Gerard de Jong

docent pedagogische tact

Een ander perspectief kunnen nemen, dat was zijn grootste uitdaging toen hij voor het eerst kennis maakte met leerlingen in het speciaal onderwijs, met leerlingen die het anders deden.

Gerard de Jong leerde de mogelijkheden en de moeilijkheden van deze kinderen, bij wie niet alles zo vanzelf ging. Later werkte hij met jongeren, die zowel vlak voor als achter de gevangenistralies verbleven. Voortdurend was hij op zoek naar de stem van deze kinderen en jongeren. Wat wilden zij zeggen, wat was hun vraag?

Daarvoor is een zekere kwaliteit van perspectiefwisseling nodig. Schoon kunnen luisteren. En dat is een persoonlijk ontwikkelingstraject. De kunsten hielpen hem die weg te gaan. Zo gaven schilderijen en beeldhouwwerken nieuwe vergezichten en indrukken. Muziek en toneel brachten andere werelden dichterbij en gaven toehoorders nieuwe taal en nieuwe inzichten. En dat zorgde weer voor de beweging, nieuwsgierigheid, creativiteit en verandering die nodig was om het geluid, de stem van de jongeren in probleemsituaties te kunnen horen.

Gerard de Jong (1950) deed de Pabo en studeerde Onderwijskunde aan de Vrije Universiteit en aan de Universiteit van Amsterdam. Na een werkperiode van ruim 25 jaar in het speciaal onderwijs kwam hij bij de Hogeschool Utrecht. Bij het Seminarium voor Orthopedagogiek (SvO) leidde hij gedragsspecialisten op en begeleidde hij teams en op het gebied van Management en Gedrag. Kort gezegd: hoe ga je om met problematisch gedrag en dat niet alleen voor jezelf, maar ook in een klas, in teams en bij het management en in besturen?

Als hogeschool-docent hield hij zich tot voor kort (januari 2016) bezig met Theoretische Pedagogiek en Onderzoek aan de opleiding Ecologische Pedagogiek van de Hogeschool van Utrecht. Als zelfstandige begeleidt hij inmiddels jongeren en groepen van jongeren, schoolteams, directies en besturen van onderwijsinstellingen.

In het NIVOZ vindt hij een waardengestuurde solide partner. Hij begeleidt er teams in de trajecten Pedagogische Tact en Leiderschap en verzorgt lezingen.
De principes en het gedachtegoed van hetkind sluiten naadloos aan bij waar Gerard al jaren voor werkte: de stem van het kind laten klinken en vooral niemand buiten sluiten.

Een aantal verhalen/blogs van Gerard…

volgt.

Gerard betrekken, als spreker?

Wilt u Gerard betrekken bij uw congres, studiedag of anderszins, neemt u dan vervolgens contact op met Jetty van der Grift, per mail: j.vandergrift@nivoz.nl of bel naar het kantoor in Driebergen: 0343-556750.