Sprekersbureau

Zoekt u een spreker, prikkelende columnist, panellid of docent voor een workshop of masterclass?  De NIVOZ-sprekers dragen de pedagogische paragraaf uit, richten zich op tact en leiderschap en onderbouwen hun inbreng met wetenschappelijke inzichten. Ze hebben elk ook hun eigen aandachtsgebieden, maar spreken vanuit een gefundeerd, geëmancipeerd mensbeeld en een daarop gebaseerde lange termijn visie op onderwijs.

Dit zijn onze sprekers:

Hartger Wassink
Ton van Rijn
Ellen Emonds
Suzanne Niemeijer
Luc Stevens
Gerard de Jong
Martijn Galjé
Wilma van Esch
Mascha Enthoven

Linken volgen nog van:

Gabrielle Taus
Nickel van der Vorm
Anniek Verhagen
Merlijn Wentzel
Marleen van der Krogt
Geert Bors

Contact en informatie

Wilt u een van deze mensen betrekken bij uw congres, studiedag of anderszins,  neem dan contact op met Jetty van der Grift, per mail: j.vandergrift@nivoz.nl of bel naar het kantoor in Driebergen: 0343-556750

Vanuit zijn missie besteedt het NIVOZ in zijn Opleidingen bijzondere aandacht aan de pedagogische dimensie van het onderwijs. Dat betekent bijzondere aandacht voor het leraarschap als een typisch relationeel beroep en aandacht voor het schoolleiderschap als dienend en leidend in dit opzicht.

We werken met leraren, schoolleiders en schoolteams in primair onderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), praktijkonderwijs en beroepsonderwijs (mbo en hbo).

De trajecten van NIVOZ worden zowel incompany (voor een school of binnen stichting) als via individuele deelname (open traject) aangeboden.

Pedagogische Tact (PT) voor leraren/docenten
Pedagogisch Leiderschap (PL) voor schoolleiders en teamleiders.
Verdieping PT/PL* , voor leraren en schoolleiders die al PT en PL hebben gevolgd