Zin en onderwijs

thema

In dit thema gaat het aan de ene kant om fundamentele vragen:
Wat maakt onderwijs zinvol? Wat is onderwijs? Wat is kennis? Wat is ontwikkeling? Alleen vanuit het oogpunt van (cognitief) leren naar onderwijs kijken, is te smal, daarover zijn velen het wel eens. Maar welke alternatieven zijn er? Welke (andere) perspectieven op kennis en (menselijke) ontwikkeling zijn behulpzaam om deze vragen te exploreren?

Aan de andere kant gaat het hier om de dagelijkse ervaring van zin in onderwijs. Een centraal uitgangspunt is, dat onderwijs een praktijk is. In de ontmoeting van leraar en leerling ‘gebeurt’ onderwijs. De kwaliteit van die ontmoeting bepaalt de betekenis die ze eraan geven, en de zin die ze eraan ontlenen. Hoe kunnen we naar die gebeurtenis kijken? En hoe kunnen we in brede zin waarderen, wat daarin van belang is om tot goed onderwijs te komen?

Artikelen per categorie

A
C
Onderzoek
Verdieping