Rob van der Poel

marketing, communicatie & publicaties

‘Bij het NIVOZ zijn een aantal werelden voor mij bij elkaar gekomen. Het is een context waarin ik mezelf – temidden van anderen – kan blijven ontwikkelen. Ik kan er veel van mijn energie en talenten kwijt om mensen met de nieuwe onderwijspraktijk in contact te brengen. De principes van ‘hetkind’ zijn op die weg prachtige uitgangspunten.’

Rob verricht communicatie- en organisatorische werkzaamheden en zorgt als zodanig voor de verbinding tussen de verschillende NIVOZ-projecten, activiteiten en mensen. Met veel energie en toewijding heeft hij zich sinds het najaar van 2011 voor het online platform hetkind.org. Hij is samensteller en coördinator van deze zeer populaire website.

Rob is in Den Bosch geboren, op 10 maart 1964. Hij was de vierde van vijf kinderen. De kleuterschool stond tegenover de delicatesse winkel van zijn vader in Amersfoort, waarin ook zijn moeder in de kinderjaren bijna altijd te vinden was. ‘Ik kreeg dus al vroeg de ruimte om mijn uitstapjes te maken. Als 5-jarig mannetje wandelde ik onbevangen door straten en over pleinen, op zoek naar vriendjes.’ De lagere school bezocht Rob in Hoogland, ze stond bekend als de ‘meisjesschool’ van het dorp. Hij zat in de eerste gemengde klas, een geslaagd experiment.  Wat opviel: ‘Er stonden alleen maar meesters. Kom daar nu maar eens mee!’

Daarna belandde hij op het atheneum. En ontpopte hij zich als een leerling die gemiddeld scoorde, maar zijn ei werkelijk kwijt kon als er werd gesport of anderszins bewogen. De Academie voor Lichamelijke Oefening was een logische vervolg als hbo-opleiding. Vier jaar later stond hij voor de klas, was hij een veelgevraagd invalkracht, altijd enthousiast. ‘Het was stevig improviseren en om die reden een goede leerschool. Ik holde van de ene naar de andere school, werkte met kleuters, maar ook met pubers en jongvolwassenen, in het beroepsonderwijs.’

Hij volgde intussen een tweede spoor, van de sportjournalistiek. Toen er een vaste baan bij een dagblad werd aangeboden, maakte hij de keus. ‘Zonder achtergrond, maar door mijn nieuwsgierigheid en bereidwilligheid gingen er snel veel deuren open.’ Hij was allround en selfmade, zo’n kracht die elke organisatie goed kan gebruiken. ‘Verder kijken dan je eigen dagelijkse bezigheden, je verantwoordelijk voelen voor het geheel.’

De valkuil diende zich aan toen hij in een managersrol vastliep. ‘’Ik trok veel naar me toe en begon daar last van te krijgen.’’ In 2001 ging zijn wereld schuiven en vielen er zekerheden weg en belandde hij in een nieuwe levensfase. ‘Veel vragen, wie ben ik. Het werd tijd om in de spiegel te gaan kijken.’

In zijn zoektocht doorliep hij vele trajecten, workshops en cursussen. Ondertussen liet hij de journalistiek langzaam maar zeker los. ‘Geen context waarin tijd en aandacht is.’ Vanuit het verlangen werd RAAKVLAK geboren. Vanuit de principes van verbindend ondernemen en zijn communicatiekennis bracht hij de mens terug in de zakelijke wereld. ’Omdat ik Martin Buber begrijp toen hij schreef: ‘In den beginne is de relatie, alle werkelijke leven is ontmoeting.’

Staan voor jezelf, aandacht voor de ander en zorg voor het geheel. Vanuit dat commitment leeft Rob als mens en ondernemer zijn leven. Hij is in 2009 getrouwd met Lotte, samen wonen ze in Utrecht. Op de vraag van het NIVOZ om het platform hetkind verder vorm te geven, hands-on, voelde hij zich uitgenodigd. ‘Het onderwijs heeft me nooit losgelaten.’

Hij zette zich al in voor de Eigen Kracht Centrale, waar hij twee of drie keer per jaar een EK-conferentie als coordinator begeleidt. Mensen met multicomplexe problemen schakelen ‘de Centrale’ om m.b.v. het eigen sociale netwerk (familie, vrienden en betrokkenen) aan een herstelplan te werken. Daarmee wordt burgers de regie weer teruggegeven. Op zijn eindredactionele kwaliteiten, zijn flexibilteit en zijn hoge snelheid van informatie verwerken wordt ook buiten het NIVOZ regelmatig een beroep gedaan.

Contact

Twitter: @robvanderpoel
E-mail: r.vanderpoel@hetkind.org
LinkedIn