Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Over de denktank

De NIVOZ-denktank stelt zich tot doel om bij te dragen aan de verbinding tussen handelen en denken, tussen de praktijk en systematische reflectie op die praktijk, op basis van relevante bronnen. We zien de pedagogiek als een handelingswetenschap: in de manier waarop we onze kennis delen en reflectie uitvoeren, is het handelen het uitgangspunt. Dat betekent dat we wetenschappelijk doorwrocht, en tegelijkertijd toegankelijk willen zijn. En het betekent dat we nauw samenwerken met de NIVOZ-pijlers die dicht bij de praktijk staan: de opleidingen, het platform hetkind en het podium.

Welke mensen?

De NIVOZ-denktank kent een kleine onderzoeksgroep en een bredere overlegkring ten behoeve van uitwisseling tussen de verschillende NIVOZ-pijlers.

Onderzoek

Prof. dr. Rob Martens
Prof. dr. Luc Stevens
Dr. Hartger Wassink
Dr. Mascha Enthoven
Drs. Maartje Janssens

Breder overleg

Prof. dr. Rob Martens
Prof. dr. Luc Stevens
Dr. Hartger Wassink
Dr. Mascha Enthoven
Drs. Maartje Janssens
Drs. Suzanne Niemeijer (vertegenwoordig NIVOZ-trajecten)
Drs. Geert Bors (vertegenwoordiger NIVOZ-platform Hetkind)

Activiteiten

De denktank oefent verschillende activiteiten uit. Kern van de activiteiten vormt ons eigen onderzoek. Dat onderzoek is ingebed in een werkproces bestaande uit onder meer:

  • studiekring i.s.m. de leerstoel van Gert Biesta
  • lectorenkring rondom de leerstoel van Gert Biesta
  • ‘derde dimensie’ bijeenkomsten o.l.v. George Lengkeek i.s.m. lectoraat Leren en Innoveren (Hogeschool van Amsterdam) en leerstoel en lectoraat Levensbeschouwelijke Vorming / Normatieve Professionalisering (Universiteit Utrecht / Hogeschool Utrecht)
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief