Praktisch

De trajecten van stichting NIVOZ kunnen op individuele basis gevolgd worden (in open trajecten) of met een team (incompany). Het is zowel een persoonlijk- als een collectief ontwikkelingsproces waarin deelnemers hun werk als deel van het grotere geheel gaan zien. De school wordt als systeem gezien waarin individuele en collectieve processen elkaar beïnvloeden.

Voor de eerste vragen m.b.t. incompany-trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de onze backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750.

Open trajecten in Driebergen

De trajecten pedagogisch tact en leiderschap zijn ontwikkeld voor leraren en leidinggevenden uit het PO, VO, MBO en HBO. Maar net als andere jaren biedt het NIVOZ ook in het schooljaar 2016-2017 trajecten Pedagogische tact, Pedagogisch Leiderschap en Verdieping PT/PL aan voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie in Driebergen, op landgoed de Horst.

Voor deze trajecten hanteren we een open inschrijving. Pedagogische Tact en Verdieping PT/PL van maximaal 22 deelnemers, Pedagogisch Leiderschap telt maximaal 12 deelnemers. Een traject bestaat uit zeven bijeenkomsten van vijf uur. Daarnaast zal er tijd nodig zijn voor zelfstudie en het uitvoeren van de opdrachten wat ongeveer 35 uur in beslag zal nemen.

Aanvraag en informatie

Voor meer informatie over het traject, kunt u contact zoeken met onze backoffice: info@nivoz.nl of 0343-556750

Kosten

Het traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost € 1.350,– per persoon. Deelname aan het traject Pedagogisch Leiderschap kost € 3.000,– per persoon. Voor deelname aan het traject Verdieping PT/PL betaalt u 1500 euro (niet-gesubsideerd)

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders
Verdieping PT/PL , voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd


registerleraarValidatie

De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50 RU (traject van 25 uur), 60 RU (traject van 30 uur) en 70 RU (het open traject).

 
Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen vanuit het NIVOZ, kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de leergang ontvangen, uploaden in het register om hiermee het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’ af te ronden. Het NIVOZ werkt nog aan de certificering voor schoolleiders VO.

SRPO_vignet_kleur_herregistratieLet op: de datum van afronding van de leergang moet in dat geval wel liggen na de registratiedatum van een schoolleider, omdat het bij herregistratie gaat om de ontwikkeling vanaf het moment van registratie. In de bijlage flyer registreren / herregistreren is de informatie voor schoolleiders toegevoegd over registreren en herregistreren.