Stichting Nivoz logo
Sterkt leraren, schoolleiders en betrokkenen bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht

Nivoz Denktank

Gert Biesta

Prof.dr. Gert Biesta (1957, Rotterdam) is onderwijspedagoog en hoogleraar ‘Public Education’ bij het ‘Centre for Public Education and Pedagogy’ van Maynooth University in Ierland en gasthoogleraar Pedagogiek aan het NLA University College in Noorwegen. Hij is internationaal erkend specialist op het gebied van pedagogiek en was tussen 2015 en 2019 ook geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Met een aantal publicaties (onder meer: De terugkeer van het lesgeven, Het Prachtige Risico van Onderwijs, Het leren voorbij, Goed onderwijs en de cultuur van het meten) heeft hij het gesprek over goed onderwijs van nieuwe input en pedagogische vragen voorzien.

Leerstoel

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming aan de Universiteit voor Humanistiek. De leerstoel is gevestigd door stichting NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken. En zal tenminste vijf jaar - tot 2021 - bestaan.

Biesta: “In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook om de vorming van de persoon, gericht op het volwassen in de wereld willen zijn. Daarom is een pedagogische oriëntatie in het onderwijs onontbeerlijk.”

De officiële benaming van de nieuwe leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is voluit: Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming.

 “Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs sterk op kennis en vaardigheden, en worden vooral cognitieve prestaties gewaardeerd. Er is behoefte aan een bredere kijk op wat goed onderwijs is, waarin kwalificatie en socialisatie altijd zijn ingebed in de vorming van de persoon gericht op een volwassen in de wereld willen zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor de kwaliteit van het democratisch samenleven en de grenzen die de ecologische problematiek aan leven en samenleven stelt. De pedagogiek kan een belangrijke steun bieden bij het denken en doen in de onderwijspraktijk."

Met de leerstoel wil Biesta in samenwerking met NIVOZ en Universiteit voor Humanistiek verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

Dr. Luc Stevens, emeritus hoogleraar en founding father van NIVOZ: “In onderwijs- en opleidingspraktijk moet weer over opvoeding gesproken worden en over pedagogiek als systematische reflectie op opvoedend handelen. Daarmee definiëren we de pedagogiek als een betrokken handelingswetenschap. Met de komst van Biesta kan ook de band met (internationale) pedagogische tradities worden hersteld.”

Prof.dr. Wiel Veugelers, die destijds hoogleraar Educatie was aan de Universiteit voor Humanistiek, zei hierover het volgende: “Het onderwijs en onderzoek van de Universiteit voor Humanistiek is sterk gericht op normatieve vragen, ook op het gebied van educatie. Het gaat bij educatie met name om hoe onderwijs en opvoeding een bijdrage kunnen leveren aan de autonomieontwikkeling van mensen en aan het bevorderen van een humane, rechtvaardige en democratische samenleving. Gert Biesta heeft laten zien dat hij nationaal en internationaal en in academische en in meer praktijknabije omgevingen in staat is om nieuwe perspectieven te laten zien op educatie waarbij traditionele tegenstellingen worden overstegen. We denken bijvoorbeeld aan het verbinden van persoonsvorming en maatschappelijke vorming en aan het vervangen van “ontplooiing” door het begrip subjectivering.”

Universiteit voor Humanistiek

De Universiteit voor Humanistiek realiseert vanuit humanistische inspiratie kwalitatief hoogstaand wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. (www.uvh.nl)

NIVOZ

Het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) draagt bij aan de opinievorming en versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk. Het behartigt in het bijzonder de pedagogisch paragraaf in onderwijs, opleiding en vorming. (www.nivoz.nl)

Recente boeken van Gert Biesta

Interview met auteur Biesta en vertaler Kneyber van Het prachtige risico:

Andere artikelen
Op de hoogte blijven?
Schrijf je in voor de nieuwsbrief