Trajecten

In haar opleidingen besteedt stichting NIVOZ bijzondere aandacht aan de pedagogische dimensie van het onderwijs. Dat betekent dat we het leraarschap zien als een relationeel beroep en het schoolleiderschap als dienend en leidend.

Onze trajecten

NIVOZ biedt praktijkgerichte opleidingen op maat voor leraren, schoolleiders en schoolteams in primair onderwijs (po), voortgezet onderwijs (vo) en beroepsonderwijs (mbo en hbo). Er zijn drie trajecten, die zowel incompany als via open, individuele deelname (open traject in Driebergen) mogelijk zijn.


NIVOZ-coalities

Daarnaast zijn er coalities waarin NIVOZ ondersteuning biedt aan ontwikkeling van leraren, schoolleiders in relatie tot hun pedagogische opdracht.

  • Coalitie voor leraren en schoolleiders
    In deze coalitie komen leraren en schoolleiders, uit po, vo, mbo, hbo zeven keer per jaar bijeen. Ze voeren gesprek, stellen praktijkvragen, delen dilemma’s en twijfels rondom hun pedagogische opdracht. De bijeenkomsten hebben het karakter van een intervisiegroep. Meer informatie achter deze link.
  • Coalitie van opleidingsdocenten
    In deze coalitie bevinden zich opleidingsdocenten die zichzelf herkennen in de opdracht om opleidingspraktijk te creëren met de handelingswerkelijkheid als uitgangspunt. Het gaat vanuit onze visie om de verbinding van de aankomend docent/leraar met zichzelf, de maatschappelijke context van zijn werk en met de wereld. Meer informatie achter deze link.

Verantwoording

Leraarschap en schoolleiderschap zijn niet eerst competenties, maar kwaliteiten van de persoon (leraar/schoolleider, wie ben je?). Deze relationele kwaliteiten bepalen niet alleen het pedagogisch klimaat in een school, maar blijken in de klas de onderwijsresultaten belangrijk mee te bepalen, zo leert onderwijsonderzoek. Welke leraar of welke schoolleider wil je eigenlijk zijn, wat zijn je ambities, wat zijn je sterke kanten en wat denk je dat je hier op school in de weg staat om deze te laten zien?

Dit zijn de vragen van het traject Pedagogische Tact dat het NIVOZ aanbiedt en mutatis mutandis de vragen van het traject Pedagogisch Leiderschap. Beide trajecten zijn typisch persoonlijke ontwikkelingstrajecten, geen cursus, geen programma, maar een ontwikkelingsweg die je zelf gestalte geeft.

In de meeste gevallen is heel concreet het resultaat dat leraren dichter bij hun leerlingen komen en van hen meer terugkrijgen. Zij krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden als resultaat.

Voor schoolleiders is het resultaat meestal dat zij dichter bij hun opdracht als moreel kompas en dichter bij hun leraren komen en hen kunnen waarderen en stimuleren, met meer vertrouwen en zelfvertrouwen, met meer gezag en ook daarom met meer rust en openheid voor wat leraren bezighoudt.

Informatie en aanvraag trajecten PT, PL en PV

Incompany
Voor de eerste vragen m.b.t. incompany-trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de organisatie van de bijeenkomsten.

Open traject
Net als andere jaren biedt het NIVOZ ook in het schooljaar 2018-2019 trajecten Pedagogische tact (pt), leiderschap (pl) en verdieping (pv) aan voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie in Driebergen, op landgoed De Horst. Voor deze trajecten hanteren we een open inschrijving. Er is een maximum aantal van 18 deelnemers. Voor de eerste vragen of andere info kunt u ook hiervoor terecht bij de backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750.

registermcogax71EAValidatie
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50 RU (traject van 25 uur), 60 RU (traject van 30 uur) en 70 RU (het open en verdiepingstraject).

Praktisch
Voor de eerste vragen met betrekking tot onze trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de onze backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750.

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT), voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL), voor schoolleiders
Pedagogische Verdieping (PV) , voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd.

Informatie en aanvraag coalities

Coalitie voor leraren, schoolleiders

Voorlopige informatie

De coalitie-bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen, in gebouw Vossesteyn op landgoed De Horst, doorgaans op de middagen van de vijf onderwijsavonden, van 13.30 tot 17.00 uur. Die data zijn per 1 mei a.s. bekend en terug te vinden op de website van NIVOZ. Mogelijk worden er nog losse bijeenkomsten aan toegevoegd.

De kosten voor vijf coalitiebijeenkomsten bedragen € 750,- (BTW vrij) incl. maaltijden ter afsluiting én deelname aan alle onderwijsavonden.

De coalitie wordt gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en nog nader te bepalen NIVOZ-medewerkers. Dat is afhankelijk van het aantal deelnemers en groepen.

Vragen en aanmelden
Voor meer informatie, vragen of aanmelding, bel dan naar Rikie van Blijswijk: 06-50202682. Je kunt je interesse ook laten weten door een mail te sturen naar info@nivoz.nl o.v.v. deelname coalitie 2018-2019.

Coalitie voor opleidingsdocenten

Informatie

Er zijn minimaal vier bijeenkomsten in het cursusjaar 2018-2019 van maximaal 12 personen, die een jaar lang met elkaar optrekken. Ons streven is de coalitie te laten voortbestaan als duurzame leergemeenschap.

De coalitie-bijeenkomsten worden gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en Suzanne Niemeijer, werkzaam bij stichting NIVOZ.

De exacte prijs zal afhangen van het aantal bijeenkomsten. Vanaf 1 mei zal een en ander op de website van NIVOZ terug te vinden zijn.

Vragen en aanmelden
Heeft u vragen of interesse, bel dan met Rikie van Blijswijk: 06-50202682 of Suzanne Niemeijer: 06-24570832. U kunt zich ook direct aanmelden met een email naar de backoffice van stichting NIVOZ, info@nivoz.nl  o.v.v. deelname aan coalitie voor opleiders.