Anniek Verhagen

docente pedagogische tact

‘Er gaat altijd wel iets mis, het gaat erom wat je ermee doet.’

Al zijn er nog zoveel lespakketten, leermiddelen en methodes, als je voor de klas staat ben jij als leraar zelf het belangrijkste instrument. Je kunt jezelf niet achterlaten. Hoe verhoudt je rol als leraar zich tot jou als persoon? Door (taak)opvattingen, regels of leerlinggedrag kan deze verhouding in de knel komen. Dit levert spanning op, tussen jou en de leerlingen, in de klas, met collega’s, of twijfel over je eigen handelen. Het gevoel dat het niet loopt, het gevoel dat je ergens over struikelt.

Deze spannende situaties zijn de situaties waar Anniek het liefst in werkt. Als antropoloog is observeren en verschillende perspectieven innemen een tweede natuur van haar geworden. In de hulpverlening heeft ze letterlijk gezien dat spanning (crisis) een bron van ontwikkeling is. Vanuit de gedachte dat je de ander niet kunt veranderen, is de enige optie om zelf anders naar de situatie te kijken en te handelen.

De rode lijn in haar studies, werk en het leven is het contact met en tussen mensen. Na haar studie maatschappelijk werk ging ze een half jaar naar Afrika en eenmaal teruggekeerd, wilde ze meer. Ze combineerde werken in residentiele instellingen in de jeugdhulpverlening met een studie Culturele Antropologie en woonde voor haar afstudeerproject een jaar in Tanzania. Terug in Nederland werkte ze als crisishulpverleenster in Amsterdam. Ze begeleidde gezinnen waar een uithuisplaatsing van de kinderen dreigde en onderzocht de risico’s en mogelijkheden in de gezinssituatie.

Na jaren in de hulpverlening actief te zijn geweest, besloot Anniek zich verder te ontwikkelen en deed zij een post HBO opleiding tot trainer/coach. Tijdens de opleiding kwam ze in contact met trainers van APS (Algemeen Pedagogisch Studiecentrum), waar ze vervolgens als trainer aan de slag ging. Haar trainingen richtten zich op de pedagogische aspecten in het onderwijs. Sociale veiligheid, groepsdynamiek, pesten, leerlingbemiddeling, diversiteit, omgaan met ‘lastig’ gedrag’, jongens, zijn thema’s waar ze zich in heeft verdiept.
Gezien de vragen uit het onderwijs en de ingewikkelde situaties die ze tegenkwam deed ze een opleiding tot mediator. Sinds 1 maart 2013 is Anniek zelfstandig en werkt ze als docent Pedagogische Tact voor het NIVOZ aan een van de mooiste processen in het onderwijs: het integreren van jezelf in de rol van leraar, samen met de leerlingen.

Een aantal verhalen/blogs van Anniek…

Anniek betrekken, als spreker?

Wilt u Anniek betrekken bij uw congres, studiedag of anderszins, neemt u dan  contact op met Jetty van der Grift, per mail: j.vandergrift@nivoz.nl of bel naar het kantoor in Driebergen: 0343-556750.