Aanmelden nieuwsbrief

In de onderwijsdynamiek van alledag is het soms lastig koers te vinden en te houden. Waar reageer je op, en vanuit welk perspectief? De dagelijkse praktijk leidt tot vragen, waarop een passend antwoord nog ontbreekt. En je krijgt inzichten aangereikt, waarbij de vertaling naar de praktijk nog niet eenduidig is.

In die ruimte wil stichting NIVOZ met de twee-wekelijkse nieuwsbrief inspiratie en ondersteuning bieden. Bij het leggen van verbindingen, en het voeden van het gesprek, over wat het goede is om te doen. Dat doen we vanuit de overtuiging dat er geen ‘beste antwoorden’ zijn. Wel dat we, door ieder onze eigen verantwoordelijkheid te nemen, en in dialoog te gaan, kunnen samenwerken aan onderwijs dat bijdraagt aan een menswaardige samenleving.

We pakken elke keer een thema en verzamelen een aantal artikelen die vervolgens voor verdieping kunnen zorgen. Onze bronnen zijn divers: naast de Forum-artikelen putten we uit blogs/verhalen van ons platform hetkind en kijken we naar andere media/uitgaven.

Om de nieuwsbrief periodiek te ontvangen, vragen we u het formulier in te vullen. U kunt zich elk moment weer afmelden.

Bekijk ook eerder verstuurde nieuwsbrieven vanuit NIVOZ Forum (archief) en recenter (vanaf februari 2017) vanuit NIVOZ-platform hetkind (archief).