Over NIVOZ

In de praktijk van opvoeding en onderwijs is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie. Stichting NIVOZ – dat een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bezit en dus zonder winstoogmerk opereert – is op dit moment een van de belangrijke plaatsen waar in deze behoefte wordt voorzien.

Onze missie
NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders en andere betrokkenen in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

NIVOZ – Nederlands Instituut voor Onderwijs- en Opvoedingszaken – is een vrijplaats voor denken en ontwerpen, een plaats van concentratie, bezinning en dialoog, maar ook een plaats voor een kritisch correctief. We bieden inspiratie, legitimering en verbinding vanuit drie soorten activiteiten:

1. wetenschappelijk forum,
2. platform hetkind.org
3, opleidingen, resp. de trajecten Pedagogische Tact en Pedagogisch Leiderschap.

Onze visie
Ieder mens kan verbonden en verantwoordelijk in de samenleving staan.
Onderwijs levert hieraan een essentiële bijdrage.
Het is zijn maatschappelijke taak

Stichting NIVOZ draagt bij aan opinievorming, vormt, versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk in de drie functies van kwalificatie, socialisatie en personalisatie (Biesta en leerstoel Pedagogische dimensies). Met andere woorden een praktijk waarin jonge mensen al hun mogelijkheden vol leren inzetten op weg naar eigenstandigheid of volwassenheid, verbonden met en verantwoordelijk voor zichzelf, anderen en het andere, georiënteerd op een vreedzame, duurzame en werkzame samenleving.

Ons manifest: ‘Ieder mens verantwoordelijk en verbonden in de samenleving’

Stichting NIVOZ wil bijdragen aan een nieuw, fundamenteel perspectief op verbetering van het onderwijs, omdat we een verantwoordelijkheid ervaren voor het realiseren van een duurzame, menswaardige samenleving. In een manifest – bedoeld als inspiratiebron en richtingwijzer in het komende verkiezingsjaar 2017 – schetsen we de bouwstenen voor zo’n perspectief, vanuit een analyse van de huidige dilemma’s waar de samenleving in het algemeen, en het onderwijs in het bijzonder, mee te maken heeft.

Stichting NIVOZ: de organisatie

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 25-tal mensen die vrijwel allemaal ook buiten NIVOZ werkzaamheden en verantwoordelijkheden hebben. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een snel groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om het onderwijs in Nederland te verbeteren.

Stichting NIVOZ wordt geleid door een kleine directie (2) en een iets grotere ‘braintrust’ (5 personen) waarin naast de directie ook de drie pijlers vertegenwoordigd zijn.

Braintrust:
Luc Stevens * algemeen directeur
Gabrielle Taus * zakelijk directeur
Nickel van der Vorm * maatschappelijke en internationale betrekkingen
Hartger Wassink * forum
Rob van der Poel * hetkind

Office en secretariaat: Jetty van der Grift en Denne Baauw.
Forum: Hartger Wassink, Maartje Janssens, Geert Bors, Luc Stevens, Gabrielle Taus en Wim van Werkhoven.
Opleidingen: Ellen Emonds, Suzanne Niemeijer, Merlijn Wentzel, Martijn Galjé, Gerard de Jong, Marleen van der Krogt en Anniek Verhagen. Office: Denne Baauw.
Hetkind: Rob van der Poel, Annonay Andersson, Joyce van den Bogaard, Geert Bors, Rikie van Blijswijk en Nickel van der Vorm.

Het bestuur:
Edith Hooge (voorzitter) * hoogleraar Onderwijsbestuur en vice-decaan bij Tias School Business & Society
Jozef Kok (secretaris) * voormalig adviseur PO Raad, lector Fontys.
Janneke Stam * rector Montessori College in Nijmegen.
Ton Duif * voormalig voorzitter AVS, Algemene Vereniging Schoolleiders.

Contact
Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
Algemene e-mail: info@nivoz.nl
Algemeen secretariaat en office: Jetty van der Grift *** j.vandergrift@nivoz.nl Secretariaat opleidingen: Denne Baauw *** d.baauw@nivoz.nl

Bezoek en postadres:
NIVOZ / hetkind
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen

Twitter: @nivoz

ANBI-status

Het NIVOZ is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Stichting zonder winstoogmerk. Het voorziet via haar leertrajecten, evenementen en uitgeverij voor een steeds groter deel in haar eigen middelen. Daar waar nodig wordt NIVOZ ondersteund door enkele private fondsen die het belang en de noodzaak van de beweging en activiteiten onderschrijven.

anbi1          anbi

Algemene gegevens, doelstellingen en beleid

JAARVERSLAG NIVOZ 2015 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2014 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2013 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2012 – publicatieverslag