Open traject PT

Het eerstvolgende open traject Pedagogische tact (PT) start in schooljaar 2017/2018. De 7 bijeenkomsten vinden plaats op de eigen locatie van NIVOZ, op landgoed De Horst in Driebergen.

Aanvraag en informatie

Voor meer informatie over het traject, kunt u contact zoeken met het NIVOZ via info@nivoz.nl of 0343-556750.

crkbo_instelling_rgbKosten

Het traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1.350,– per persoon. Alle NIVOZ-trajecten zijn vrijgesteld van btw-heffing.

registermcogax71EAValidatie
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 40RU (traject van 20 uur), 50RU (traject van 25 uur), 60RU (traject van 30 uur) en 70RU (open en het verdiepingstraject).

Inschrijven

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders
Verdieping PT/PL , voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd


registerleraarValidatie

Pedagogische Tact is gevalideerd door de registercommissie. Deze is met 70 RU (registeruren) opgenomen in registerleraar.nl.