Trajecten

Vanuit zijn missie besteedt het NIVOZ in zijn opleiding bijzondere aandacht aan de pedagogische dimensie van het onderwijs. Dat betekent bijzondere aandacht voor het leraarschap als een typisch relationeel beroep en aandacht voor het schoolleiderschap als dienend en leidend in dit opzicht.

Het opleidingsaanbod van het NIVOZ levert een kwaliteitsbijdrage op maat (vanuit de eigen praktijk gedacht) voor leraren, schoolleiders en schoolteams in primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs en beroepsonderwijs (mbo en hbo).

We bieden daartoe drie trajecten, die zowel incompany als via open, individuele deelname (open traject) aangeboden wordt.

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders
Pedagogische Verdieping (PV) *, voor leraren en schoolleiders die al PT en PL hebben gevolgd

* voorlopig alleen in open trajectvorm.

Verantwoording

Leraarschap en schoolleiderschap zijn niet eerst competenties, maar kwaliteiten van de persoon (leraar/schoolleider, wie ben je?). Deze relationele kwaliteiten bepalen niet alleen het pedagogisch klimaat in een school, maar blijken in de klas de onderwijsresultaten belangrijk mee te bepalen, zo leert onderwijsonderzoek. Welke leraar of welke schoolleider wil je eigenlijk zijn, wat zijn je ambities, wat zijn je sterke kanten en wat denk je dat je hier op school in de weg staat om deze te laten zien?

Dit zijn de vragen van het traject Pedagogische Tact dat het NIVOZ aanbiedt en mutatis mutandis de vragen van het traject Pedagogisch Leiderschap. Beide trajecten zijn typisch persoonlijke ontwikkelingstrajecten, geen cursus, geen programma, maar een ontwikkelingsweg die je zelf gestalte geeft.

In de meeste gevallen is heel concreet het resultaat dat leraren dichter bij hun leerlingen komen en van hen meer terugkrijgen. Zij krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden als resultaat.

Voor schoolleiders is het resultaat meestal dat zij dichter bij hun opdracht als moreel kompas en dichter bij hun leraren komen en hen kunnen waarderen en stimuleren, met meer vertrouwen en zelfvertrouwen, met meer gezag en ook daarom met meer rust en openheid voor wat leraren bezighoudt.

Informatie en aanvraag

Incompany
Voor de eerste vragen m.b.t. incompany-trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de backoffice:info@nivoz.nl/ 0343-556750. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de organisatie van de bijeenkomsten.
* incompany alleen mogelijk voor PT en/of PL

Open traject
Net als andere jaren biedt het NIVOZ ook in het schooljaar 2017-2018 trajecten Pedagogische tact (pt), leiderschap (pl) en verdieping (pv) aan voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie in Driebergen, op landgoed De Horst. Voor deze trajecten hanteren we een open inschrijving. Er is een maximum aantal van 18 deelnemers. Voor de eerste vragen of andere info kunt u ook hiervoor terecht bij de backoffice:info@nivoz.nl/ 0343-556750.

registermcogax71EAValidatie
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50 RU (traject van 25 uur), 60 RU (traject van 30 uur) en 70 RU (het open en verdiepingstraject).

Praktisch open trajecten

Voor de eerste vragen met betrekking tot onze trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de onze backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750.

Link naar data, inhoud, kosten, inschrijfformulier, etcetera)

Algemene aanpak trajecten NIVOZ

Link naar werkwijze en richtlijnen programma.

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT), voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL), voor schoolleiders
Pedagogische Verdieping (PV) , voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd