Open traject PT

Het eerstvolgende open traject Pedagogische tact (PT) start op 6 september 2017. De zeven bijeenkomsten vinden plaats op de eigen locatie van stichting NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen.

Woensdag 6 september 2017
Woensdag 4 oktober 2017
Dinsdag 14 november 2017
Dinsdag 6 februari 2018
Woensdag 7 maart 2018
Dinsdag 17 april 2018
Dinsdag 5 juni 2018

Inloop vanaf 09.30 uur. De bijeenkomst is van 10.00 – 16.00 uur.

Maximaal 18 deelnemers per groep. Let op: Deelnemers hebben gratis toegang tot de zeven Onderwijsavonden.

 

Aanvraag en informatie

Voor meer informatie over het traject, kunt u contact zoeken met stichting NIVOZ via info@nivoz.nl of 0343-556750.

crkbo_instelling_rgbKosten

Het traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1.500,– per persoon. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

registermcogax71EAValidatie
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 40RU (traject van 20 uur), 50RU (traject van 25 uur), 60RU (traject van 30 uur) en 70RU (open en het verdiepingstraject).

Inschrijven

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders
Pedagogische Verdieping (PV), voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd


registerleraarValidatie

Pedagogische Tact is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 70 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.

 
 

Testimonial

‘Het teamtraject pedagogische tact heb ik als heel waardevol ervaren. Op persoonlijk vlak heb ik meer inzicht gekregen in de schoolleider die ik ben en die ik wil zijn. Ik heb ook veel inzicht gekregen in de drijfveren van mijn collega’s. Waar ik dacht dat we elkaar al erg goed kenden, bleek dat er ook nog voldoende dingen waren die we niet van elkaar wisten. Dingen die we aan de oppervlakte niet zomaar van elkaar konden zien. Door bijvoorbeeld het schrijven van de biografie en het voordragen hiervan aan elkaar, kwamen persoonlijke drijfveren naar de oppervlakte. Wat zijn er dan veel verschillen, maar ook veel overeenkomsten. Allemaal een persoonlijke drijfveer om tot één gedeelde passie te komen, namelijk kinderen iedere dag weer het mooiste te willen geven dat er is: goed onderwijs. Het teamtraject pedagogische tact heeft ons hierin gesterkt; we houden weer samen het vuurtje aan!’ Gertine Vorstelman, directeur Jenaplanschool Heerde