Gepko Hahn

trainee Eerst de klas

Het bezit van kennis heeft twee voordelen: men oordeelt minder en men oordeelt beter.’

Deze uitspraak van François-Augustin de Paradis de Moncrif houdt Gepko Hahn bezig sinds hij deze zin voor het eerst las op de muur tegenover de kamers van de afdelingsleiders op het Corlaer College in Nijkerk. Het geeft aan waarom hij in het onderwijs zit – om leerlingen kennis bij te brengen – maar tegelijkertijd is het van toepassing op Gepko zelf, want door kennis over het onderwijs is hij anders tegen het woord ‘kennis’ aan gaan kijken. Bij NIVOZ hoopt Gepko – als trainee van Eerst de Klas – de woorden van De Moncrif nog meer betekenis te kunnen geven.

Vanuit de huiswerkbegeleiding het onderwijs in rollend was ik van mening dat het woord ‘kennis’ vooral sloeg op kennisoverdracht vanuit een (vak)didactische opdracht. Daar ben ik in de afgelopen twee jaar op teruggekomen. Uiteraard is pure kennis belangrijk, maar op het Corlaer College staan vaardigheden – zeker in de onderbouw – en het ontwikkelen van talent voorop en daar sluit ik mij bij aan.
 
Bovenal hebben de leerlingen voor mij het woord ‘kennis’ veranderd. Zij willen graag aan mij vertellen wat zij in het weekend gedaan hebben, zij glunderen als ik een compliment geef over hun nieuwe schoenen en zij vragen of willen weten wat ik gestemd heb tijdens de verkiezingen. Zij willen gezien en gehoord worden. Door andere leerlingen. Door mij als docent én als mens. Het zwaartepunt in mijn onderwijsopdracht is verschoven van didactisch naar pedagogisch. Ik wil leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling als individu en als deel van een gemeenschap: van een vriendengroep tot de samenleving.
 
Ik dacht in het begin vooral na over ‘hoe’ en ‘wat’ ik de leerlingen wilde laten leren. Ik ben echter steeds meer over de ‘waarom’-vraag gaan nadenken. Waarom ben ik docent? Waarom handel ik op deze manier? Bij het NIVOZ staat de ‘waarom’-vraag centraal en die wil ik vaak stellen in mijn periode als stagiair: aan mijzelf, maar vooral ook aan anderen. Ik hoop antwoorden te vinden op vele vragen, maar tegelijkertijd ook dat dit weer nieuwe ‘waarom’-vragen oproept.
 
In mijn periode als stagiair bij het NIVOZ hoop ik meer invulling te kunnen geven aan mijn pedagogisch opdracht en meer kennis – in de breedste zin van het woord – op te doen over wat goed onderwijs is. Het NIVOZ mag van mij verwachten dat ik vanuit mijn nieuwsgierigheid vragen zal stellen, op zoek ga naar de antwoorden en deze vervolgens zal delen. Ik zou het mooi vinden als ik – vanuit het NIVOZ – andere beginnende docenten kan helpen om vragen te leren stellen.