Onderwijs: waartoe?

thema

Binnen dit thema plaatsen we artikelen die de einddoelen van het onderwijs nader doordenken en bespreken. Het gaat hier om de ‘grote’ onderliggende functies of doelen van het onderwijs, wat in het Engels wel ‘purpose’ wordt aangeduid. Ook gaat het hier om de vraag welke functie(s) onderwijs heeft binnen de bestaande samenleving.

Hoe verandert of bestendigt het (huidige) onderwijs bestaande machtsverhoudingen, en op welke manier zou onderwijs kunnen dienen om een democratischer samenleving te bereiken? Hier raakt het thema aan de morele opdracht van het onderwijs, die in het thema Leraar en persoon een persoonlijk perspectief krijgt.

Artikelen per categorie

A
Verdieping