Ton van Rijn

docent pedagogisch tact en leiderschap

Ton van Rijn is oud directeur van vier basisscholen. Hij is gemaakt door en in de praktijk. Kenmerkend voor zijn werk is het innovatieve karakter, culminerend in zijn laatste school: Wittering.nl. Daarvoor heeft hij het vak in de praktijk geleerd op de Oostpoortschool in Delft, de Toverberg in Zoetermeer en was de bouwer van  ’t Schrijverke in ’s-Hertogenbosch.

Hij kent en herkent als geen ander de processen, die zich in het verandermanagement voordoen. 

Na zijn pensioen (juni 2013) is hij beschikbaar als ondersteuner, inspirator en kenner van de vloeren vanuit zijn eigen ervaren pedagogisch leiderschap. Ervaringen en presentaties:

  • Inspiratie door middel van een presentatie over echte innovatie en daarbij behorende doelen
  • Begeleiding van innovatieve processen op de vloer
  • Ondersteuning directeuren in (pedagogisch) Leiderschap
  • Scannen van werkvloeren en wat daar nodig is.

Verder is Ton er van overtuigd – dat we i.p.v. ‘omgaan met verschillen’  – we de slag moeten willen maken naar ‘uitgaan van verschillen’. Alleen al dit verschil zal het onderwijs compleet doen veranderen. Hij gelooft en weet uit ervaring, dat ander onderwijs op elke plek mogelijk is als mensen dat echt willen.

Een aantal verhalen/blogs van Ton: