Stem van de leerling

thema

Binnen dit thema gaat het om de wijze waarop de leerling een (volwaardige) partner in het onderwijsproces kan zijn. Concrete onderwerpen die hierbij besproken kunnen worden betreffen de betrokkenheid van leerlingen bij lesinhoud, lesgeven, samenwerking, verantwoording en onderzoek. Specifiek richten we ons binnen dit thema op de aandacht die gegeven wordt aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van de leerling.

Artikelen per categorie