Joyce van den Bogaard

redacteur van hetkind

‘How we feel about our kids isn’t as important as how they experience those feelings and how they regard the way we treat them.’

Deze mooie woorden zijn van Alfie Kohn, Amerikaans auteur over onderwijs, opvoeding en menselijk gedrag. Met zijn boek Unconditional Parenting uit 2005 gaf Kohn hartverwarmende woorden aan de visie die Joyce zelf al had op opvoeden, maar waarvoor ze in haar omgeving nog weinig (h)erkenning vond. Die herkenning, het ontdekken van een gelijkgestemde ziel, bleek tijdens het lezen van dit boek ontzettend te raken. Joyce noemt Alfie Kohn haar grote inspiratie, en ze hoort bij NIVOZ diezelfde hartverwarmende woorden over kinderen terug.

Omdat talen op het gymnasium haar sterke punt bleken, lag een studie Tekstwetenschap vervolgens nogal voor de hand. In de loop van deze studie kwam ze erachter dat wetenschappelijk onderzoek doen niet zo haar ding was, maar wetenschappelijk onderzoek lezen des te meer. Na haar afstuderen in 1994 was ze kort lid van het correctieteam Woordenlijst der Nederlandse Taal van prof. dr. Jan Renkema, om daarna als bureauredacteur bij Hart van Nederland aan de slag te gaan. Tussendoor schreef ze nog een boek over de tijd dat haar dochter hersenvliesontsteking had en ternauwernood overleefde. Een gebeurtenis die haar voor altijd veranderd heeft, ook als het gaat om opvoeding.

Voor ze bij het NIVOZ kwam, werkte ze jaren als eindredacteur op de interne communicatieafdeling van Essent, waar ze de eindredactie voerde over zowel digitale kanalen en narrowcasting, als over papieren nieuwsbrieven. Zo zijn taal en redactie altijd een rol blijven spelen in haar werk, maar ook privé: ze schreef veel over muziek, voor onder andere LiveXS, Samson All Areas en File Under, en begon ze later ook te schrijven over onvoorwaardelijk ouderschap, uiteindelijk haar grootste passie. Dat leidde in 2014 tot KROOST.org, een opinieplatform over onvoorwaardelijk ouderschap, dat door een aantal  journalisten/redacteuren met affiniteit met het gedachtengoed van Alfie Kohn is opgericht en dat inmiddels drukbezocht is.

Via haar kinderen is ook een zoektocht begonnen naar een school die aansloot bij haar visie op de omgang met kinderen, op intrinsieke motivatie en op pedagogiek. Uiteindelijk kwam ze uit bij een Montessori-school, waar meteen bij het eerste bezoek alles op zijn plek leek te vallen: een prettige en warme sfeer, zeer betrokken leraren, een hartverwarmende kijk op kinderen en vooral: kinderen die het enorm naar hun zin leken te hebben.

Dat Joyce na al die omzwervingen uiteindelijk terecht is gekomen bij het NIVOZ, om precies te zijn als redacteur voor hetkind, voelt als een logische stap in haar leven. Het werken met gelijkgestemden, volgens de visie van het NIVOZ en de uitgangspunten van hetkind, maakt dat Joyce zich als een vis in het water voelt.

Contact

E-mail: j.vandenbogaard@hetkind.org
LinkedIn