Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Schoolreportage de Stuifhoek: 'Het kind weet echt wel wat het wil'

5 januari 2013

Directeur Annie Maijers van de Stuifhoek in Made heeft haar doelen scherp. ‘We willen de pedagogiek en didactiek nadrukkelijk  verweven in alles wat school is en de focus nog meer op het kind richten.'  Het PASSIE/IK-plan is de concrete uitwerking van deze visie op leren. Dit is de zesde aflevering van een serie schoolportretten die Rikie van Blijswijk heeft gemaakt.  'Het kind weet echt wel wat het wil en kan zijn leerwensen ook zelf formuleren.'

Annie Maijers laat er geen twijfel over bestaan. ‘Als leraren echt luisteren,  kunnen ze voor elk kind een maximale leersituatie creëren.' Op haar school moeten daarom de leraren pedagogische ijzersterk in de schoenen staan en didactisch goed geschoold zijn, d.w.z. de leerlijnen en de tussendoelen kennen. 'Dan pas kun je als leraar op de Stuifhoek betekenisvol voor kinderen zijn.’

Voor het team is het PASSIE/IK-plan de concrete uitwerking van hun visie op leren, waarin de pedagogiek en de didactiek hand in hand gaan.  Dit plan bestaat uit twee delen. Elk kind volgt zijn passie door zijn eigen thema  te onderzoeken en te verdiepen. Daarmee wordt in zes weken een werkstuk opgebouwd. Voor het IK-plan kiezen de kinderen wat zij  willen leren binnen het werkstuk: de werkwoordspelling, een tijdsbalk, een grafiek, een diagram maken enz. In workshops bieden leraren daarvoor hun hulp aan.

In het PASSIE plan is ook altijd een creatief deel opgenomen, waarvoor de kinderen uit een rijk aanbod  kunnen kiezen: tekenen/schilderen, kleien, hout bewerken, figuur zagen, papier-maché, werken met verschillende constructie-materialen, drama, werken met stof en wol en muziek/componeren. Als kinderen aan dit deel van het plan werken is er altijd een begeleider bij. Dit jaar biedt  elke leraar twee technieken aan op woensdagochtend, waardoor de kinderen meer zicht krijgen op alle mogelijkheden. Tijdens het werken aan  hun PASSIE/IK-plan wordt aan de kinderen coaching geboden, zowel door hun medeleerlingen als door hun leraar.

Jetse in groep 6 maakt voor het eerst een PASSIE/IK-plan en dat gaat over aardbevingen. ‘Ik wil  alles weten over vloedgolven van zeebevingen en vulkanen. Dan weet ik wat ik moet doen als dat gebeurt’, verklaart hij zijn keuze. Eerst heeft hij een woordveld gemaakt en de belangrijkste woorden daarvan zijn de hoofdstukken voor zijn werkstuk geworden. Hij heeft een PASSIE-map, waarin hij kan zien hoe hij zijn werkstuk moet opbouwen én hij heeft natuurlijk zijn klasgenoten en leraar  voor vragen en suggesties.

In de groep van Judith hangt een prettig werkklimaat. Iedereen kan rustig werken, terwijl er wordt gelopen en iedereen actief met elkaar overlegt. Niemand stoort de ander. ‘Je bent een kanjer’, vertelt Judith aan Jetse.’ Eigenlijk heb je één bladzijde per onderwerp. Kijk eens wat je vandaag allemaal hebt bereikt. Dat is toch geweldig. Nu gaat het vooral om de planning. Als je elke week een hoofdstuk maakt ben je na zes weken klaar.'

Zijn passie voor Insecten wordt zijn tweede werkstuk, weet Jetse mij nu al te vertellen.

In groep 7 zit een groepje kinderen samen met leraar Gea om de computer. Zij coachen de elkaar bij het maken van hun werkstukken. ‘Coachen is leren van elkaar’, licht Gea toe. Het eerst werkstuk van Sybe over labradors opent met  bewegende letters. Dan komen de vragen: Weet iedereen hoe je bewegende letters maakt? Wat is het nut hiervan? Hoe kan Sybe de spelling verder verbeteren, zoals hij zich heeft voorgenomen in dit plan? Wat wil je in deze passie leren over onderwerp en persoonsvorm? Wat vind je zelf goed aan deze passie? Wat mis je nog in deze passie?

‘Bij mijn vorige passie ontdekte ik dat ik meer tijd wilde besteden aan het zoeken van informatie en het lezen van meer boeken. Hoe doe je dat?’ vraagt Sybe aan de andere kinderen. Samen ontdekken zij dat de leer- en onderzoeksvragen nog toegevoegd moeten worden. ’Zonder die vragen kun je nauwelijks informatie zoeken’, wordt opgemerkt.

Sanne vertelt dat de tussentijdse coaching behulpzaam is. ‘Je krijgt veel tips, waardoor je verder kan werken. We bespreken meer  passies tegelijk, waardoor je zelf ook weer nieuwe ideeën krijgt  én het is leuk om te zien hoe anderen hun passie maken. De beste tip die ik ooit heb gekregen? Het kost veel tijd en het is  best moeilijk om goede informatie te zoeken en tegelijk de tijdsplanning in de gaten houden. Ik kreeg de tip om mijn passie op een USB-stick te zetten en er thuis verder aan te werken. Dat hielp heel goed’.

Nathalie schrijft over haar passie Pretparken. De leerdoelen staan in het stappenplan. Voor het creatieve deel heeft ze constructiemateriaal gekozen. ‘Je maakt eerst een plan en overlegt dat eerst met de leraar’, vertelt ze. Ze komt aan het eind van de ochtend binnen met een prachtige zweefmolen, gemaakt van Knex. ‘Ik moet er nog een stoeltje aan maken en dan is het klaar’, zegt ze. Trots draait ze de draaimolen in het rond. Die wordt bewaard voor haar presentatie en gefotografeerd om toe te voegen aan haar portfolio.

De beoordeling van de passieplannen wordt gedaan door de leraar en andere leerlingen, maar niet voordat het kind zelf daarover opmerkingen heeft gemaakt. Na zes weken wordt het resultaat van het proces en het product opgenomen in het portfolio. Eenmaal per jaar presenteert ieder kind  zijn meest geslaagde werkstuk aan ouders, medeleerlingen, leraren en andere belangstellenden.  Daarvoor zijn ontelbare mogelijkheden, zoals een PowerPoint, een Prezi, maar ook een muurkrant of een kijkdoos.

‘Het allerleukste van het werken aan het PASSIE/IK-plan is dat kinderen zelf beslissen over het onderwerp’, zegt Gea, leraar in de bovenbouw van de Stuifhoek. ‘ Door coaching en individuele gesprekken  komen ze in hun eigen naaste zone van ontwikkeling, zodat zij uitdagingen hebben en leren van het werkstuk. In het voorwoord van het PASSIE/IK-plan wordt teruggekomen op de leervragen van de vorige keer en deze worden weer meegenomen naar de nieuwe PASSIE  of zoals een leerling het verwoordde: ‘Het is de bedoeling dat we leren van ons PASSIE/IK-plan en niet alleen maar opschrijven wat we al weten’.

De essentie van coaching is het leren van elkaar door 'tips en tops' en de leerlingen leren te coachen. Als LIO ’er heeft Judith onderzoek gedaan en volgt nu de opleiding tot schoolcoach. ‘Goed coachen -  en met name kinderen leren elkaar te coachen -  is niet gemakkelijk. Ik zie dat ze leren om elkaar krachtige vragen te stellen, in de schoenen van de ander kunnen staan  en oordelen leren op te schorten’.

In het nagesprek met directeur Annie komt  coaching ook terug. Het plan-do-check- act model zit in de hele school en dus ook in het PASSIE/IK-PLAN . De Plan-and-Do is het plannen, maken en leren van het PASSIEPLAN; de Check-and-Act is het leren van het IK-PLAN. Die worden weer  meegenomen in het Plan en Do van de nieuwe PASSIE. Daarmee is de kwaliteitscirkel rond, merkt ze op.

Ook de kleuters doen mee met een eigen aanpak voor het PASSIE/IK PLAN. Hoogbloeiers maken met de leraar een eigen woordveld, waarmee ze werken in de hoeken met ontwikkelingsmaterialen. Individuele vragen van kleuters worden doorgesluisd naar kinderen van groep 8. Samen met de vragende kleuter heeft een kind uit groep acht een gesprek. Vervolgens maakt de oudste een muurkrant over die PASSIE, dat aan de kleuters wordt gepresenteerd. Dat kleuters interessante vragen kunnen stellen weten die kinderen van groep 8 inmiddels wel:

'Hoe ziet een lego blok ervan binnen uit?' Dat is onderzocht door zo’n blok eerst uit elkaar te halen om daarna nagebouwd te worden.

‘Hoe ziet de binnenkant van een poes eruit’? vroeg een andere kleuter.  Het was het begin van een nieuwe passie voor een leerling van groep 8.

‘Tegen de stroom in werken is moeilijk  en pittig,' weet de gedreven directrice Maijers. 'maar het kind is voor mij altijd een drijfveer gebleven. Daar ben ik nog steeds voor aan het knokken. Dat er b.v. nog geen pedagogisch adviseur van de regering voor onderwijsbeleid is aangetrokken is ongelooflijk, want voor een aantal scholen lijkt de didaktiek  toch nog het allerbelangrijkst.’

Zo niet op de Stuifhoek. Annie investeert  voortdurend in het pedagogische handelen van de leraren . In dit schooljaar staat de Pedagogische Tact met  Marcel van Herpen centraal en gaan veel teamleden weer naar de onderwijsavonden van het NIVOZ.  ‘Na zo’n avond kan ik vaak niet slapen door al die kennis en inspiratie’.

De meeste ouders onderschrijven het beleid op de school en Annie neemt ze graag mee in de visie-ontwikkeling van de school. Binnenkort wordt voor MR en OR ouders een thema-avond rond de film van Mr. Kanamori georganiseerd. Samen met deze ouders wordt besloten om deze film daarna met de hele schoolgemeenschap te bekijken. ‘Jij geeft ons de ruimte om hier op de Stuifhoek echt te werken met kinderen’, geven haar teamleden aan Annie terug.

Het Passie / Ik-plan werd genomineerd voor de Brabantse Onderwijsprijs. Op  14 november 2012 behaalde de Stuifhoek  in Den Bosch de derde plaats met een prachtig juryrapport. 'Het is een kroon op ons werk', laat Annie Maijers weten. Voor meer informatie: zie de website van de school.

De Stuifhoek
Norbartstraat 55
4921 EB Made
0162-670145
info@stuifhoek.nl

www.stuifhoek.nl

Foto's: Rikie van Blijswijk

Dit is de vijfde aflevering van een serie schoolportretten die Rikie van Blijswijk heeft gemaakt.

 
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief