Over NIVOZ

In de praktijk van onderwijs en opvoeding is er een groeiende behoefte aan pedagogisch denken, pedagogische reflectie en betekenisvolle pedagogische theorie. Stichting NIVOZ – dat een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) bezit en dus zonder winstoogmerk opereert – is op dit moment een van de belangrijke plaatsen waar in deze behoefte wordt voorzien. 

NIVOZ sterkt leraren en schoolleiders in de uitvoering van hun pedagogische opdracht.

Ze opereert vanuit vier pijlers:

  • Denktank: expertisecentrum, onderzoek en leerstoel
  • Opleidingen: pedagogische tact/leiderschap/verdieping en coalitie
  • Podium: onderwijsavonden, masterclasses, symposia, lezingen
  • Platform hetkind: inspiratie en legitimatie via online publicaties

Luc Stevens (1941) is founding father van stichting NIVOZ (Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken). In 2003 – na zijn emeritaat als hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht – richtte hij NIVOZ op vanuit een rotsvast vertrouwen in menselijke ontwikkeling; dat we voor onze ontwikkeling van nature zijn toegerust. De pedagogische visie van Stevens  is geïnspireerd door en heeft zich ontwikkeld tijdens zijn werk met kinderen met leer- en motivatieproblemen, maar is net zo relevant voor ieder ander kind.

Inmiddels hebben vele wetenschappers, leraren en schoolleiders bijgedragen aan de ontwikkeling van NIVOZ. Het is daarmee een plaats voor studie, bewustwording, bezinning en dialoog. Vanuit de overtuiging dat ieder mens verbonden en verantwoordelijk in de wereld kan staan. Het onderwijs heeft een maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verwezenlijken van deze pedagogische doelstelling. Dat geldt ten aanzien van alle kinderen.

Stichting NIVOZ draagt bij aan opinievorming, vormt, versterkt en legitimeert (toekomstige) schoolleiders en leraren in het creëren van goede onderwijspraktijk in de drie functies van kwalificatie, socialisatie en personalisatie (Biesta en leerstoel Pedagogische dimensies). Met andere woorden een praktijk waarin jonge mensen al hun mogelijkheden vol leren inzetten op weg naar eigenstandigheid of volwassenheid, verbonden met en verantwoordelijk voor zichzelf, anderen en het andere, georiënteerd op een vreedzame, duurzame en werkzame samenleving.

Stichting NIVOZ: de organisatie

In de afgelopen jaren is de organisatie uitgegroeid tot een 20-tal mensen. We kunnen het vele werk dat op ons afkomt doen door een uitzonderlijk hoge betrokkenheid van onze medewerkers en een groeiende groep vrijwilligers – mensen binnen en buiten het onderwijs – die de urgentie ziet om de pedagogische opdracht in het onderwijsveld van Nederland te versterken. Stichting NIVOZ wordt geleid door een kleine directie.

Directie: Rob Martens (wetenschappelijk directeur) & Gabrielle Taus (zakelijk directeur).
Office en secretariaat: Jetty van der Grift en Georgina Catania
Maatschappelijk perspectief en netwerken: Nickel van der Vorm.

NIVOZ-platform hetkind: Annonay Andersson, en Joyce van den Bogaard (eindverantwoording), Hartger Wassink, Maartje Janssens, Geert Bors, Rikie van Blijswijk, Rob van der Poel.
NIVOZ-opleidingen: Docenten Ellen Emonds, Suzanne Niemeijer, Merlijn Wentzel, Ton van Rijn, Martijn Galjé, Gerard de Jong, Marleen van der Krogt, Mascha Enthoven en Anniek Verhagen. Onderzoek en begeleiding: Mascha Enthoven. Coalitie-begeleiding: Rikie van Blijswijk.
NIVOZ-podium: dr. Hartger Wassink, Maartje Janssens, Jetty van der Grift , Georgina Catania, Rob van der Poel
NIVOZ-denktank: Rob Martens, Luc Stevens, Gert Biesta, Nickel van der Vorm, Hartger Wassink, Maartje Janssens.
Maatschappelijke initiatieven en netwerken, externe betrekkingen: Nickel van der Vorm, Gabrielle Taus.
Marketing/communicatie: Rob van der Poel.

Bestuur: Edith Hooge (voorzitter): hoogleraar Onderwijsbestuur bij Tias School Business & Society;
Jozef Kok (secretaris): oprichter en voormalig adviseur PO Raad, lector Fontys;
Janneke Stam: voormalig rector Montessori College in Nijmegen;
Ton Duif: voormalig voorzitter Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS).

Contact
Algemeen telefoonnummer: 0343-556750
Algemeen secretariaat en office: info@nivoz.nl

Bezoek en postadres:
NIVOZ / hetkind
De Horst 1 (landgoed De Horst, gebouw Vossesteyn)
3971 KR Driebergen
Twitter: @nivoz @hetkind
Facebook-pagina: hetkind, pedagogische tact en NIVOZ-forum

ANBI-status

Het NIVOZ is een bij de belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een Stichting zonder winstoogmerk. Het voorziet via haar leertrajecten, evenementen en uitgeverij voor een steeds groter deel in haar eigen middelen. Daar waar nodig wordt NIVOZ ondersteund door enkele private fondsen die het belang en de noodzaak van de beweging en activiteiten onderschrijven.

Donaties, fondsen en individuele schenkingen: voor de financiering van onze activiteiten staat stichting NIVOZ open voor donaties van fondsen of individuele donateurs. Voor meer info: Gabrielle Taus, g.taus@nivoz.nl of 06-53626620

anbi1          anbi

Algemene gegevens, doelstellingen en beleid

JAARVERSLAG NIVOZ 2016 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2015 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2014 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2013 – publicatieverslag

JAARVERSLAG NIVOZ 2012 – publicatieverslag