Verdere mogelijkheden

Je hebt het traject Pedagogische tact, Pedagogisch leiderschap of Verdieping PT/PL afgerond, maar ontwikkelen en leren is een on going proces. Om het vuurtje brandend te houden biedt het NIVOZ meer mogelijkheden, individueel of met anderen. Inspiratie, legitimatie en verbinding staan – ieder op zijn eigen vorm – centraal.

De mogelijkheden op een rij…

 • hetkind – een online platform met verhalen en artikelen: inspiratie, legitimatie en verbinding
 • Blogger bij hetkind – bijdragen door verhalen en artikelen
 • NIVOZ Forum – duiding onderzoek en good practice
 • Coalitie van hetkind – leergemeenschap
 • Onderwijsavonden in Driebergen – input voor gesprek
 • Onderwijscafé – organiseer je eigen community om je heen
 • Facebook-pagina’s Pedagogische tact, hetkind en NIVOZ-Forum.

hetkindIn het onderwijs hebben mensen behoefte aan een plaats waar ze elkaar verstaan, aan relaties die ertoe doen en aan verhalen ter bemoediging en legitimatie van hun eigen pedagogische handelen. Het platform hetkind biedt deze plek, online en offline. Via hetkind.org blijf je aangesloten op de bron: jezelf en andere onderwijs­betrokkenen die elkaar via verhalen inspireren en legitimeren op weg naar goed onderwijs. Er is een enorme hoeveelheid aan artikelen beschikbaar (meer dan 4000) en elke dag komen er drie verhalen/blogs/filmpjes bij. Met meer dan 25.000 volgers is er een community ontstaan van betrokkenen die met elkaar voeding biedt aan een betekenisvolle dialoog. Je kunt je registreren op hetkind.org , voor zover je dat nog niet hebt gedaan. Op de website, maar ook via Twitter, Facebook en LinkedIn.

Er is ook een Facebook-pagina van Pedagogische Tact.

bloggersMeeschrijven in het BLOGGERSCOLLECTIEF van hetkind kan ook. Het is een manier om bewustzijn te krijgen op wat je doet, waarom je dat doet en – zo zeggen kindbloggers – als het ware jouw plek in de wereld te vinden. Je kunt jouw blog, column, idee, voorstel sturen naar redactie@hetkind.org. Vanuit het kernteam – Annonay Andersson, Joyce van den Bogaard, Geert Bors, Rikie van Blijswijk en Rob van der Poel – zal jouw mail binnen 48 uur worden beantwoord.

forumOp het NIVOZ-Forum vind je onderzoek en praktijkvoor­beelden die worden geduid en van betekenis voorzien. Met een selectie van relevant onderzoek en verdiepende stukken biedt dit platform legitimering aan schoolleiders en leraren voor een pedagogische onderbouwing van hun onderwijspraktijk. Tegelijk wil het NIVOZ-Forum voor onderzoekers en beleidsmakers gefundeerde praktijkvoorbeelden ontsluiten en het licht laten schijnen op onderwijsonderzoek dat soms wat minder gangbaar is. Op deze manier stimuleert en voedt het Forum de dialoog tussen school en onderzoek, tussen praktijk en theorie. Er zijn zes hoofdthema’s waar dit platform zich op richt:

 • Recht doen aan verschillen
 • Leider Zijn
 • Stem van de leerling
 • Zin en onderwijs
 • Leraar en Persoon
 • Onderwijs: waartoe?

In onze selectie proberen we een brede diversiteit aan invalshoeken op goed, pedagogisch verantwoord onderwijs te realiseren. Via www.nivoz.nl/forum kom je in het overzicht.

coalitieMet de COALITIE bieden we een krachtbron voor leraren en school­leiders, die in hun eigen onderwijspraktijk (willen) werken met de zeven leidende principes van hetkind, vertrouwd zijn met de praktijk van Essential Schools, dan wel verbonden zijn aan het gedachtegoed van het NIVOZ en de sterke ambitie hebben zichzelf en hun school blijvend te ontwikkelen. In zes bijeenkomsten per jaar wordt in de Coalitie gebouwd aan een duurzame leergemeenschap met onderwijsmensen uit scholen die zichzelf herkennen in de opdracht om die nieuwe taal en onderwijspraktijk te creëren, waarin ieder kind erbij hoort en laat zien wat het kan.
Contact en informatie via Rikie van Blijswijk r.vanblijswijk@hetkind.org

avondenMet een bezoek aan een (of meer) van de zeven ONDERWIJSAVONDEN in Driebergen kun je jezelf trakteren op nieuwe inspiratie en legitimatie voor jouw dagelijkse onderwijs­praktijk. We merken steeds meer dat leraren of schoolleiders met hun collega (of zelfs een heel team) naar theater Maitland komen, juist om jezelf en elkaar scherp te houden en de vragen te blijven stellen. Via de websites (www.nivoz.nl) (www.hetkind.org) vind je de betreffende data en informatie over de sprekers. Een losse entree kost 32,50 euro. Met een passe-partoutkaart (195 euro) zijn alle zeven avonden te bezoeken. Voor groepen vanaf acht personen geldt een korting van 10%.

cafeeeesLeraren zijn in 2013 gestart met het organiseren van ONDERWIJSCAFÉS, met ondersteuning van kernleden van hetkind. In Zwolle, Den Bosch, Breda, Nijmegen, Alkmaar, Ede en Rotterdam is het initiatief genomen, veelal door deelnemers aan de trajecten Pedagogische Tact. Leraren bedenken een thema, met eventueel een passende spreker die een inleiding verzorgt. Inhoud, organisatie en publiciteit wordt afgestemd met de redactie van hetkind in Driebergen. Hoe te beginnen? Prik een datum voor een eerste onderwijscafé in jouw omgeving. Stel de vragen en vraag de hulp die nodig is om dit onderwijscafé binnen drie maanden te laten plaats­vinden. Vraag één of twee collega’s  om het samen te doen. Contactpersoon: Annonay Andersson a.andersson@hetkind.org

 

Namens het team van NIVOZ en de community van hetkind.

De Horst 1
3971 KR Driebergen
0343-556750

www.nivoz.nl   * info@nivoz.nl
www.hetkind.org * info@hetkind.org * redactie@hetkind.org