Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Sprekers en deskundigen

Zowel binnen de NIVOZ-denktank als daarbuiten kennen we een diversiteit aan wetenschappelijke expertises als het gaat om pedagogiek en onderwijs. Deze pagina presenteert een aantal sprekers en deskundigen die geraadpleegd kunnen worden voor advies - of het verzorgen van lezingen en andere bijeenkomsten. Je kunt zelf contact met ze opnemen voor een aanvraag, via de beschikbare website of anderzins. NIVOZ bemiddelt niet als sprekersbureau.
 

Spreker, expertise en website

Spreker/deskundige

Expertise

Website

Joop Berding

Pedagogiek van John Dewey en Janusz Korczak; Politieke theorie van Hannah Arendt

www.joopberding.nl

Bas van den Berg

Levensbeschouwelijke educatie, identiteitsontwikkeling, narrativiteit en interculturele dialoog

http://basvandenberg.org/

Dolf van den Berg

Onderwijsinnovatie en leiderschap met het accent op de ontwikkeling van mens en wereld

http://dolfvandenberg.nl/

Gert Biesta

Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming

http://www.gertbiesta.com/

Jan Bransen

Identiteit, zelfkennis, vrije wil, opvoedingsfilosofie, morele verantwoordelijkheid

www.janbransen.nl

Jos Castelijns

Integrale ontwikkeling van scholen en opleidingen; Eigentijds beoordelen in het onderwijs

 

Joep Dohmen

Wijsgerige en praktijkgerichte ethiek; levenskunst, Bildung

http://www.joepdohmen.com/

Iliass El Hadioui

Kansenongelijkheid in het onderwijs, diversiteit, de Transformatieve School

 

Paul Frissen

Bestuurskunde, politieke filosofie, staatstheorie

 

Edith Hooge

Toezicht, bestuur en verantwoording in onderwijs en andere non-profit sectoren

 

Jelle Jolles

Neuropsychologie; cognitieve ontwikkeling, leren en het brein bij de doelgroep kinderen, tieners en bijna-volwassenen

http://www.jellejolles.nl/

Geert Kelchtermans

Ontwikkeling en aard van de professionaliteit van leraren

 

Jos Kessels

Kennistheorie en filosofieonderwijs (socratische methode), muziekfilosofie

http://www.joskessels.nl

Joseph Kessels

Onderzoek en ontwerp van leeromgevingen ten behoeve van kennisproductiviteit, innovatie en de ontwikkeling van sociaal kapitaal; Gespreid Leiderschap en de relatie met professionele ontwikkeling van medewerkers

http://josephkessels.com/

Fred Korthagen

De didactiek van het opleiden van leraren; relatie theorie-praktijk, realistisch opleiden, reflectie en coaching

http://www.korthagen.nl/

Harry Kunneman

Kritisch humanisme, normatieve professionalisering, modus drie kennis en het ontwikkelen van moreel kapitaal in organisaties

http://www.kunneman.org/

Ferre Laevers

Ervaringsgericht onderwijs

 

Bas Levering

Wijsgerige en historische pedagogiek; morele opvoeding

 

Monique Leygraaf

Diversiteit & kritisch burgerschap

http://moniqueleygraaf.yolasite.com/

Max van Manen

Fenomenologisch onderzoek, pedagogische tact

http://www.maxvanmanen.com/

Rob Martens

Praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek; de docent als professional, onderwijsvernieuwing, ICT/ multimedia en onderwijsmotivatie

 

Aziza Mayo

Waarde(n) van Vrijeschoolonderwijs

 

Paulien Meijer

Ontwikkeling van de professionele identiteit van leraren(opleiders), creativiteit in het onderwijs

 

Jessica Mesman

Exnovatie, video-etnografie

 

Henk Oosterling

Filosofie, Rotterdam Vakmanstad

https://www.henkoosterling.nl/

Wouter Pols

Pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap

 

Wouter Sanderse

Ethiek en filosofie van onderwijs en opvoeding; beroepsethiek van de leraar

 

Anne Speckens

Mindfulness in het onderwijs

 

Luc Stevens

Leer- en gedragsproblemen, kwaliteit leraar-leerling interactie, adaptief onderwijs

 

Paul Verhaeghe

De invloed van maatschappelijke veranderingen op psychologische en psychiatrische moeilijkheden

http://paulverhaeghe.psychoanalysis.be/

Monique Volman

De wijze waarop scholen kunnen bijdragen aan betekenisvol leren

 

Arjen Wals

Transformatief Leren voor Sociaal-ecologische Duurzaamheid

https://transformativelearning.nl/

Hartger Wassink

Professionaliteit van leraar, leidinggevende en bestuur; professionele dialoog; policy governance

https://www.hartgerwassink.nl

Micha de Winter

Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken

https://www.onderzoek.hu.nl/Onderzoekers/Micha-de-Winter

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief