Leider Zijn

thema

De artikelen in dit thema gaan over de rol van de leider. Dat hoeft niet altijd de formele functie van schoolleider te zijn. Het heeft vooral betrekking op de rol, de verantwoordelijkheid die iemand (leraar, schoolleider, bestuurder, enzovoort) op zich wil nemen om te staan voor wat hij/zij wil bereiken. Hierbij denken we dat het van belang is, dat de leider zich kan verantwoorden vanuit zijn persoonlijke drijfveren. Het gaat erom wie je bent als leider, meer nog dan wat je precies doet.

Artikelen per categorie