Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Podium

Masterclass voor schoolleiders: ‘Omdat het bij de pedagogiek begint’

De huidige tijdgeest vraagt om leiders met een helder, pedagogisch kompas en om leiders met moed. Op dinsdag 21 mei is er een NIVOZ-masterclass in Driebergen die je als schoolleider daarin sterkt. Je gaat beter zien en ontdekken waar het jou om te doen is, ten einde jouw eigen pedagogische opdracht scherper te krijgen, daarvoor te leren staan en er naar te handelen. De NIVOZ-docenten Marleen van der Krogt en Suzanne Niemeijer zorgen voor de begeleiding.

Het aantal thuiszittende leerlingen neemt toe, stress als psychische klacht onder scholieren en studenten komt steeds vaker voor, de veiligheid van leerlingen en personeel staat onder druk staat en ouders stellen steeds hogere eisen aan hun kinderen en het onderwijs. Een korte blik op de actualiteit laat zien dat het geen luxe is om de pedagogiek weer onder de aandacht te brengen.

Tegelijkertijd, zo lezen we in OESO-rapporten terug, behoren we tot een van de gelukkigste landen ter wereld en lijkt de kwaliteit van ons onderwijs best goed te zijn. Maar wat betekent die kwaliteit als kinderen massaal uitvallen, docenten staken en er onvoldoende leraren te vinden zijn die met plezier voor het onderwijs kiezen? En wat is goed onderwijs? Wat verstaan we onder kwaliteit? Wat is de bedoeling van onderwijs?

Efficiëntie en effectiviteit lijken op dit moment leidend in het onderwijs. De ‘cultuur van het meten’ heeft een diepgaande invloed op de onderwijspraktijk, de leerlingen en hun ouders. Technische en organisatorische vragen nemen de overhand, waardoor de vraag naar goed onderwijs en de bredere bedoeling van onderwijs naar de achtergrond lijkt verschoven.

De huidige tijd vraagt om aandacht voor thuiszittende leerlingen en psychische klachten van scholieren, voor veiligheid van leerlingen en personeel en voor eisen stellende ouders. De situatie vraagt om pedagogische leiders die moed tonen en de vraag naar goed onderwijs weer ruimte durven te geven. Daarbij is een helder, pedagogisch kompas nodig.

In een masterclass op dinsdagmiddag 21 mei willen NIVOZ-docenten Marleen van der Krogt en Suzanne Niemeijer schoolleiders sterken in hun pedagogische opdracht. Dat doen ze door levensechte vraagstukken uit de dagelijkse praktijk te verbinden aan het werk van bijzonder hoogleraar Gert Biesta - lees ook diens oratie ‘Tijd voor pedagogiek’.

We gaan in deze masterclass nog beter zien en ontdekken waar het jou om te doen is als schoolleider, om jouw eigen pedagogische opdracht nog scherper te krijgen. En om vanuit autoriteit daarvoor te leren staan en ernaar te handelen. Als schoolleider draag je immers een bijzondere verantwoordelijkheid.

Wil je…

  • Ontdekken hoe je nog steviger in je pedagogische opdracht kunt staan?
  • Voelen op welke manier jouw pedagogische opdracht van invloed is op jouw schoolleiderschap?
  • Woorden, taal, legitimatie vinden voor jouw pedagogisch kompas?
  • Taal ontwikkelen om het gesprek over de doelen en bedoelingen van het onderwijs goed te kunnen voeren?
  • De pedagogische paragraaf een plek geven in jouw onderwijspraktijk?
  • De moed voelen om tegen de stroom in te zwemmen (want zo voelt het nog steeds wel een beetje)?

Programma
In deze masterclass van drie uur is er na een theoretische verkenning van het werk van Gert Biesta ruimte voor gesprek en zal er een concrete vertaalslag gemaakt worden naar de eigen praktijk.

Voor wie?
Deze masterclass is bedoeld voor alle pedagogisch leiders in po, vo en mbo. Zowel alumni uit de trajecten Pedagogische Leiderschap als mensen die nog niet bekend zijn met het werken in de NIVOZ-opleidingen zijn welkom.

Locatie, tijden en kosten
De masterclass vindt plaats op landgoed De Horst in Driebergen, in gebouw Vossesteyn. Hij start om 15.00 uur en eindigt rond de klok van 18.00 uur. Deelnamekosten zijn 30 euro per persoon. Er is ruimte voor maximaal 16 deelnemers.

 
Delen:
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief