Coalitie voor leraren, schoolleiders

Coalitie voor leraren, schoolleiders

Herken jij jezelf in de opdracht om die onderwijspraktijk te creëren waarin ieder kind erbij hoort en laat zien wat het kan? Denk en handel jij vanuit een positief en geëmancipeerd mensbeeld en neem je in jouw lespraktijk het perspectief van de leerling in? Ben jij als leraar of schoolleider je eigen instrument in de verdere ontwikkeling van goed onderwijs? Denk jij na over (de ontwikkeling van) jouw pedagogische opdracht en de verantwoordelijkheid die het onderwijs heeft in de ontwikkeling van onze maatschappij.

In dat geval is de coalitie-groep voor leraren, schoolleiders en bestuurders een prachtkans.

Na de zomer – op 6 september 2017 – is stichting NIVOZ met een nieuwe groep gestart. Maar we blijven nieuwe geïnteresseerde leraren/docenten, schoolleiders/rectoren uitnodigen om mee te doen. Met anderen vorm je dan een duurzame leergemeenschap, voor tenminste één cursusjaar lang. Dit schooljaar hebben we zeven coalitie-bijeenkomsten in Driebergen.

In de coalitie deel je met elkaar waar je voor staat en welke vragen en zorgen je hebt werkend vanuit pedagogische waarden en oriëntaties. De coalitie vormt een groep ‘critical friends’ die elkaar steunt in deze ambitie én kritische vragen stelt, oefent in het hanteren van ieders persoonlijk moreel kompas en elkaar voortdurend herinnert aan het voornemen daarop te (blijven) koersen. Voorop staat dat we een vitale ruimte creëren waarbinnen het kwalitatieve gesprek plaatsvindt. Niet zozeer het antwoord, als wel het (leren) stellen van de juiste vraag staat centraal in alle bijeenkomsten, die daardoor meer een intervisie-karakter dragen. Deelnemers vinden in dit proces support en inspiratie bij elkaar.

De ervaring van afgelopen jaren heeft geleerd dat deelname van twee collega’s verbonden aan dezelfde onderwijspraktijk, school of organisatie, het krachtigst is. Individuele deelnemers, die zelf krachtig vooruit willen, zijn uiteraard ook van harte welkom.

Schooljaar 2017-2018

De zeven coalitie-bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen, in gebouw Vossesteyn op landgoed De Horst, op de middagen van de onderwijsavonden, van 13.30 tot 17.00 uur.

woensdag 6 september 2017
donderdag 5 oktober 2017
woensdag 15 november 2017
donderdag 11 januari 2018
woensdag 7 maart 2018
donderdag 12 april 2018
woensdag 6 juni 2018

De coalitie wordt gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en Ton van Rijn.

Deelnemers groep 2017-2018: Susanne Vriesendorp (Stichting Brede School Lumiar, Vleuten), Ankie Rooze (SBO De Klimop, Almere), Arno Westerhof (SBO De Klimop, Almere), Marianne Rongen (Wittering.nl, Rosmalen), Margriet Roeleven (de Bras,  Den Haag), Marjan van Rijn (de Bras, Den Haag), Janneke Meijers (Westerschool, Gouda), Margret Boere – De Jong (Westerschool, Gouda), Mariët ten Berge (Lerende organisatie/Stichting Westelijke Tuinsteden, STWT Academie, Amsterdam) en Marlie de Wijs  (OBS de Toekomst en de Ontplooiing, Amsterdam)

Vragen en aanmelden

Voor meer informatie, vragen of aanmelding voor komende groepen, bel dan naar Rikie van Blijswijk: 06-50202682. of r.vanblijswijk@hetkind.org J

Je kunt je ook direct aanmelden door een mail te sturen naar info@nivoz.nl o.v.v. deelname coalitie 2017-2018.