Coalitie

Coalitie van leraren, schoolleiders en bestuurders

De coalitie is een initiatief van stichting NIVOZ waarin een groep leraren, schoolleiders en bestuurders (PO/VO) het gesprek over goed onderwijs met elkaar aangaan vanuit hun eigen pedagogische opdracht. Dat doen ze door praktijkvragen, dilemma’s en twijfels in te brengen. De zeven bijeenkomsten – verdeeld over een heel schooljaar – hebben het karakter van een intervisiegroep.

Vanaf 6 september 2017 start stichting NIVOZ voor het vierde jaar met deze coalitie-groep. Deelnemers ontmoeten elkaar als ‘critical friends’ die elkaar steunen in ambitie, maar ook herinneren aan het (moreel) kompas en ieders voornemen daarop te (blijven) koersen. De coalitie-bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen, op de middagen van de Onderwijsavonden.

Coalitie van opleidingsdocenten

We nodigen ook opleidingsdocenten van Pabo’s en (universitaire) lerarenopleidingen uit om mee te bouwen aan een coalitie van opleiders, mensen die zichzelf herkennen in de opdracht om opleidingspraktijk te creëren met de handelingswerkelijkheid als uitgangspunt.

Het gaat vanuit onze visie om de verbinding van de aankomend docent met zichzelf, de maatschappelijke context van zijn werk en met de wereld. Het opleidingsperspectief kantelt daarmee van ‘kennis’ naar ‘handelen’. Het vertrekpunt in pedagogische opleidingen is ‘de geleefde ervaring van de student’.

Met deze coalitie vormen we een krachtbron van mensen die de sterke ambitie hebben om een voorbeeld te willen zijn voor hun collega’s.