Het boek

Het boek Pedagogische Tact

pt175Het boek PEDAGOGISCHE TACT – onder redactie van prof. Luc Stevens en Geert Bors en met medewerking van veel leraren en betrokkenen – gaat over wat nodig is voor pedagogisch tactvol handelen. Hoe kun je daar als leraar bij komen?

Het unieke werk beschrijft het fenomeen, de theorieën, de praktijk en de ontwikkeling van de succesvolle trajecten Pedagogische Tact (PT) bij het NIVOZ. Het berust op een grondige studie van de betekenis van pedagogische tact en op de ervaring die in vijf jaar is opgedaan. Het boek is daarom een stand-van-zaken-boek. Stevens: “Het is ambitieus om met leraren vanuit hun dagelijkse praktijk aan persoonlijke ontwikkeling te werken. Het is ook kwetsbaar werk dat grote alertheid, kundigheid en zorgvuldigheid vraagt. Wij leren met onze trajectdeelnemers en rapporteren nu voor het eerst.”

Het boek (208 bladzijden en fraai vormgegeven) bevat veel quotes, verslagen, tact-columns van praktijksituaties en literatuurverwijzingen. En er is een voorwoord van Kete Kervezee, tot 2013 voorzitter van de PO Raad.

U kunt het boek via dit bestelformulier bestellen! Een los exemplaar kost 22 euro, exclusief verzendkosten.

Testimonials

Ik ben er gaandeweg mijn docentschap achtergekomen hoe belangrijk de relatie tussen leraar en leerling is in het leerproces. Het boek Pedagogische Tact duidt dit proces op een prachtige manier. Door authentieke praktijkvoorbeelden te koppelen aan inspirerende theorieën heb je een krachtig instrument in handen om jezelf als leraar te verbeteren. Lesgeven is voor mij steeds meer ‘samen leren’ geworden en Pedagogische Tact is een gids om die reis verder voort te zetten. Jelmer Evers, docent bij UniC in Utrecht en onderwijsvernieuwer.

Er zijn veel redenen waarom het lang niet altijd lukt het beste uit een leerling te halen. Te vaak worden leerlingen gereduceerd en gelabeld tot een nummer, een toetsscore of een ‘puberbrein dat niet kan plannen.’ Dat zijn vrijwel altijd oversimplificaties die authentiek contact in de weg staan. Het hart van goed onderwijs wordt namelijk gevormd door de interactie tussen leraar en leerling. Dat terrein wordt in dit inspirerende boek zorgvuldig verkend, overtuigend gebaseerd op een combinatie van wetenschappelijke inzichten en persoonlijke ervaringen. Daarom is dit een belangrijk boek, met een positieve boodschap. Prof. Rob Martens, destijds werkzaam bij LOOK | Wetenschappelijk Centrum Leraren Onderzoek

Gelukkig beseffen bijna alle docenten, uit liefde voor hun vak en hun betrokkenheid bij hun, dat opvoeden en begeleiden van leerlingen de kern is van hun dagelijks functioneren. Als tegenwicht tegen het beleid van de overheid hebben onze docenten inspiratie nodig, een bevestiging en verdieping dat hun natuurlijke pedagogische grondhouding de enig juiste is. Die inspiratie biedt dit boek Pedagogisch Tact, een must voor alle schooldirecties en docenten in het Nederlandse onderwijs. Zeker nu!
Wim P. Littooij was destijds voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vereniging voor CVO (Christelijk Voortgezet Onderwijs) te Rotterdam en Omgeving

In een fractie van een seconde de goede pedagogische interventie doen, gericht op het welbevinden en de ontwikkeling van de groep en de individuele kinderen. Pedagogische Tact gaat over ‘bewuste intuïtie’ in onderwijs en opvoeding. Docenten en management hebben Pedagogische Tact als ontwikkelingstraject gevolgd. Studenten worden volwassen en als onmisbare partner in het onderwijs benaderd. Dit boek biedt een schat aan wijsheid voor elke – aankomende – leraar! Robert Viëtor, directeur Lerarenopleidingen Hogeschool Leiden

 

Colofon

Eerste druk 2013
Onder redactie van Luc Stevens & Geert Bors
Co-auteurs: Annonay Andersson, Esther de Boer, Beate Letschert, Rianne van der Raadt en Kris Verbeeck.
208 bldz – 17 x 23 cm
Uitgeverij Garant Antwerpen – Apeldoorn www.garant-uitgevers.nl
Vormgeving: De Ruimte ontwerpers – Jannie de Groot, Albert Hennipman.
www.de-ruimte-ontwerpers.nl
Illustraties: Mimansa Sahay.
Fotograaf: Bob Barten.
 
Het NIVOZ heeft een klein boekje samengesteld ter introductie van het begrip pedagogische tact, het fenomeen en in een handzaam formaat uitgebracht. Het werk vindt u hier in een online versie.(de boekjes zijn niet meer verkrijgbaar, alleen online te lezen)