Werkwijze

Een NIVOZ-traject – incompany of open – beslaat meestal tussen de vier en zeven bijeenkomsten (afhankelijk van aantal uur van een enkele bijeenkomst). Tussendoor wordt in de eigen praktijk van alledag gewerkt aan concrete opdrachten als onderdeel van het eigen ontwikkelingsproces, dus niet ter beoordeling. Het open traject wordt afgesloten met een presentatie waarin men zijn eigen ontwikkeling verwoordt en verbeeldt.

Het (groei)proces of proces van bewustwording dat door alle trajecten – zowel tact als leiderschap, als verdieping – wordt opgeroepen laat zich beschrijven aan de hand van drie kernervaringen:

  • zelfonderzoek (het onderkennen en loslaten van (voor)oordelen, cynismen en angsten),
  • de ervaring van authenticiteit of eigenheid die vrijkomt (hier worden vaste voornemens geformuleerd)
  • het vormgeven aan de voorgenomen praktijk.(wat intuïtief aanwezig is krijgt taal en vorm).

Materiaal
Het trajectmateriaal bestaat vooral uit eigen praktijkervaringen (lived experience), biografische ervaringen, eigen reflecties en groepsreflecties. De trajectdocenten dragen zorg voor een veilige sfeer, geven richting, bemiddelen nieuwe ervaringen en ondersteunen bij het vinden van een manier om met het onderwijssysteem en zijn eisen om te gaan. Zij wijzen ook de weg naar belangrijke bronnen van inspiratie en naar theorie, die praktijkervaringen inzichtelijker kan maken.

Werkvormen
De werkvormen zijn gevarieerd, ook afhankelijk van de samenstelling van de groep en de beschikbare tijd. Van meet af aan is de vraag aan de orde ‘Welke leraar/schoolleider wil ik zijn en wat heb ik daarvoor nodig?’
In veel gevallen wordt dit begeleid door een zelfgekozen pedagogische belofte waarin men zichzelf voorneemt voortaan consequent iets te doen of niet te doen (met vaak grote gevolgen).

Voorbeelden van werkvormen of methoden zijn:

  • ervaringsreconstructie,
  • de dialoog met de leerling,
  • de kinderfoto (“wat had hij/zij toen nodig?”) of
  • de pedagogische biografie,
  • het beschrijven van betekenisvolle ervaringen of anekdotes, observatie van de eigen situatie…

Docententeam NIVOZ

Docenten: Merlijn Wentzel, Ellen Emonds, Suzanne Niemeijer, Anniek Verhagen, Marleen van der Krogt, Martijn Galjé en Gerard de Jong.

Inhoudelijke eindverantwoordelijkheid: Gabrielle Taus en Luc Stevens.
Aanvragen en contact: info@nivoz.nl
Ondersteuning vanuit back-office: Denne Baauw
Algemene mail: info@nivoz.nl
Telefoon: 0343-556750