Interne organisatie

Congruent met de waarden waar we voor staan

De organisatie van stichting NIVOZ zelf is gestoeld op de waarden die we ook in het onderwijs uitdragen. Enkele uitgangspunten die hieraan vastzitten, komen prominent naar voren:

  • Iedereen is toegerust voor zijn of haar eigen ontwikkeling.
  • Je moet de ruimte krijgen om te laten zien wat je kan, en die ruimte ook benutten.
  • Persoon en professie kunnen niet worden gescheiden.
  • Zonder relatie geen prestatie. We hechten veel waarde aan de kwaliteit van interactie tussen mensen.

Uit die principes is een moderne organisatievorm ontstaan; weinig hiërarchisch en zeer ambitieus, vol vertrouwen in elkaar, maar ook vol verwachtingen, met heel veel vrijheden, maar ook hoge verantwoordelijkheden. Een organisatie waar we elkaar uitdagen, ondersteunen en beter maken. Waar we elkaar proberen te zien zoals we zijn, veel meer dan dragers van competenties. Waar velen ook verantwoordelijkheden dragen en ervaringen opdoen buiten NIVOZ.

Op organische wijze zijn drie pijlers of groepen activiteiten ontstaan:

  • Het Forum voor de legitimering van goede onderwijspraktijk,
  • Opleidingen als parktische invulling van onze visie
  • Hetkind als platform ter verbinding, inspiratie en legitimering.

De drie pijlers worden bij elkaar gehouden en ondersteund door een braintrust (old school: directie) en een secretariaat. De braintrust legt verantwoording af bij het stichtingsbestuur.

Hoewel maar weinig mensen binnen stichting NIVOZ in één hokje zijn te vangen, zou je grofweg kunnen zeggen dat het organiserende en communicatie zwaartepunt ligt bij Hetkind, het academische zwaartepunt bij het wetenschappelijk Forum en het coachende, onderwijsontwikkelende zwaartepunt bij de Opleidingen. Dit slechts ter indicatie.

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 25-tal mensen die vrijwel allemaal ook buiten NIVOZ werkzaamheden en verantwoordelijkheden hebben. Als docent, schoolleider, adviseur, ondernemer, schrijver, bestuurder, ouder, kunstenaar, coach, etc.