Opleiding

In haar opleidingen besteedt stichting NIVOZ bijzondere aandacht aan de pedagogische dimensie van het onderwijs. Dat betekent dat we het leraarschap zien als een relationeel beroep en het schoolleiderschap als dienend en leidend.


Onze trajecten

NIVOZ biedt praktijkgerichte opleidingen op maat voor leraren, schoolleiders en schoolteams in primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO) en beroepsonderwijs (mbo en hbo). Er zijn drie trajecten, die zowel incompany als via open, individuele deelname (open traject in Driebergen) mogelijk zijn.

NIVOZ-coalities

Daarnaast zijn er coalities waarin NIVOZ ondersteuning biedt aan ontwikkeling van leraren, schoolleiders in relatie tot hun pedagogische opdracht.

 • Coalitie voor leraren en schoolleiders
  In deze coalitie komen leraren en schoolleiders, uit PO, VO, mbo, hbo zeven keer per jaar bijeen. Ze voeren gesprek, stellen praktijkvragen, delen dilemma’s en twijfels rondom hun pedagogische opdracht. De bijeenkomsten hebben het karakter van een intervisiegroep. Meer informatie achter deze link.
 • Coalitie van opleidingsdocenten
  In deze coalitie bevinden zich opleidingsdocenten die zichzelf herkennen in de opdracht om opleidingspraktijk te creëren met de handelingswerkelijkheid als uitgangspunt. Het gaat vanuit onze visie om de verbinding van de aankomend docent/leraar met zichzelf, de maatschappelijke context van zijn werk en met de wereld. Meer informatie achter deze link.

Verantwoording

Leraarschap en schoolleiderschap zijn niet eerst competenties, maar kwaliteiten van de persoon (leraar/schoolleider, wie ben je?). Deze relationele kwaliteiten bepalen niet alleen het pedagogisch klimaat in een school, maar blijken in de klas de onderwijsresultaten belangrijk mee te bepalen, zo leert onderwijsonderzoek. Welke leraar of welke schoolleider wil je eigenlijk zijn, wat zijn je ambities, wat zijn je sterke kanten en wat denk je dat je hier op school in de weg staat om deze te laten zien?

Dit zijn de vragen van het traject Pedagogische Tact dat NIVOZ aanbiedt en mutatis mutandis de vragen van het traject Pedagogisch Leiderschap. Beide trajecten zijn typisch persoonlijke ontwikkelingstrajecten, geen cursus, geen programma, maar een ontwikkelingsweg die je zelf gestalte geeft.

In de meeste gevallen is heel concreet het resultaat dat leraren dichter bij hun leerlingen komen en van hen meer terugkrijgen. Zij krijgen meer tijd, meer waardering, voelen zich minder belast en zien zichzelf effectiever met een groter professioneel welbevinden als resultaat.

Voor schoolleiders is het resultaat meestal dat zij dichter bij hun opdracht als moreel kompas en dichter bij hun leraren komen en hen kunnen waarderen en stimuleren, met meer vertrouwen en zelfvertrouwen, met meer gezag en ook daarom met meer rust en openheid voor wat leraren bezighoudt.

Informatie en aanvraag trajecten

Incompany
Voor de eerste vragen m.b.t. incompany-trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750. Per traject wordt vooraf, op basis van een overeengekomen construct, een offerte aangeboden. Afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever kunnen afspraken gemaakt worden over de organisatie van de bijeenkomsten.
* incompany alleen mogelijk voor PT en/of PL

Open traject
Net als andere jaren biedt het NIVOZ ook in het schooljaar 2017-2018 trajecten Pedagogische tact (pt), leiderschap (pl) en verdieping (pv) aan voor individuele leraren en schoolleiders op de eigen locatie in Driebergen, op landgoed De Horst. Voor deze trajecten hanteren we een open inschrijving. Er is een maximum aantal van 18 deelnemers. Voor de eerste vragen of andere info kunt u ook hiervoor terecht bij de backoffice:info@nivoz.nl/ 0343-556750.

registermcogax71EAValidatie
De trajecten zijn gevalideerd door het lerarenregister met 50 RU (traject van 25 uur), 60 RU (traject van 30 uur) en 70 RU (het open en verdiepingstraject).

Praktisch
Voor de eerste vragen met betrekking tot onze trajecten (inhoud en kosten) of andere info kunt u terecht bij de onze backoffice: info@nivoz.nl/ 0343-556750.

Lees meer specifiek over

Pedagogische Tact (PT), voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL), voor schoolleiders
Pedagogische Verdieping (PV) , voor leraren en schoolleiders die al PT/PL hebben gevolgd.

Informatie en aanvraag coalities


Coalitie voor leraren, schoolleiders
De zeven coalitie-bijeenkomsten vinden plaats in Driebergen, in gebouw Vossesteyn op landgoed De Horst, op de middagen van de onderwijsavonden, van 13.30 tot 17.00 uur.

 • woensdag 6 september 2017
 • donderdag 5 oktober 2017
 • woensdag 15 november 2017
 • donderdag 11 januari 2018
 • woensdag 7 maart 2018
 • donderdag 12 april 2018
 • woensdag 6 juni 2018

De kosten  zijn: € 895,- (BTW vrij) incl. maaltijden ter afsluiting én deelname aan (alle) zeven onderwijsavonden gedurende het schooljaar 2017-2018.

De coalitie wordt gefaciliteerd door Merel Boon, Rikie van Blijswijk, Ton van Rijn, Nickel van der Vorm en Merlijn Wentzel.

Voor meer informatie, vragen of aanmelding, bel dan naar Rikie van Blijswijk: 06-50202682 of Merlijn Wentzel: 06- 54215253. Je kunt je ook direct aanmelden door een mail te sturen naar info@nivoz.nl o.v.v. deelname coalitie 2017-2018.

Coalitie voor opleidingsdocenten

Er zijn vijf bijeenkomsten in het cursusjaar 2017-2018 van maximaal 12 personen, die een jaar lang met elkaar optrekken. Ons streven is de coalitie na het eerste jaar te laten voortbestaan als duurzame leergemeenschap. We komen bij elkaar van 14.30 tot 17.30 uur. Iedereen die zich committeert betaalt € 295 (btw-vrij) voor vijf bijeenkomsten.

 • donderdag 21 september 2017
 • donderdag 7 december 2017
 • donderdag 15 februari 2018
 • woensdag 11 april 2018
 • woensdag 13 juni 2018

De coalitie-bijeenkomsten worden gefaciliteerd door Rikie van Blijswijk en Suzanne Niemeijer, werkzaam bij stichting NIVOZ.

Vragen en aanmelden
Heeft u vragen of interesse, bel dan met Rikie van Blijswijk: 06-50202682 of Suzanne Niemeijer: 06-24570832

U kunt zich ook direct aanmelden met een email naar de backoffice NIVOZ, info@nivoz.nl  o.v.v. deelname aan coalitie voor opleiders.