Merlijn Wentzel

docente pedagogische tact

Tijdens de allereerste ouderavond van Merlijns oudste dochter, die toen een paar maanden in de kleuterklas zat, vroeg de juf of zij op een briefje wilde schrijven wat zij haar dochter toewenste in haar kleutertijd. Merlijn wilde dat Floor gelukkig zou zijn op school en dat ze zich vrij en met plezier kon ontwikkelen. Terwijl ze zat te schrijven merkte Merlijn dat dit niet zomaar een antwoord was. Ze voelde hoe diepgeworteld haar verlangen is om haar kind een fijne schooltijd te geven, waar ze vol (zelf)vertrouwen uit komt. Later realiseerde Merlijn zich dat zij niet alleen haar eigen zoon en dochter een gelukkige schooltijd gunt, maar álle kinderen, en dat dat is wat haar drijft in haar werk.

Want wat doet het met je als je dat níet hebt? Stel je eens voor dat je op school gepest of buitengesloten wordt en je moet er elke dag weer heen. Of stel je voor dat jij van jongs af aan merkt dat je niet mee kunt komen met de rest van de klas. Wat doet dat met je zelfvertrouwen en je zin om te leren? Of stel dat je die leerling met gedragsproblemen bent die altijd uit de klas gezet wordt en altijd te horen krijgt dat je niet deugt. Die leerling wil die gedragsproblemen ook niet. Die leerling wil er ook het liefst bij horen en zich ontwikkelen, ook al ziet dat er soms niet zo uit.

Aan het begin van haar carrière – meteen na haar studie orthopedagogiek – heeft Merlijn voor het boek Zin in School veel leerlingen geïnterviewd – van kleuters tot havo 4. Die leerlingen vertelden haar dat ze precies weten wie hun leerkracht de hoogvliegers vindt. Want de moeilijke vragen worden alleen aan hen gesteld. De uitdagende opdrachten met veel vrijheid en verantwoordelijkheid zijn altijd voor de uitblinkers. Prettig voor die groep, maar wat doet dat met de motivatie van de anderen? Zij werken minstens net zo hard om zich naar vermogen optimaal te ontwikkelen. Maar als je steeds merkt dat jouw inspanningen niet het verwachte resultaat hebben, word je op den duur hulpeloos en ongemotiveerd. Merlijn werd ook geraakt door de kinderen die steeds maar weer op de gang terecht kwamen of tegen wie gezegd werd ‘toen jij ziek was gisteren, was het veel gezelliger in de klas’.

Deze gesprekken met kinderen zijn nog steeds een belangrijke motivatiebron voor Merlijn in haar werk. Met haar werk als docent pedagogische tact wil zij bijdragen aan onderwijs waar niemand uitvalt en niemand buitengesloten wordt. Onderwijs waar iedereen erbij hoort en waar je geen onvoldoende krijgt als je doet wat je kan.

Een aantal verhalen/blogs van Merlijn…