Pedagogische Verdieping (PV)

Stichting NIVOZ biedt ook een traject Pedagogisch Verdieping (PV) aan.

  • ‘Pedagogische Tact is niet ‘klaar’ na de laatste bijeenkomst
  • ‘Nu begint het eigenlijk pas’
  • ‘Ik kan niet meer terug naar hoe ik het eerst deed en weet nog niet precies hoe dan wel’
  • ‘Is er niet een vervolg mogelijk? Ik wil zo graag verder’

Dit horen we veel deelnemers zeggen na het volgen van het traject pedagogische tact (PT) of pedagogisch leiderschap (PL) . Ze geven aan een (hernieuwd) bewustzijn te ervaren bij zichzelf van wat echt belangrijk is. Er zijn nieuwe ervaringen opgedaan, er zijn nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt. Ze weten nog beter wat ze willen en wat ze niet meer willen. En dat roept nieuwe vragen op.

Vragen als:

  • hoe voer ik met collega’s een bemoedigend gesprek over wat we samen belangrijk vinden?,
  • hoe kan ik blijven staan voor waar ik in geloof als de tegendruk voelbaar is?’,
  • kan ik mijn mogelijkheden om verbondenheid te creëren met de kinderen nog verder uitbreiden?,
  • kan ik mezelf als instrument nog beter leren kennen?

Is dit herkenbaar voor jou en heb je zin om verder te gaan met je ontwikkeling in pedagogische tact en leiderschap? Zie jij onderwijs en opvoeding als maatschappelijke opdracht, waarbij verbondenheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste pijlers zijn?

Dan is een vervolgtraject wellicht wat voor jou.

Dit traject zal gaan over jouw (persoonlijk) leiderschap , over de moed om verantwoordelijkheid te nemen in iedere situatie waar jij deelgenoot van bent. In het vervolgtraject pedagogische tact  draait het om het aanvaarden en realiseren van een bredere en diepere verantwoordelijkheid om ‘het goede te doen’. In de ogen van de leerling, maar ook vanuit het bredere perspectief van de school, de samenleving en de wereld.

Dat betekent dat we bijvoorbeeld ingaan op jouw aandeel in ‘het professionele gesprek’ op school. Hoe kun je inspirerend zijn vanuit jouw oprechte overtuiging, in je kracht staan en in contact blijven? We zullen het idee van de pedagogische regio verkennen; hoe nemen school, buurt, scouting, sportclub samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen? ‘Emergent Teaching’ wordt uitgewerkt; het onderwijs vormgeven vanuit de grote vragen over het leven zelf. We verdiepen het werken met een ‘belofte’, als jij meer en meer verantwoordelijkheid neemt voor dat waar je voor staat, wat kom je dan tegen? En vanzelfsprekend vraagt dat ook een verdieping van het zelfonderzoek: waarom gaat het soms makkelijk en soms niet en hoe kun je je bevrijden van oude thema’s? Oordelen en cynismen zijn onderzoeksonderwerp, zodat echt contact vanuit actief respect uitgangspunt wordt in hoe je met jezelf en anderen omgaat.

Onze legitimatie halen we uit onderwijsbronnen en bronnen die vanuit andere perspectieven hun licht laten schijnen op de school als afgeleide van de samenleving.

Aan het einde van het traject voel je je nog zekerder vanuit vertrouwen in jezelf, je leerlingen en de wereld om je heen en ben je er klaar voor om initiatieven te nemen, gericht op een samenleving die gebaseerd is op verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Aanvraag en informatie

Voor meer informatie over het traject, kunt u contact zoeken met Suzanne Niemeijer, s.niemeijer@nivoz.nl of 06-24570832.

registermcogax71EAValidatie
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50 RU (traject van 25 uur), 60 RU (traject van 30 uur) en 70 RU (open en het verdiepingstraject).

Praktisch open traject Pedagogische Verdieping (PV)

Link naar crkbo_instelling_rgbdata, inhoud, kosten, inschrijfformulier, etcetera)

Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Algemene aanpak trajecten NIVOZ

Link naar werkwijze en richtlijnen programma.

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders
Pedagogische Verdieping (PV), voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd