Actueel

Nieuwste uitgave van Max van Manen: Over pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen
Het nieuwste manuscript van de Canadees-Nederlandse pedagoog Max van Manen –  Pedagogical Sensitivity and Tact – is door Geert Bors vertaald naar het Nederlands en wordt door het NIVOZ binnenkort uitgebracht. Het boek is onder de titel ‘Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen’ nu al te bestellen en vanaf 1 juni a.s. leverbaar. Het boek kost 20 euro. De officiële presentatie vindt plaats op 12 juni, tijdens de Onderwijsavond in Driebergen.

cover maxIn het NIVOZ-boek ‘Pedagogische Tact’ (2013) is de pedagoog Max van Manen van begin af aan als inspiratiebron aanwezig. Hij was het, die het begrip pedagogische tact voor het Engelse taalgebied opnieuw muntte en daarmee toegang gaf tot wat ouders en leraren op kritische momenten ervaren als een hechte relatie met hun kind of hun leerling.

Pedagogische tact, door het NIVOZ gedefinieerd als ‘op het goede moment het juiste doen, ook in de ogen van het kind’, bestaat bij de gratie van het kunnen ‘lezen’ van kinderen en in overeenstemming daarmee adequaat te handelen.

Het laatste boek van Max van Manen biedt een verbreding, een verdieping en een verheldering van wat het betekent om met tact en sensitiviteit in de klas of in het ouderschap te staan. Van Manen is een oorspronkelijke, zorgvuldige denker die graag dicht bij de directe ervaring blijft en via de ervaring pedagogiek ontwerpt: geen discipline, geen leer, maar een ethiek van het omgaan met kinderen. Dat wordt duidelijk uit de verhalen die je meevoeren naar de belevingswereld van kinderen én ouders, van leraren én leerlingen.

Weten wat te doen, wanneer je niet weet wat te doen is net zo analyserend, als dat het sferen, ervaringen en herinneringen oproept. Van Manens betooglijn volgen is meer dan een boek lezen. Het is aan het werk zijn. Het is midden in je praktijk staan. Het is de taal voelen en woorden geven aan de directheid van je ervaringen. Het is die lastige situatie van vorige week met nieuwe ogen bezien. Het is een bijna vergeten jeugdherinnering opeens naar boven zien komen.

Een tactvol, aandachtig, invoelend boek dat steunt in je relatie tot kinderen, leerlingen en/of studenten.

Weten wat te doen wanneer je niet weet wat te doen. Pedagogische sensitiviteit in de omgang met kinderen. Max van Manen. (vertaling Geert Bors)
ISBN 978-90-819493-4-7 Prijs: 20 euro. Bestel!

Max van Manen (1942) is emeritus professor onderwijskunde en pedagogiek aan de universiteit van Alberta (Canada). Hij is een internationale autoriteit op het gebied van onderzoek naar pedagogische vraagstukken en onderzoeksmethoden die daarbij gebruikt kunnen worden, in het bijzonder methoden die geschaard kunnen worden onder de fenomenologische traditie.

Recensies

‘Dit boek is een hartstochtelijk pleidooi voor de noodzaak van pedagogisch kijken, spreken, denken en handelen. Concreet en toegankelijk, met diepgang en oog voor de complexiteit van opvoeding en onderwijs.’
Gert Biesta, professor of Educational Theory and Policy, Universiteit van Luxemburg.

Wat mij betreft past dit boek in de renaissance van de pedagogiek in het Nederlandse onderwijs. Een beweging waar ik heel verheugd over ben. In essentie gaat het mij als leraar in de dagelijkse praktijk telkens weer om de vraag hoe te handelen: als professional maar bovenal als mens. Van Manen biedt een handelingsgerichte taal die recht doet aan de complexiteit van het leraarschap. Een echte aanrader!’
Simon Verwer, atheneum+ en gymnasium-docent in Amsterdam en onderzoeker.

‘Het kind zo schadeloos mogelijk grootbrengen begint bij het onder ogen zien van de spreekwoordelijke machteloosheid van de opvoeder, wat bij dit delicate proces onvermijdelijk om de hoek komen kijken. Dit boek draagt bij aan het vergroten van dit bewustzijn en daarmee aan het serieus nemen van (de ruimte van) het kind. Dat ontroert me.’
Hester Macrander, moeder, theatermaker en schrijfster

‘Voor een werkelijk menswaardig onderwijs hebben we pedagogen nodig van het hoogste allooi, en boeken zoals dit om ze de richting te wijzen. Onmisbaar!’
René Kneyber, docent vmbo & auteur Het alternatief. Weg met de afrekencultuur in het onderwijs

Meer uitgaven van NIVOZ en hetkind achter deze link

< alle actuele berichten