Coalitie voor opleidingsdocenten

Het gaat in lerarenopleidingen vanuit NIVOZ’ visie om de verbinding van de aankomende docent met zichzelf, de maatschappelijke context van zijn werk en met de wereld. Het opleidingsperspectief kantelt daarmee van ‘kennis’ naar ‘handelen’. Het vertrekpunt in pedagogische opleidingen is ‘de geleefde ervaring van de student’.

Onze uitnodiging

We nodigen opleidingsdocenten (van lerarenopleidingen en Pabo’s) uit om mee te bouwen aan een coalitie van opleiders vanuit dit perspectief. Dus herken jij jezelf in de opdracht om opleidingspraktijk te creëren met de handelingswerkelijkheid als uitgangspunt. Dan is deze coalitie een krachtbron voor jou om deze gedeelde ambitie in je eigen opleidingspraktijk te ontwikkelen. En om al handelend een levend voorbeeld te zijn voor jouw collega’s.

Schooljaar 2018-2019

Er zijn vijf bijeenkomsten in het cursusjaar 2018-2019 van maximaal 12 personen, die een jaar lang met elkaar optrekken. Ons streven is de coalitie te laten voortbestaan als duurzame leergemeenschap.

  • woensdag 5 september 2018
  • donderdag 15 november 2018
  • woensdag 6 februari 2019
  • woensdag 27 maart 2019
  • woensdag 5 juni 2019

De coalitie-bijeenkomsten worden gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en Suzanne Niemeijer, werkzaam bij stichting NIVOZ. De tijden zijn 14.30- 17.30 voor alle bijeenkomsten. De exacte prijs zal afhangen van het aantal bijeenkomsten.

Wie begeleidt de coalitie?

Rikie van Blijswijk (1954) werkt al meer dan veertig jaar in het onderwijs. Ze is onderwijskundige en heeft gewerkt als leraar, remedial teacher, interne begeleider, onderwijsadviseur, projectleider, interim directeur en beleidsmedewerker. Haar werkervaring ligt op het terrein van innovatieve schoolontwikkeling, opleiden in de school en kwaliteitszorg. Ze is auteur van verschillende artikelen over nieuwe vormen van onderwijs, opleiden in de school en ontwikkeling van een zeer zwakke school. ‘Als leraar en in andere rollen heb ik er altijd naar gestreefd dat kinderen blij waren met wie ze waren en nieuwsgierig bleven naar de wereld om hen heen. ‘Een positief zelfbeeld is belangrijker dan een 8 voor rekenen’, vond en vind ik in mijn werk.’

Rikie is ook actief vanuit de Leerschool en is auteur van het boek over Essential Schools in de VS. Ze organiseert nog ieder najaar een studiereis naar de New York, Boston en andere Amerikaanse scholen. Het boek kunt u hier bestellen.

Suzanne Niemeijer is docente bij NIVOZ, in pedagogische tact en leiderschap. Ze deed de Pabo en studeerde Pedagogiek. Daarna werkte ze in het basisonderwijs en in het speciaal onderwijs (cluster 2). Vooral in dat werk (eerst als leerkracht en later als teamleider) ontdekte ze dat kinderen zich optimaal ontwikkelen als je bent afgestemd op wat ze echt nodig hebben. En dat verschilt nogal per kind. Het vraagt om kennis over alle kinderen en een passend aanbod. Deze ervaring was goed bruikbaar in het latere werk in het HBO. Eerst met studenten van de Dansacademie en daarna op een Pabo (als docent, teamleider en als manager). Daarnaast geeft Suzanne al meerdere jaren trainingen in professionele en persoonlijke ontwikkeling. Al deze ervaringen komen samen in het werk bij NIVOZ, waaronder het begeleiden van deze coalitie.

Vragen en aanmelden voor coalitie

Heeft u vragen of interesse, bel dan met Rikie van Blijswijk: 06-50202682 of Suzanne Niemeijer: 06-24570832. U kunt hen ook mailen via r.vanblijswijk@nivoz.nl of s.niemeijer@nivoz.nl

Direct aanmelden is mogelijk met een email naar de backoffice NIVOZ, info@nivoz.nl  o.v.v. deelname aan coalitie voor opleiders.