Leraar en persoon

thema

Artikelen binnen dit thema gaan in op de professionaliteit in brede zin van het leraarschap. Niet alleen beschikken leraren vakkennis en didactische vaardigheden, maar ook hun persoonlijkheid is nauw verweven met hun handelen als leraar. Het onderkennen en nader ontwikkelen van deze persoonlijke dimensie is van groot belang voor leraren om zichzelf in hun beroep te ontwikkelen.

Hierbij gaat het onder andere om de vraag hoe drijfveren, overtuigingen, en/of morele overwegingen van leraren doorwerken in hun professionele handelen. Onderwerpen die aan bod kunnen komen zijn: persoonlijke biografie, normatieve professionalisering en (kern)reflectie.

Artikelen per categorie

A
Onderzoek
Verdieping