Gert Biesta

leerstoel Pedagogische dimensies

Onderwijspedagoog Gert Biesta is per 1 april 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar ‘Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming’ aan de Universiteit voor Humanistiek (UvH). De leerstoel is gevestigd door het NIVOZ.

Biesta: “In het onderwijs gaat het naast kwalificatie en socialisatie altijd ook om de vorming van de persoon, gericht op het volwassen in de wereld willen zijn. Daarom is een pedagogische oriëntatie in het onderwijs onontbeerlijk.”

Prof.dr. Gert Biesta (1957, Rotterdam) is onderwijspedagoog en hoogleraar Educatie aan de Brunel Universiteit London. Ook is hij sinds 2015 geassocieerd lid van de Onderwijsraad in Nederland. Hij is internationaal erkend specialist op het gebied van pedagogiek. Zijn laatste boek The Beautiful Risk of Education verscheen eerder dit jaar in Nederlandse vertaling bij Uitgeverij Phronese.

De officiële benaming van de nieuwe leerstoel aan de Universiteit voor Humanistiek is voluit: Pedagogische dimensies van onderwijs, opleiding en vorming met bijzondere aandacht voor processen van humanisering en persoonsvorming.

Biesta legt uit: “Op dit moment ligt de nadruk in het onderwijs sterk op kennis en vaardigheden, en worden vooral cognitieve prestaties gewaardeerd. Er is behoefte aan een bredere kijk op wat goed onderwijs is, waarin kwalificatie en socialisatie altijd zijn ingebed in de vorming van de persoon gericht op een volwassen in de wereld willen zijn. Dat is niet alleen belangrijk voor het individu, maar ook voor de kwaliteit van het democratisch samenleven en de grenzen die de ecologische problematiek aan leven en samenleven stelt. De pedagogiek kan een belangrijke steun bieden bij het denken en doen in de onderwijspraktijk.

Met de leerstoel wil Biesta in samenwerking met NIVOZ en Universiteit voor Humanistiek verder onderzoeken hoe pedagogisch denken een zinvol perspectief kan bieden op de uitdagingen, waar het onderwijs in onze samenleving in de 21e eeuw voor staat. Daarbij ligt er een belangrijke uitdaging om de (inter)nationale pedagogische traditie bij de tijd te brengen.

Recente boeken van Gert Biesta