigen kwaliteiten heeft en uitdagingen tegenkomt. Dat ieder mens een eigen rol mag spelen in het geheel. Het betekent dat ik kwetsbaarheid bespreekbaar wil maken en dat ik de leerlingen wil helpen om eerlijk en positief in het leven te staan.

Bij stichting NIVOZ krijg ik de kans om mee te denken over de pedagogiek binnen het onderwijs. Dankzij een combinatie van theoretische verdieping, praktische workshops en de praktijk als docent, leer ik om los te komen van leerdoelen en resultaten, om na te denken over de sociale impact die ik kan hebben als docent. Het vinden van een balans, mooier nog: een synergie, tussen resultaat en sociale context, is voor mij het doel van deze periode. Ik hoop op die manier in mijn eigen lespraktijk een verschil te kunnen maken en om anderen te stimuleren hetzelfde te doen.

Email: [email protected]

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief