Hartger Wassink

coördinator Forum

Een paar kernwoorden zijn voor Hartger Wassink cruciaal in zijn leven en in zijn werk. Het eerste is ontmoeting. Hij merkte dat er veel miscommunicatie ontstaat als mensen zich niet voor elkaar openstellen, maar langs elkaar heen blijven praten. Als we ons samen willen ontwikkelen, moeten we de dialoog zoeken. Dat betekent ruimte voor elkaar maken, ons verdiepen in de ander, en zoeken naar het onderliggende, grotere belang dat we delen. Dat is het belang van ontmoeting.

Het tweede kernwoord is verantwoordelijkheid. Naar Hartgers overtuiging is leiderschap een rol die we allemaal op ons nemen, als we in staat zijn te horen welke vraag er aan ons gesteld wordt, soms impliciet. Als we die vraag (willen) horen – en vervolgens initiatief nemen erop in te gaan- geven we het antwoord waar het woord ‘verantwoordelijkheid’ naar verwijst. Door steeds weer goed te luisteren en dan een antwoord te formuleren, kunnen we samen verder komen.

Dat is tegelijk ook Hartgers derde trefwoord: ontwikkeling. Naar zijn inzicht komt duurzame verandering niet in één keer van buitenaf, maar ontstaat het van binnenuit, in kleine stapjes.

Hartger Wassink werkte al zo’n tien jaar als onderzoeker en adviseur in de onderwijswereld, toen hij in aanraking kwam met het gedachtegoed van Luc Stevens. Hij verdiepte zich in zijn werk en merkte dat Luc vanuit de pedagogiek onderbouwing gaf aan vergelijkbare ideeën die hij zelf had ontwikkeld op het vlak van de organisatiepsychologie. Dat was voor hem een reden contact te zoeken.

Hartger Wassink studeerde organisatiepsychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en deed aan dezelfde universiteit onderzoek naar het leidinggeven aan voortgezet onderwijs. Na zijn promotie in 2004 zocht hij zijn weg op de scheidslijn tussen onderzoeks- en advieswerk in het onderwijs. Hij werkte voor verschillende adviesbureaus, op de Open Universiteit en als associate lector bij het lectoraat Normatieve Professionalisering van de Hogeschool Utrecht.

Hartger vormt samen met Maartje Janssens de redactie van het NIVOZ-forum. Hij houdt zich daarnaast bezig met de afstemming van NIVOZ-activiteiten en publicaties rond pedagogisch leiderschap.

Naast zijn werk voor NIVOZ is hij zelfstandig adviseur voor leidinggevenden, bestuurders en toezichthouders in het onderwijs vanuit zijn eigen bureau De Professionele Dialoog. Hij was van 2007 tot 2016 redacteur van het vaktijdschrift De Nieuwe Meso (voorheen Meso Magazine), en fungeert als toezichthoudend bestuurder bij een schoolbestuur in het primair onderwijs, in zijn woonplaats Nijmegen.

Hartger betrekken als spreker?

Wilt u Hartger betrekken bij uw congres, studiedag of anderszins, dan vindt u hier meer informatie. Neemt u dan vervolgens contact op met Jetty van der Grift, per mail: j.vandergrift@nivoz.nl of bel naar het kantoor in Driebergen: 0343-556750.