Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Opleidingen

Pedagogische Verdieping (PV)

Met Pedagogische Verdieping (PV) kijken we weer een laagje verder dan in de trajecten PT en PL, afhankelijk van de vragen die er in het eerste traject ontstaan of een ervaren urgentie om bij te dragen aan onderwijs dat zin heeft, voorbij je eigen klaslokaal, dan wel aan de pedagogische opdracht die jij jezelf hebt gegeven.

Corona-maatregelen en de trajecten

In deze PDF informeren wij jou en mogelijke deelnemers over de maatregelen van stichting NIVOZ-opleidingen omtrent het coronavirus. Deze pagina wordt na elke persconferentie of aankondiging van nieuwe maatregelen geüpdate. 

 

Wat verstaan we onder Pedagogische Verdieping (PV)?

 • ‘Pedagogische Tact/Leiderschap is niet ‘klaar’ na de laatste bijeenkomst
 • ‘Nu begint het eigenlijk pas’
 • ‘Ik kan niet meer terug naar hoe ik het eerst deed en weet nog niet precies hoe dan wel’
 • ‘Is er niet een vervolg mogelijk? Ik wil zo graag verder’
   

Dit horen we veel deelnemers zeggen na het volgen van het traject Pedagogische Tact (PT) of Pedagogisch Leiderschap (PL). Ze geven aan een (hernieuwd) bewustzijn te ervaren bij zichzelf van wat echt belangrijk is. Er zijn nieuwe ervaringen opgedaan, er zijn nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt. Ze weten nog beter wat ze willen en wat ze niet meer willen. En dat roept nieuwe vragen op.

Vragen als:

 • hoe voer ik met collega’s een bemoedigend gesprek over wat we samen belangrijk vinden?,
 • hoe kan ik blijven staan voor waar ik in geloof als de tegendruk voelbaar is?’,
 • kan ik mijn mogelijkheden om verbondenheid te creëren met de kinderen nog verder uitbreiden?,
 • kan ik mezelf als instrument nog beter leren kennen?
   

Is dit herkenbaar voor jou en heb je zin om verder te gaan met je ontwikkeling in pedagogische tact en leiderschap? Zie jij onderwijs en opvoeding als maatschappelijke opdracht, waarbij verbondenheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste pijlers zijn?

Dan is een vervolgtraject wellicht wat voor jou.

Dit traject zal gaan over jouw (persoonlijk) leiderschap , over de moed om verantwoordelijkheid te nemen in iedere situatie waar jij deelgenoot van bent. In het vervolgtraject Pedagogische Verdieping draait het om het aanvaarden en realiseren van een bredere en diepere verantwoordelijkheid om ‘het goede te doen’. In de ogen van de leerling, maar ook vanuit het bredere perspectief van de school, de samenleving en de wereld.

Dat betekent dat we bijvoorbeeld ingaan op jouw aandeel in ‘het professionele gesprek’ op school. Hoe kun je inspirerend zijn vanuit jouw oprechte overtuiging, in je kracht staan en in contact blijven? We zullen het idee van de pedagogische regio verkennen; hoe nemen school, buurt, scouting, sportclub samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen? ‘Emergent Teaching’ wordt uitgewerkt; het onderwijs vormgeven vanuit de grote vragen over het leven zelf. We verdiepen het werken met een ‘belofte’, als jij meer en meer verantwoordelijkheid neemt voor dat waar je voor staat, wat kom je dan tegen? En vanzelfsprekend vraagt dat ook een verdieping van het zelfonderzoek: waarom gaat het soms makkelijk en soms niet en hoe kun je je bevrijden van oude thema’s? Oordelen en cynismen zijn onderzoeksonderwerp, zodat echt contact vanuit actief respect uitgangspunt wordt in hoe je met jezelf en anderen omgaat.

Onze legitimatie halen we uit onderwijsbronnen en bronnen die vanuit andere perspectieven hun licht laten schijnen op de school als afgeleide van de samenleving.

Aan het einde van het traject voel je je nog zekerder vanuit vertrouwen in jezelf, je leerlingen en de wereld om je heen en ben je er klaar voor om initiatieven te nemen, gericht op een samenleving die gebaseerd is op verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Praktisch open traject (PV)

Er is komend schooljaar geen open traject Pedagogische Verdieping (PV). Het eerstvolgende open traject zal niet in 2020 starten, maar in schoolseizoen 2021-2022.

Literatuur

 • Ik ben ook een mens. Opvoeding en onderwijs aan de hand van Korczak, Dewey en Arendt (2017). Joop Berding.
 • Tijd voor Pedagogiek (oratie Gert Biesta 2018). Download.
   

Aanbevolen literatuur

 • De essentie van Theorie U. Kernprincipes en toepassingen (2018). Otto Scharmer. Uitgever Christofoor.
 • Verlangen naar verbinding. Er bij horen en de moed om alleen te staan (2018). Brené Brown. Uitgever Lev.
 • Omwenteling. Van mensen, organisaties en samenleving (2017). Jan Rotmans.
 • Vrede kun je leren (2017). David van Reybrouck. Uitgever; De Bezige bij.
 • Emergent teaching. A path of creativity, significance and transformation. Sam Crowell (2013). Uitgeverij: Rowman and Littelfield.

 

 

Honderden trajecten

Vanaf 2008 hebben duizenden leraren deelgenomen aan NIVOZ-trajecten. Een groot aantal deed dat met hun school of schoolteam, incompany. We hebben de scholen (po, vo, mbo, hbo, universitair of anders) gebundeld op een landkaart. Achter het vlaggetje vindt u een aantal gegevens.

Delen:

Onze ervaringen

“Door het verdiepingstraject – en eerder al bij de coalitie-bijeenkomsten - is er sprake van een enorme ontwikkeling. Ik heb woorden leren geven aan mijn intuïtie. En elke keer als ik in Driebergen het landgoed op rijd, word ik blij! Het gesprek aangaan met mensen uit de onderwijspraktijk die ook betekenis zoeken in hun werk, de feedback die ik krijg en de opdrachten, het zorgt ervoor dat er een fantastisch proces op gang is gezet. Op zoek naar je eigen belofte, je diepste drijfveren en waarden.”

Kim Verheijen
Kim Verheijen
Werkzaam op VSO De Korenaer, Aloysius stichting

“Het traject PV is een prachtige ervaring om mezelf nog beter te leren kennen. Het heeft mij vooral veel gebracht op het gebied van verbinden en luisteren.”

Randy van Vliet
Randy van Vliet
Leraar op OBS Prins Claus in Linschoten.

“Ik heb een heel andere kijk op kinderen gekregen. Zie beter wat het kind beweegt i.p.v. wat de regels van de school voorschrijven. Ik heb geleerd om daadwerkelijk beschikbaar te zijn voor collega's, in woord en daad. Ook de moed om daarin de plek der moeite te betreden. Ontwikkelingen die veel veranderd hebben in de professionele aanspreekcultuur op school. En de kunst van het niet weten; het belang om daadwerkelijk los te laten (in mijn rol) van ontwikkelingen in het team.”

Christa Prinsen Geerligs
Christa Prinsen Geerligs
schoolleider op de openbare Daltonbasisschool De Horizon in Amsterdam.

Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief