Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

Pyjama en Xbox, kinderrecht nummer 4 en 5

26 april 2015

‘Met de kinderrechten in de hand, kinderen in de wereld brengen.’ Marcel van Herpen schrijft over het document van de Verenigde Naties, over het tafelgesprek met Lucas (7) en Milan (11) en de vraag welke rechten zij zouden opnemen. En over passend onderwijs, als plicht van de rechten. ‘Passend onderwijs is geen beleid, maar een attitude, om er te zijn voor elk kind óver de grenzen van je gezin, klas, school, stad, land, aan de grenzen van hun mogelijkheden.’ Zijn blog.

Art. 29 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind
Elk kind heeft het recht op onderwijs dat hem/haar voorbereidt op een actief, verantwoordelijk leven als volwassene in een vrije samenleving met respect voor anderen en de omgeving.


xxxxWe eten een boterham. Milan (11 jr.) zit nog vol van een documentaire over meisjes die uitgehuwelijkt worden in Afrika. Lucas (7 jr.) loopt naar de wereldkaart en kijkt waar die kinderen wonen. Ze vinden het allebei op hun eigen manier niet leuk voor hen. We waarderen onze lunchtafel even anders dan anders.
‘Maar die kinderen hebben wel rechten,’ zegt Milan, ‘de kinderrechten.’
Hij geeft zijn broer een kort college over het document van de Verenigde Naties.

Ik vraag Lucas welke rechten hij zou opnemen.
Zonder aarzelen: ‘Water. Anders ga je dood. En eten. Dat moet ook. En een huis. Iedere kind moet in een huis wonen.’
Ik begin te denken dat hij de kinderrechten al heeft gelezen.
Hij vervolgt:  ‘…En een pyama en een Xbox.’
Ik lach, maar ben een beetje teleurgesteld. Ik had gehoopt dat hij nog even in gedachte in Afrika was gebleven. Kom, niet oordelen: hij is zeven! Dus vraag ik: ‘Waarom een pyjama en een Xbox?’
‘Ik voel me fijn in mijn pyjama,’ zegt hij, ‘en ieder kind moet kunnen spelen.’

Jezelf fijn voelen en mogen spelen! Ik bedenk door hem dat dat absoluut nummer 4 en 5 op de lijst van de allerbelangrijkste kinderrechten zouden moeten zijn. Ook als ze er niet of anders staan. En als Lucas ze zó oplepelt, dan kunnen alle kinderen dat. Dan hoeven we elke dag opnieuw maar te luisteren naar elk kind, zodat ze hun rechten kunnen formuleren om er de juiste plichten tegenover te zetten.

Ik dank hem voor dit inzicht. Hij knikt en wil naar de Xbox lopen. Ik zeg dat hij eerst even zijn bord en bestek op moet ruimen.
‘Is dat een plicht?’ vraagt hij.
Ik knik. En wijs naar de Xbox. ‘En daar staat je recht.’

 

rechttneHet Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind is mondiaal het meest belangwekkende document voor onze volgende generatie. Een kind van zeven jaar kan spontaan en intuïtief de belangrijkste rechten noemen. Maar wat doen wij ermee? En hoe kijken we er tegenaan?

Collega Nickel van der Vorm zegt: ‘Het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind is een juridisch-technische representatie van hoe we als samenleving (in 100 landen) tegen kinderen aankijken. Er staat in beschreven op welke rechten kinderen aanspraak zouden moeten kunnen maken. Interessante vraag daarbij is of we ervan uitgaan dat wij – als volwassenen – die rechten aan kinderen, die hulp behoeven, toekennen óf dat het verdrag een poging is om de rechten van kinderen te beschrijven waarvan we als samenleving vinden dat ze die ‘van nature’ hebben.”

Wij gaan uit van dat laatste. Vanuit een emancipatoir kindbeeld. De intrinsiek gemotiveerde mens. De ontwikkelaar. Lucas en al die andere kinderen. Het is onze plicht om de rechten van alle kinderen te effectueren.

Opvoeders zijn persoon, professional en wereldverbeteraar in één. Ze werken aan de meest duurzame wereld die voorstelbaar is; de wereld van morgen. Niet omdat we de kinderen iets toekennen, maar omdat we ze in de wereld brengen. Begeleiden van wat ze van nature in zich dragen. Daarbij is elk kind en zijn potentieel het uitgangspunt.

Passend onderwijs is geen beleid, maar een attitude, om er te zijn voor elk kind óver de grenzen van je gezin, klas, school, stad, land, aan de grenzen van hun mogelijkheden.

Marcel van Herpen is sinds 2006 verbonden aan het NIVOZ, initiatiefnemer van platform hetkind, auteur en veelgevraagd spreker op onderwijsavonden en studiedagen.cover juiste magazine #2Nieuwe magazine van hetkind, vanaf 1 mei te verkrijgen!


'Ik wens je de wereld' - Mens, maatschappij en onderwijs

Ik wens je de wereld – mens, maatschappij en onderwijs is de titel van dit tweede nummer van hetkind-magazine. We zijn ervoor te rade gegaan bij het idee van ‘wereldgericht onderwijs’, zoals onderwijsdenker Gert Biesta het heeft geïntroduceerd. Hij zei er in mei 2014 dit over: ‘Niet voor niets betekende het Oudgriekse ‘skole’ vrije tijd: de tijd die nog niet functioneel gemaakt is. Vandaag de dag is dat juist wel zo. Maar we moeten inzien dat school geen functie van de maatschappij is. Nee, het is die vreemde plek waarin we de dialoog met de wereld aankunnen, een oefenplaats voor volwassenheid. Een plek om de maatschappij en haar eisen nog even buiten te sluiten en tegelijk open te staan voor de wereld. Dat onderscheid, tussen maatschappij en wereld, vraagt om onze onderwijspedagogische wijsheid en wakkerheid.’

Het magazine van hetkind wordt halfjaarlijks uitgegeven. Eén exemplaar van het magazine is gratis te verkrijgen op Onderwijsavonden in Driebergen, op 21 mei en 17 juni, bij lezingen van NIVOZ-medewerkers, aan trajectdeelnemers Pedagogische tact/leiderschap en op aanvraag bij conferenties en symposia. Wilt u meer exemplaren - ter inspiratie voor uw eigen leeromgeving. docententeam, school of ouderavond - dan kunt u ze per 5 exemplaren bestellen bij Educatheek, zie deze link. We vragen dan een kleine vergoeding van 1,50 per exemplaar.

 

Nu ONLINE!!


Het complete magazine PASSEND ONDERWIJS - Niemand buitengesloten #1

Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief