Over NIVOZ

In de praktijk van opvoeding en onderwijs is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie. Stichting NIVOZ – dat een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bezit en dus zonder winstoogmerk opereert – is op dit moment een van de belangrijke plaatsen waar in deze behoefte wordt voorzien.

Emeritus hoogleraar Orthopedagogiek Luc Stevens is de founding father van stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken). In 2003 – na zijn emeritaat aan de Universiteit Utrecht – richtte hij NIVOZ op vanuit een rotsvast vertrouwen in menselijke ontwikkeling; dat we voor onze ontwikkeling van nature zijn toegerust. De pedagogische visie van Stevens (1941) is geïnspireerd door en heeft zich ontwikkeld tijdens zijn werk met kinderen met leer- en motivatieproblemen, maar is net zo relevant voor ieder ander kind.

Inmiddels hebben vele wetenschappers, leraren en schoolleiders bijgedragen aan de ontwikkeling van NIVOZ. Het is daarmee een plaats voor studie, bewustwording, bezinning en dialoog. Dat gebeurt vanuit de overtuiging dat ieder mens op een verantwoordelijke en verbonden manier een rol kan spelen in zijn of haar omgeving en wereld. Het onderwijs heeft immers een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van deze pedagogische doelstelling. Dat geldt ten aanzien van alle kinderen.

NIVOZ beoogt onderwijsprofessionals te inspireren, hen te verbinden met elkaar en met hun praktijk en te begeleiden in hun ontwikkeling. NIVOZ biedt wetenschappelijke onderbouwing en brengt de vaak gescheiden werelden van theorie en praktijk samen.

Stichting NIVOZ opereert vanuit drie kernactiviteiten:

  • NIVOZ-opleidingen, van waaruit de (persoonlijke) ontwikkelingstrajecten voor leraren en schoolleiders worden gegeven: Pedagogische tact, Pedagogisch leiderschap en Pedagogische verdieping. Daarnaast is er een coalitie voor leraren/schoolleiders en een coalitie voor opleidingsdocenten, met een intervisie-karakter. Ook starten we leiderschapsbijeenkomsten in de Reflectiekamer voor onderwijsbestuurders.
  • NIVOZ-forum, dat met onderwijsavonden, masterclasses en mini-symposia verdieping aanbrengt in het vaak gefragmenteerde onderwijsdebat. Op het Forum (online) staan wetenschappelijke publicaties over en rond fundamentelere vragen in onderwijs, met de zozeer gewenste duiding. Ook de NIVOZ-leerstoel (met Gert Biesta) staat ten dienste van dit gesprek en onderzoek.
  • NIVOZ-platform hetkind, het platform voor onderwijs en opvoeding dat met een schat aan verhalen en blogs een inspirerende en vaak verbindende rol vervult voor onderwijs- en opvoedingsprofessionals vanuit alle lagen.

Stichting NIVOZ draagt bij aan opinievorming, vormt, versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk in de drie functies van kwalificatie, socialisatie en personalisatie (Biesta en leerstoel Pedagogische dimensies). Met andere woorden een praktijk waarin jonge mensen al hun mogelijkheden vol leren inzetten op weg naar eigenstandigheid of volwassenheid, verbonden met en verantwoordelijk voor zichzelf, anderen en het andere, georiënteerd op een vreedzame, duurzame en werkzame samenleving.

Stichting NIVOZ: de organisatie

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 20-tal mensen. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om de pedagogische opdracht in het onderwijsveld van Nederland te versterken. Stichting NIVOZ wordt geleid door een kleine directie.

Directie: Luc Stevens (algemeen directeur) & Gabrielle Taus (zakelijk directeur).

Office en secretariaat: Jetty van der Grift en Denne Baauw.

Maatschappelijk perspectief en netwerken: Nickel van der Vorm.

Forum/platform hetkind: Hartger Wassink, Maartje Janssens, Geert Bors, Wim van Werkhoven, Annonay Andersson, Joyce van den Bogaard en Rikie van Blijswijk.

Opleidingen: Ellen Emonds, Suzanne Niemeijer, Merlijn Wentzel, Ton van Rijn, Martijn Galjé, Gerard de Jong, Marleen van der Krogt en Anniek Verhagen.

Marketing/communicatie: Rob van der Poel.

Bestuur:
Edith Hooge (voorzitter): hoogleraar Onderwijsbestuur en vice-decaan bij Tias School Business & Society;
Jozef Kok (secretaris): oprichter en voormalig adviseur PO Raad, lector Fontys;
Janneke Stam: voormalig rector Montessori College in Nijmegen;
Ton Duif: voormalig voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Contact
Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
Algemeen secretariaat en office: info@nivoz.nl

Bezoek en postadres:
NIVOZ / hetkind
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen
Twitter: @nivoz @hetkind
Facebook-pagina: hetkind, pedagogische tact en NIVOZ-forum

ANBI-status

Het NIVOZ is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Stichting zonder winstoogmerk. Het voorziet via haar leertrajecten, evenementen en uitgeverij voor een steeds groter deel in haar eigen middelen. Daar waar nodig wordt NIVOZ ondersteund door enkele private fondsen die het belang en de noodzaak van de beweging en activiteiten onderschrijven.

anbi1          anbi

Algemene gegevens, doelstellingen en beleid

JAARVERSLAG NIVOZ 2015 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2014 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2013 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2012 – publicatieverslag