Praktisch

De trajecten van stichting NIVOZ – Pedagogische tact, Pedagogisch leiderschap en Pedagogische verdieping – kunnen op individuele basis gevolgd worden (in open trajecten) of met een team (incompany). Het is zowel een persoonlijk- als een collectief ontwikkelingsproces waarin deelnemers hun werk als deel van het grotere geheel gaan ervaren. De school wordt als systeem gezien waarin individuele en collectieve processen elkaar beïnvloeden.

‘Ik vroeg ik me af of ik nog wel door wilde gaan in het onderwijs.  Het traject heeft me weer teruggezet in de leraar die ik ben: volgend, positief benoemend, hoopvol, samen bereikend, aansluitend, actief luisterend, contact makend, ruimte gevend, accepterend. En vandaar een stapje hoger, naar de gestelde doelen, successen samen vieren. Het welzijn voorop. De liefde voor mijn vak en de mensen die ik begeleid is terug.’

Incompany

Voor de eerste vragen m.b.t. incompany-trajecten (inhoud, mogelijkheden  en kosten) of andere info kunt u terecht bij de onze backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de organisatie van de bijeenkomsten. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. De incompany-trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 40 RU (traject van 20 uur), 50 RU (traject van 25 uur), 60 RU (traject van 30 uur).

Open trajecten Driebergen

De open trajecten van NIVOZ zijn geschikt voor leraren/docenten, schoolleiders/rectoren of andere leidinggevenden in zowel PO, VO, als mbo en hbo. De bijeenkomsten vinden plaats op de eigen locatie in Driebergen, op landgoed de Horst.

Data in schooljaar 2017-2018

Data Pedagogische tact (PT) – (start op 6 september 2017)
Data Pedagogisch leiderschap (PL) – (start op 2 oktober 2017)
Data Pedagogische verdieping (PV)  – (start op 3 oktober 2017)

Een traject PT en PL bestaat uit zeven bijeenkomsten van zes uur. PV telt zes bijeenkomsten van 6,5 uur. Daarnaast zal er tijd nodig zijn voor zelfstudie en het uitvoeren van de opdrachten wat ongeveer 35 uur in beslag zal nemen. Alle open trajecten tellen maximaal 18 deelnemers.

Wat houdt een traject in?

Pedagogische Tact (PT),
Pedagogisch Leiderschap (PL)
Pedagogische verdieping (PV)

Kosten

Het open traject Pedagogische Tact (voor leraren) is gesubsidieerd en kost
€ 1.500,– per persoon. Deelname aan het open traject Pedagogisch Leiderschap kost € 2.700,– per persoon. Voor deelname aan het open traject Verdieping PT/PL betaalt u € 1.500,– euro (niet-gesubsideerd).

Aanvraag en informatie

Voor meer informatie over het open traject, kunt u contact zoeken met onze backoffice: info@nivoz.nl of 0343-556750

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders en leidinggevenden
Pedagogische verdieping (PV) , voor lmensen die al PT/PL hebben gevolgd

registerleraarValidatie

Alle open trajecten van NIVOZ worden voor jou als leraar met 70 RU gevalideerd.

Schoolleiders in het Primair Onderwijs die de leergang Pedagogisch Leiderschap volgen kunnen hiermee het thema ‘Persoonlijk leiderschap’ afronden voor hun herregistratie in het schoolleidersregister PO. Zij kunnen het certificaat dat zij na afronding van de leergang ontvangen, uploaden in het register om hiermee het thema ‘Persoonlijk Leiderschap’ af te ronden. Het NIVOZ werkt nog aan de certificering voor schoolleiders VO.

SRPO_vignet_kleur_herregistratieLet op: de datum van afronding van de leergang moet in dat geval wel liggen na de registratiedatum van een schoolleider, omdat het bij herregistratie gaat om de ontwikkeling vanaf het moment van registratie. In de bijlage flyer registreren / herregistreren is de informatie voor schoolleiders toegevoegd over registreren en herregistreren.

Programma stichting NIVOZ

In onderstaand programmaboekje vind je alle activiteiten terug waarmee stichting NIVOZ haar missie tracht te realiseren in het schooljaar 2017-2018. Onderwijsavonden, opleidingstrajecten, publicaties, masterclasses, coalitie-bijeenkomsten… Ze staan allemaal in het teken van de pedagogische opdracht van leraren, schoolleiders en andere onderwijsbetrokkenen.NIVOZ biedt een vrijplaats waarin iedereen zich kan sterken bij de uitvoering daarvan.

www.nivoz.nl

Je kunt hier ook de PDF downloaden.