Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Respect op OBS Bloemhof betekent kinderen kans geven alle aspecten van zichzelf te ontwikkelen

29 mei 2012

Sarina Hoogendam stapte recent bij basisschool Bloemhof binnen en keek haar ogen uit. In Rotterdam-Zuid is staat kunstonderwijs en authentiek leren centraal. De ouders zijn een volwaardige partner en respect is er voor jezelf, voor de ander en je omgeving. ‘’Het concept stopt niet na schooltijd of bij het muurtje om het plein.  Hier wordt kinderen geleerd duurzame relaties aan te gaan. Dat is pas investeren in de toekomst!’’

Het is vrijdagochtend, kwart over acht. Vol verwachting stap  ik basisschool Bloemhof in Rotterdam Zuid binnen, een school die op een eigen, bijzondere manier onderwijs geeft: Wanita-onderwijs. ‘Fysieke integriteit’ en ‘verlengd dagarrangement’ zijn dagelijkse praktijk.

De begroeting is vriendelijk en ik neem plaats op één van de sofa’s in de personeelskamer waar het gezellig druk is.  Om half negen als de school begint loop ik met de IB’ers  Liselot en Lisette naar hun werkkamer die buiten het schoolgebouw ligt . Deze school is de laatste jaren uit zijn jasje gegroeid.  In alle rust wordt me het concept van de school uitgelegd.

Bij Wanita-onderwijs,  zo vertellen ze, staat kunsteducatie en authentiek leren centraal. Kunstzinnige vorming  is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen, omdat er een beroep wordt gedaan op verschillende vaardigheden zoals waarnemen, uitdrukken, scheppen, vormgeven en probleemoplossend  werken.  Deze competenties ondersteunen  de verwerking van de cognitieve vakken.

Een ander uitgangspunt van Wanita-onderwijs is het vraaggericht werken. Er wordt uitgegaan van het kind met al zijn mogelijkheden en interesses en niet van een vaststaand leerstofaanbod. De leerstof wordt aangeboden door middel van projecten die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.

Op OBS Bloemhof wordt ook gewerkt met een ‘verlengd dagarrangement’. Dit arrangement bestaat uit Engels, Arabisch, Turks, creatief Nederlands, dans, zwemmen, sport en spel, beeldende vorming  en muziek. Door deze vakken af te wisselen met de ‘gewone’ lessen ontstaat een gevarieerde dagindeling.  Voor het verlengd dagarrangement wordt gebruik  gemaakt van vakleerkrachten.

Tevens heeft OBS Bloemhof het project  ‘Fysieke integriteit’ ingevoerd.  In het kader daarvan krijgen alle kinderen judoles, tuinles en filosofie. Door judo leer je  om te gaan met elkaar en met jezelf. Respect staat centraal. Respect voor jezelf, de ander en de omgeving. Dat respect komt ook weer terug in het feit dat de school een restaurant en een tuin heeft. Respect hebben voor jezelf betekent immers ook dat je goed voor jezelf zorgt en gezond eet. Door tuinlessen leren de kinderen waar hun eten vandaan komt en hoe het groeit en in het restaurant krijgen ze iedere dag een gezonde maaltijd voorgeschoteld.

Tot slot krijgen de kinderen in groep 6, 7 en 8 filosofieles. Ze leren verbanden te zien tussen de verschillende activiteiten. Je moet goed voor jezelf zorgen en gezond eten om goed te kunnen leren en sporten. Maar zonder zorg voor je omgeving is dat onmogelijk. Alles hangt samen.

We kunnen er nog uren over doorpraten, maar het leukst is natuurlijk dit alles in praktijk te zien.  We beginnen de rondleiding in de keuken. De kok, die niet alleen creatief is op culinair gebied maar ook een begenadigd schilder blijkt te zijn, vertelt dat vandaag ‘soep met brood’ op het programma staat. Een paar moeders zijn bezig met het snijden van groenten en het kneden van deeg. Een gedeelte van de groenten en kruiden komt uit de schooltuin, maar er wordt ook dagelijks verse groenten en meel  aangeleverd door bedrijven.

In dezelfde ruimte als de keuken bevindt zich de eetzaal. Lange tafels met aan weerzijden banken staan klaar om de kinderen te ontvangen. De kinderen kunnen zo al etend  letterlijk een kijkje in de keuken nemen.

We lopen door een deur naar buiten en staan meteen in een oase van groen. Eén van de drie schooltuinen grenst namelijk aan de keuken.  De tuin ziet er goed verzorgd uit, en op de pergola waar ik onder sta zijn zonnepanelen. Duurzaamheid is belangrijk, respect voor de omgeving is de filosofie.

In de speelzaal heeft een kleutergroep  ‘relaxles’. De kinderen zitten in een kring in kleermakerszit. De juf vraagt ze om hun ogen dicht te doen en aan de zon te denken. Eén minuut is het stil en vervolgens delen de kinderen hun ervaringen.  De één vindt de zon warm en een ander vertelt dat de planten de zon nodig hebben om te groeien. Het valt me op dat de kinderen veel woorden weten en geen moeite hebben te praten over hun gevoelens.

Het volgende lokaal staat vol knutselmaterialen en de juf vraagt welke kleur er ontstaat als je rood en blauw mengt. “ Donkergroen”, oppert een kind, maar een ander kind zegt: “Nee, donkerpaars.”

In een andere klas stelt een juf in het Engels een vraag en de kinderen geven in het Engels antwoord. Vanaf groep één krijgen de kinderen les van een Engelstalige juf. De Bloemhof is een EarlyBird-school waar kinderen gedurende de gehele basisschooltijd in het Engels les krijgen. Naast deze bijzondere lessen zie ik ook kinderen die gewoon met boeken en schriften op tafel bezig zijn. Hier en daar wordt zachtjes overlegd. Ik mag overal kijken en wat opvalt is de rust.

We eindigen de rondleiding met een wandeling naar de ouderkamer. Ook deze ligt vanwege ruimtegebrek buiten het schoolgebouw. In de ouderkamer is het gezellig druk. Ook hier worden voorbereidingen getroffen voor een maaltijd. Ouders spelen een belangrijke rol binnen de school. Als er sprake is van een goede relatie en wederzijds respect, zo krijg ik uitgelegd, kunnen niet alleen fijne dingen gedeeld worden,  maar zijn ook zorgen over kinderen beter bespreekbaar.

Er zijn heel veel  ouders actief met vrijwilligerswerk, waarvoor ze soms een vergoeding krijgen. Door de ouders serieus te nemen als partner binnen de school wordt hun eigenwaarde versterkt. Voor ouders is er bijvoorbeeld  een cursus pedagogisch handelen waardoor ze zichzelf kunnen ontwikkelen en een betere positie kunnen verwerven in de maatschappij. Dit komt natuurlijk ook weer ten goede aan de kinderen.

Ik ben erg onder de indruk van alles wat ik zie. Kinderen en ouders worden hier serieus genomen, dat is wel duidelijk. Waar het om gaat is respect. Pas als kinderen zichzelf respecteren, ontstaat er respect voor de ander en de omgeving.  Respect betekent ook kinderen de kans geven alle aspecten van zichzelf te ontwikkelen.

Door het aanbieden van een afwisselende en aantrekkelijke leeromgeving lukt dat op ”De Bloemhof”. Ouders zijn  serieuze partners evenals  de buurt.  Maar het is meer dan dat. Het concept van de school stopt niet na schooltijd of bij het muurtje om het plein. Hier wordt kinderen geleerd duurzame relaties aan te gaan met zichzelf, de ander en de omgeving. Dat is pas investeren in de toekomst!

Wie meer wil weten over basisschool Bloemhof kan terecht op de website. Ook heel leuk is het artikel een rekenmachine van petflessen waarin filosoof Aetzel Griffioen vertelt over zijn werkwijze op OBS Bloemhof.

Sarina Hoogendam

 

 
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief