Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz platform hetkind

KBS Mariëngaarde op weg naar inclusief onderwijs: 'Samen naar school? Ja, het kan!'

12 april 2013

KBS Mariëngaarde is een katholieke school in Gorinchem die naar eigen zeggen op weg is een inclusieve school te worden. Dit betekent dat alle leerlingen, ongeacht hun achtergrond dezelfde school bezoeken, functioneren in heterogene groepen en het onderwijs volgen dat is afgestemd op hun eigen mogelijkheden. Deze film geft een goed beeld hoe KBS Mariëngaarde erin slaagt kinderen met en zonder beperking samen in de klas te laten leren en zich te ontwikkelen. De makers denken dat een samenleving waar kinderen samen in de buurt naar school gaan, uiteindelijk de basis zal leggen voor een samenleving waarin iedereen meedoet. Kijk en oordeel zelf.

Mensen met een beperking willen meedoen als ieder ander. Maar ze krijgen nog te vaak te maken met uitsluiting. Bijvoorbeeld dat ze niet terecht kunnen bij de opleiding van hun keuze of moeilijk kunnen reizen met het openbaar vervoer. Wetten kunnen hierin verandering brengen. Maar als alle mensen met elkaar naar school gaan en zich in elkaar inleven, kan ook een omslag plaatsvinden in denken, doen en handelen.

KBS Mariëngaarde sluit aan bij het streven van de overheid dat alle kinderen passend onderwijs krijgen in de buurt. Leerlingen leren van en met elkaar als ze samen leren en samen onderwijs krijgen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Ze ontwikkelen zich tot volwaardige burgers die actief deelnemen aan de maatschappij. 

Een architect die tijdens zijn lagere schooltijd in de klas heeft gezeten met een kind in een rolstoel, zal hoogstwaarschijnlijk toegankelijk bouwen als hij eenmaal architect is. En een gemeenteambtenaar die heeft opgetrokken met een kind met een verstandelijke beperking, weet dat hij eenvoudige taal moet gebruiken. Zo krijgen we stukje bij beetje een inclusieve samenleving, waarbij er geen onderscheid wordt gemaakt tussen mensen.

In 2006 heeft de VN het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap opgesteld. 21 landen hebben dit verdrag ondertekend. Ondertekening verplicht een land ervoor te zorgen dat mensen met een functie-beperking gelijkwaardig aan de samenleving kunnen deelnemen. Naar alle waarschijnlijkheid vindt ratificatie van het verdrag niet eerder plaats dan in 2015. 

Bij KBS Mariëngaarde zien we hoe de ambities van het VN-Verdrag al dagelijks in de praktijk worden gebracht. Wij hopen dat deze film een inspiratiebron is voor ouders, kinderen, schoolbestuurders, beleidsmakers om te zien en te ervaren dat het thuisnabij passend onderwijs uiteindelijk de basis gaat leggen voor een samenleving waarin iedereen mee kan doen.



De film is tot stand gebracht door samenwerking van Chronisch zieken en Gehandicaptenraad (CG-Raad), Platform VG en KBS Mariëngaarde.  De film geeft een goed beeld hoe kinderen samen kunnen leven en leren. Kijk en oordeel zelf.

Meer informatie
- CG-Raad: http://www.cg-raad.nl/ Of u volgt de CG-Raad op Twitter: www.twitter.com/cg-raad
- Platform VG: http://www.platformvg.nl/
- KBS de Marëngaarde: http://www.mariengaarde.nl/
- Maker van de film: Gideon van Eeden van Tafelberg Films http://www.tafelbergfilms.nl/Tafelber...

KBS Mariëngaarde


Schepenenstraat 1
4204 BL Gorinchem
0183-633969 


http://www.mariengaarde.nl/nl/

 
Delen:
0

Reacties

0
Je moet inloggen om te kunnen reageren
Er zijn nog geen reacties
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief