Pedagogische Verdieping (PV)

Stichting NIVOZ biedt ook een traject Pedagogisch Verdieping (PV) aan. Dat kun je beschouwen als een vervolgtraject op Pedagogische tact (PT) of Pedagogisch leiderschap (PL). Bij PV draait het om het aanvaarden en realiseren van een bredere en diepere verantwoordelijkheid om ‘het goede te doen’. In de ogen van de leerling, maar ook vanuit het bredere perspectief van de school, de samenleving en de wereld. PV wordt alleen als open traject aangeboden, via zeven bijeenkomsten in Driebergen, de thuisbasis van NIVOZ.

Wat vindt u op deze pagina?


Wat verstaan we onder Pedagogische verdieping (PV)?

  • ‘Pedagogische Tact is niet ‘klaar’ na de laatste bijeenkomst
  • ‘Nu begint het eigenlijk pas’
  • ‘Ik kan niet meer terug naar hoe ik het eerst deed en weet nog niet precies hoe dan wel’
  • ‘Is er niet een vervolg mogelijk? Ik wil zo graag verder’

Dit horen we veel deelnemers zeggen na het volgen van het traject pedagogische tact (PT) of pedagogisch leiderschap (PL) . Ze geven aan een (hernieuwd) bewustzijn te ervaren bij zichzelf van wat echt belangrijk is. Er zijn nieuwe ervaringen opgedaan, er zijn nieuwe handelingsmogelijkheden ontdekt. Ze weten nog beter wat ze willen en wat ze niet meer willen. En dat roept nieuwe vragen op.

Vragen als:

  • hoe voer ik met collega’s een bemoedigend gesprek over wat we samen belangrijk vinden?,
  • hoe kan ik blijven staan voor waar ik in geloof als de tegendruk voelbaar is?’,
  • kan ik mijn mogelijkheden om verbondenheid te creëren met de kinderen nog verder uitbreiden?,
  • kan ik mezelf als instrument nog beter leren kennen?

Is dit herkenbaar voor jou en heb je zin om verder te gaan met je ontwikkeling in pedagogische tact en leiderschap? Zie jij onderwijs en opvoeding als maatschappelijke opdracht, waarbij verbondenheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste pijlers zijn?

Dan is een vervolgtraject wellicht wat voor jou.

Dit traject zal gaan over jouw (persoonlijk) leiderschap , over de moed om verantwoordelijkheid te nemen in iedere situatie waar jij deelgenoot van bent. In het vervolgtraject pedagogische tact draait het om het aanvaarden en realiseren van een bredere en diepere verantwoordelijkheid om ‘het goede te doen’. In de ogen van de leerling, maar ook vanuit het bredere perspectief van de school, de samenleving en de wereld.

Dat betekent dat we bijvoorbeeld ingaan op jouw aandeel in ‘het professionele gesprek’ op school. Hoe kun je inspirerend zijn vanuit jouw oprechte overtuiging, in je kracht staan en in contact blijven? We zullen het idee van de pedagogische regio verkennen; hoe nemen school, buurt, scouting, sportclub samen de verantwoordelijkheid voor de kinderen? ‘Emergent Teaching’ wordt uitgewerkt; het onderwijs vormgeven vanuit de grote vragen over het leven zelf. We verdiepen het werken met een ‘belofte’, als jij meer en meer verantwoordelijkheid neemt voor dat waar je voor staat, wat kom je dan tegen? En vanzelfsprekend vraagt dat ook een verdieping van het zelfonderzoek: waarom gaat het soms makkelijk en soms niet en hoe kun je je bevrijden van oude thema’s? Oordelen en cynismen zijn onderzoeksonderwerp, zodat echt contact vanuit actief respect uitgangspunt wordt in hoe je met jezelf en anderen omgaat.

Onze legitimatie halen we uit onderwijsbronnen en bronnen die vanuit andere perspectieven hun licht laten schijnen op de school als afgeleide van de samenleving.

Aan het einde van het traject voel je je nog zekerder vanuit vertrouwen in jezelf, je leerlingen en de wereld om je heen en ben je er klaar voor om initiatieven te nemen, gericht op een samenleving die gebaseerd is op verbondenheid en verantwoordelijkheid.

Praktisch open traject (PV)

Het eerstvolgende open traject Pedagogische Verdieping (PV) start op donderdag 4 oktober 2018. De zes bijeenkomsten vinden plaats op de eigen locatie van stichting NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen.

donderdag 4 oktober 2018
woensdag 7 november 2018
donderdag 24 januari 2019
dinsdag 12 maart 2019
woensdag 15 mei 2019
donderdag 13 juni 2019

Inloop van 09.00 uur. De bijeenkomst duurt van 10.00 – 16.00 uur. Het traject wordt begeleid door Suzanne Niemeijer en Merlijn Wentzel.Maximaal 18 deelnemers per groep.

Deelnemers hebben gratis toegang tot de vijf Onderwijsavonden, maar dienen wel tevoren aan te geven (via info@nivoz.nl) of ze aanwezig zijn ivm beperkte plaatsen.

Kosten
Het traject Verdieping (PV) voor leraren en schoolleiders is niet gesubsidieerd en kost € 1.500,– per persoon. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

Contact en inschrijven
Voor meer inhoudelijke informatie over het traject, kunt u contact zoeken met stichting NIVOZ, Suzanne Niemeijer, 06-24570832. Dan wel met onze backoffice in het bijzonder met Jetty van der Grift, via info@nivoz.nl of 0343-556750. Inschrijven kan via onderstaand formulier,

Validatie
Verdieping PV is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 70 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl

Lees ook over andere trajecten/begeleiding NIVOZ

Honderden trajecten

Vanaf 2008 hebben duizenden leraren deelgenomen aan NIVOZ-trajecten. Een groot aantal deed dat met hun school of schoolteam, incompany. We hebben de scholen (PO, VO, HBO, MBO, Universitair of anders) gebundeld op een landkaart. Achter het vlaggetje vindt u een aantal gegevens.

Rood = VO
Groen = PO
Geel = HBO
Blauw = MBO
Grijs = Overig