Sander van Perlo

stagiair

De Franse film ‘Le fabuleux destin d’Amelie Poulain’ (beter bekend als simpelweg ‘Amelie’) liet een diepe indruk achter op mijn 10-jarige jongensbrein. Het liet me nadenken over de manier waarop ogenschijnlijke kleine gebeurtenissen grote impact kunnen hebben op ons leven, hoe die gebeurtenissen onszelf en ons leven vormgeeft, wat het ‘goede’ leven is en hoe we ons verhouden tot anderen en de wereld om ons heen. Dit leidde ertoe dat ik enorm bezig was met vragen over moraliteit, met het doorbreken van vanzelfsprekendheden en het leidde uiteindelijk tot mijn fascinatie voor opvoeding en onderwijs.

Sinds september 2017 volgt Sander van Perlo de master Onderwijs en Innovatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarvoor heeft hij de bachelor pedagogische wetenschappen gevolgd, waarbij hij zich meer bezighield met de waartoe-vraag van onderwijs dan met de vraag ‘wat werkt’ in het onderwijs. Overkoepelende vragen die ik mezelf stel zijn: Waarom gaat het op de manier zoals het nu gaat, is dat wenselijk en (hoe) kunnen we een verandering teweeg brengen?

De normatieve vragen over de doelen van onderwijs zijn uitdagende vraagstukken en met een maatschappij die nooit stilstaat, zullen de antwoorden op deze vraagstukken ook nooit precies hetzelfde zijn. Dit vraagt mijn inziens om een open, kritische houding en continue reflectie om je handelen goed te kunnen verantwoorden. Voor de onderwijswereld is die houding ook essentieel om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Deze verantwoordelijkheid lijkt ook steeds nadrukkelijker bij het onderwijsveld te worden neergelegd, maar tegelijkertijd lijkt er ook steeds meer nadruk te liggen op regels, protocollen en het uitsluiten van risico’s.

Door vertrouwen en het aangaan van de dialoog kunnen mensen elkaar inspireren, stimuleren en zorgen voor verwondering. Door vragen te (durven) stellen en te luisteren naar de ander, ongeacht of dit een 3-jarig meisje in haar ‘waarom-fase’ is of een grijsharige opa met een ton aan levenservaring, kunnen we nieuwe inzichten verwerven. Als stagiair bij NIVOZ hoop ik nieuwe inzichten te verwerven, maar vooral hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de verwerving van inzichten bij anderen.

Email: sander@vanperlo.net