Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Onderwijsavond met Margrite Kalverboer: Over onderwijs dat de menselijke waardigheid recht doet

Op de laatste NIVOZ-onderwijsavond van het schooljaar - op woensdag 15 juni 2022 - verwelkomen we Kinderombudsman, jurist en orthopedagoog Margrite Kalverboer. Ze draagt eraan bij dat kinderrechten worden nageleefd en doet onder meer onderzoek naar de uitleg en toepassing van het Kinderrechtenverdrag vanuit pedagogisch perspectief. Op deze onderwijsavond zal zij spreken over onderwijs dat recht doet aan de menselijke waardigheid en de belangen en belevingswereld van kinderen en jongeren.

I.v.m. lopende RIVM-maatregelen en de onzekerheden rondom evementen is het nog niet duidelijk of de NIVOZ-onderwijsavonden in theater Maitland in Driebergen plaatsvinden of online. De ticketprijs is daar - per avond - mede van afhankelijk. De verkoop start om die reden pas na 15 april.


Leerlingen en leraren zijn geen robots. Menselijke ontwikkeling, opvoeding en onderwijs zijn geen processen met eenduidige, voorspelbare verbanden van oorzaak en gevolg. Toch lijken principes van industriële processen - standaardisering en efficiëntie – vaak dominant in ons onderwijssysteem. Dit gaat gepaard met een sterke focus op de vergelijking van cognitieve prestaties, waarbij een kloof tussen winnaars en verliezers ontstaat. Het is tijd voor een humanisering van het onderwijs. In de nieuwe reeks NIVOZ-onderwijsavonden in het schooljaar 2021-2022 onderzoeken we hoe we het menselijke in het onderwijs kunnen terugbrengen, dan wel behouden. Lees meer over ons jaarthema ‘I’m not a robot’.  

Inleiding: over onderwijs dat de menselijke waardigheid recht doet

Leraren en leerlingen zijn geen robots, zij hebben hun eigenheid die gerespecteerd moet worden. Wat betekent het om recht te doen aan de universele rechten van mensen en dus ook oog te hebben voor dat wat er hier en nu voor dit kind nodig is? In hoeverre wordt het recht op onderwijs en het recht op goed en passend onderwijs voor elk kind in Nederland nageleefd?

Over Margrite Kalverboer
In april 2016 werd prof. dr. mr. Margrite Kalverboer benoemd tot Kinderombudsman. De Kinderombudsman bevordert dat kinderrechten in Nederland worden nageleefd. Niet alleen door de overheid, maar ook door organisaties in het onderwijs, kinderopvang en zorg. Met voorlichting, onderzoeken en advies, wil de Kinderombudsman de positie van kinderen en jongeren in Nederland verbeteren. De belangen en belevingswereld van kinderen en jongeren nemen hierbij een belangrijke plek in.

Margrite Kalverboer is tevens bijzonder hoogleraar Kind, Pedagogiek en Vreemdelingenrecht aan de Universiteit Groningen. Eerder werkte zij als gedragswetenschapper en hoofd Pedagogisch beleid en Zorg in de justitiële jeugdinrichting Het Poortje te Groningen. Als jurist én orthopedagoog probeert ze  het begrip tussen de juridische en orthopedagogische wereld te vergroten. In haar onderzoek richt ze zich onder meer op de uitleg en toepassing van de bepalingen uit het Kinderrechtenverdrag vanuit pedagogisch perspectief, ten behoeve van de juridische procedures waarmee kinderen in Nederland en het buitenland te maken kunnen krijgen.

Ze heeft in 2012  het Onderzoeks- en Expertisecentrum voor Kinderen en Vreemdelingenrecht van de universiteit Groningen opgericht en is als bijzonder hoogleraar nog steeds aan dit centrum verbonden.

Data en aankondigingen NIVOZ-onderwijsavonden '21-'22

Locatie en tijd

Deze NIVOZ-onderwijsavonden vinden normaliter plaats in theater Maitland op landgoed De Horst in Drieberen. Maar door de onzekere coronasituatie en de RIVM-maatregelen is het nog mogelijk dat het een online webinar wordt, via Zoom en/of in een studio op landgoed De Horst in Driebergen. De avond begint in elk geval om 19.30 uur en eindigt rond de klok van 21.30 uur. Vanaf 19.15 uur is de deur (al dan niet digitaal) open.

Tickets

I.v.m. lopende RIVM-maatregelen en de onzekerheden rondom evementen is het nog niet duidelijk of de NIVOZ-onderwijsavonden in theater Mailtland in Driebergen plaatsvinden of online. De ticketprijs is daar - per avond - mede van afhankelijk. De entreeprijs vind je dan in de rechterkolom. Daar kun je direct ook afrekenen.

Voor schoolteams

Wil je met een compleet schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we je contact op te nemen met de backoffice; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of [email protected]

Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief