Aanmelden nieuwsbrief

In de onderwijsdynamiek van alledag is het soms lastig koers te vinden en te houden. Waar reageer je op, en vanuit welk perspectief? De dagelijkse praktijk leidt tot vragen, waarop een passend antwoord nog ontbreekt. En je krijgt inzichten aangereikt, waarbij de vertaling naar de praktijk nog niet eenduidig is.

In die ruimte willen we met deze nieuwsbrief inspiratie en ondersteuning bieden. Bij het leggen van verbindingen, en het voeden van het gesprek, over wat het goede is om te doen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat er geen ‘beste antwoorden’ zijn. Wel dat we, door ieder onze eigen verantwoordelijkheid te nemen, en in dialoog te gaan, kunnen samenwerken aan onderwijs dat bijdraagt aan een menswaardige samenleving.

Jouw deelname aan die dialoog is welkom en nodig. Onderaan elke nieuwsbrief lees je, hoe je kunt bijdragen.

Om de NIVOZ-nieuwsbrief periodiek te ontvangen, vragen we u het formulier in te vullen. U kunt zich elk moment weer afmelden.

Bekijk ook alle eerder verschenen edities.