Recht doen aan verschillen

thema

Artikelen binnen het thema ‘Recht doen aan verschillen’ gaan over het om omgaan met diversiteit, het nemen van verschillen als uitgangspunt voor en in het onderwijs. Concrete onderwerpen die hier aan de orde komen zijn zittenblijven,, differentiatie en Passend Onderwijs of Inclusief Onderwijs.

We richten ons hierbij eerder op de onderliggende principes, dan op het concrete ‘hoe’ in de klas. Binnen dit thema gaat het ook om omgaan met verschillen in sociale zin, ofwel het ruimte voor anders-zijn voor zowel leerlingen als leraren. Een concreet, actueel onderwerp in dit verband is bijvoorbeeld pesten.

Artikelen per categorie

A
Onderzoek