Contact

Stichting NIVOZ
Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
E-mail: info@nivoz.nl
Algemeen secretariaat en office:
Jetty van der Grift * j.vandergrift@nivoz.nl
Georgina Catania * g.catania@nivoz.nl

Bezoek en postadres:
NIVOZ
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen

ANBI-status

Het NIVOZ is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Stichting zonder winstoogmerk. Het voorziet via haar leertrajecten, evenementen en uitgeverij voor een steeds groter deel in haar eigen middelen. Daar waar nodig wordt NIVOZ ondersteund door enkele private fondsen die het belang en de noodzaak van de beweging en activiteiten onderschrijven.

Donaties, fondsen en individuele schenkingen: voor de financiering van onze activiteiten staat stichting NIVOZ open voor donaties van fondsen of individuele donateurs. Voor meer info: Gabrielle Taus, g.taus@nivoz.nl of 06-53626620

anbi1          anbi

 

Sociale media:

Twitter: @nivoz
Twitter: @nivoz-platform hetkind

Nieuwsbrief stichting NIVOZ

Organisatie

Braintrust
Rob Martens * r.martens@nivoz.nl
Luc Stevens * l.stevens@nivoz.nl
Nickel van der Vorm * n.vandervorm@nivoz.nl
Gabrielle Taus * g.taus@nivoz.nl
Hartger Wassink * h.wassink@nivoz.nl
Annonay Andersson * a.andersson@hetkind.org
Rob van der Poel * r.vanderpoel@nivoz.nl

NIVOZ-opleidingen
Algemeen: * info@nivoz.nl
Docenten:
Suzanne Niemeijer        * s.niemeijer@nivoz.nl
Ellen Emonds                * e.emonds@nivoz.nl
Merlijn Wentzel              * m.wentzel@nivoz.nl
Marleen van der Krogt   * m.vanderkrogt@nivoz.nl
Anniek Verhagen
           * a.verhagen@nivoz.nl
Martijn Galjé                   * m.galje@nivoz.nl
Gerard de Jong              * g.dejong#nivoz.nl
Ton van Rijn                   *t.vanrijn@nivoz.nl

Onderzoek:
Mascha Enthoven * m.enthoven@nivoz.nl

NIVOZ-platform hetkind
Algemeen * redactie@hetkind.org
Annonay Andersson * a.andersson@hetkind.org
Joyce van den Bogaard * j.vandenbogaard@hetkind.org
Rikie van Blijswijk * r.vanblijswijk@hetkind.org
Geert Bors * g.bors@hetkind.org

NIVOZ-podium
dr. Hartger Wassink * h.wassink@nivoz.nl
Maartje Janssens * m.janssens@nivoz.nl
Jetty van der Grift * j.vandergrift@nivoz.nl
Georgina Catania * g.catania@nivoz.nl
Rob van der Poel * r.vanderpoel@nivoz.nl

NIVOZ-denktank
Rob Martens
Luc Stevens
Nickel van der Vorm
Hartger Wassink
Maartje Janssens

Maatschappelijke initiatieven en netwerken, externe betrekkingen: Nickel van der Vorm, Gabrielle Taus.

Marketing, communicatie en publicaties:
Rob van der Poel * r.vanderpoel@hetkind.org