Interne organisatie

Congruent met de waarden waar we voor staan

De organisatie van stichting NIVOZ is gestoeld op de visie die we ook in het onderwijs uitdragen. Enkele principes komen prominent naar voren:

  • Iedereen is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling
  • Je moet de ruimte krijgen om te laten zien wat je kan, en die ruimte ook benutten
  • Persoon en professie kunnen niet worden gescheiden.
  • Zonder relatie geen prestatie. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van interactie tussen mensen.

Uit die principes is een moderne organisatievorm ontstaan; weinig hiërarchisch en zeer ambitieus, vol vertrouwen in elkaar, maar ook vol verwachtingen, met heel veel vrijheden, maar ook hoge verantwoordelijkheden. Een organisatie waar we elkaar uitdagen, ondersteunen en beter maken. Waar we elkaar proberen te zien zoals we zijn, veel meer dan dragers van competenties.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 20-tal mensen. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om de pedagogische opdracht in het onderwijsveld van Nederland te versterken. Stichting NIVOZ wordt geleid door een kleine directie.

Directie: Luc Stevens (algemeen directeur) & Gabrielle Taus (zakelijk directeur).
Office en secretariaat: Jetty van der Grift en Georgina Catania
Maatschappelijk perspectief en netwerken: Nickel van der Vorm.
Forum/platform hetkind: Hartger Wassink, Maartje Janssens, Geert Bors, Wim van Werkhoven, Annonay Andersson, Joyce van den Bogaard en Rikie van Blijswijk.
Opleidingen: Ellen Emonds, Suzanne Niemeijer, Merlijn Wentzel, Ton van Rijn, Martijn Galjé, Gerard de Jong, Marleen van der Krogt, Anniek Verhagen en Mascha Enthoven.
Marketing/communicatie: Rob van der Poel.

Bestuur:
Edith Hooge (voorzitter): hoogleraar Onderwijsbestuur bij Tias School Business & Society;
Jozef Kok (secretaris): oprichter en voormalig adviseur PO Raad, lector Fontys;
Janneke Stam: voormalig rector Montessori College in Nijmegen;
Ton Duif: voormalig voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Contact
Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
Algemeen secretariaat en office: info@nivoz.nl

Bezoek en postadres:
NIVOZ / hetkind
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen
Twitter: @nivoz @hetkind
Facebook-pagina: hetkind, pedagogische tact en NIVOZ-forum