Terugblik Joep Dohmen

Joep Dohmen sprak op donderdagavond 11 januari – als vierde in de rij van zeven NIVOZ-Onderwijsavonden. De titel van zijn lezing was: Bildung in het onderwijs. Dohmen leverde zijn bijdrage aan een verdere verkenning van het begrip volwassenheid, de betekenis ervan voor onderwijspraktijk – en hij bekeek het begrip ook vanuit een moreel-filosofisch perspectief.

Joep Dohmen (1949) is lector Bildung aan het centrum voor Humanistische Vorming (HVO) en emeritus hoogleraar Wijsgerige en praktijkgerichte Ethiek aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Op deze pagina blikken we terug op de avond.

U vindt hier binnenkort:

De zeven Onderwijsavonden van NIVOZ staan dit schooljaar in het teken van het begrip Volwassenheid, ons jaarthema. Een verkenning van dat begrip is – denken wij – behulpzaam bij pedagogische vragen en in je dagelijkse onderwijspraktijk. In de septembermaand onderzochten we dit begrip volwassenheid vanuit een spiritueel perspectief. In oktober vanuit een democratisch perspectief en in de maanden november/december vanuit een maatschappelijk perspectief. Van elke periode stelt NIVOZ een e-book, zie link voor eerder edities.

Activiteiten vanuit NIVOZ-podium

Op woensdagmiddag 14 februari is er in Driebergen een NIVOZ-masterclass van Daan Roovers. Ze is docent (Universiteit van Amsterdam), programmamaker (Rode Hoed, omroep Human), trainer (Denkacademie) en schrijver. Met haar essay Mensen maken. Nieuw licht op opvoeden trok ze veel aandacht.

In de masterclass (16.30 – 21.00 uur) zal Roovers vanuit een filosofische introductie op Bildung ingaan op actuele vragen rondom opvoeding en volwassenwording, en tegelijk aan de slag gaan met echte, dagelijkse vragen en dilemma’s van leraren en opvoeders. Na afloop van de masterclass hebben de deelnemers beter en dieper inzicht in actuele morele vraagstukken in de omgang met jongeren en hun eigen afwegingen daarin.

Roovers vraagt deelnemers hun eigen ervaringen in de klas, school- of opvoedingspraktijk mee te nemen en in te brengen. Op de NIVOZ-website vindt u meer informatie en de mogelijkheid tot inschrijven.
Meer lezen, zien of horen van Daan Roovers? Bekijk haar website.

Opvoeden is een soort puppytraining geworden. Kinderen krijgen vaardigheden aangeleerd, veters strikken, de tafel van 7, en zodra ze dat allemaal kunnen zijn ze zelfstandig. Zij vindt dat armoedig. Je kunt ook proberen ze een wereldbeeld bij te brengen. Leer ze leven. Leer ze denken. Ja, maar wat is dat precies?

(Lex Bohlmeijer – gesprek met Daan Roovers, 2017)

Een inleidende tekst van Joep Dohmen

Joep Dohmen introduceerde zijn lezing op 11 januari als volgt: “Het begrip volwassenheid functioneert in uitlopende contexten als beleid, biologie en ontwikkelingspsychologie. Doorgaans gaat het dan om het bereiken van een bepaalde leeftijd, een groeiproces of om de stadia van een leerproces waarin vaardigheden moeten worden ontwikkeld en  conflicten moeten worden verwerkt. Wanneer we willen opvoeden tot volwassenheid, gebruiken we dat begrip bovendien vanuit een moraal-filosofische context. In die zin is volwassenheid een normatief begrip, dat echter zelden expliciet wordt gemaakt en daarom voor conceptuele verwarring en veel handelingsverlegenheid zorgt.

Hier kan de actuele filosofie van de Bildung, opgevat als begeleide zelfvorming, uitkomst brengen. Volwassenheid kan dan worden opgevat als de ideale uitkomst van Bildung in onderwijs en opvoeding. Methodisch gezien gaat het daarin om een integratie van drie filosofische perspectieven: de zelfverwerkelijking van de deugdethiek, de morele autonome van de plichtethiek en de verantwoordelijkheid van de zorgethiek. Volwassenheid is dan die houding van prudentiële en emotionele rijpheid, waarvoor wij in opvoeding en onderwijs de basis scheppen.”

Onderwijsavonden

Als u kaarten wilt bestellen, voor de laatste drie van zeven Onderwijsavonden, dan kan dat via onderstaand formulier. Meer informatie over sprekers en inhoud leest u hier

In de voorbije schooljaren heeft NIVOZ een groot aantal gerenommeerde sprekers ontvangen: hoogleraren, onderzoekers en praktijkmensen met recht van spreken, een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid en/of soms internationale allure. De serie Onderwijsavonden in Driebergen heeft daardoor een reputatie opgebouwd. Duizenden onderwijsbetrokkenen vonden eerder hun weg naar theater Maitland op landgoed De Horst. Sprekers boden ieder op eigen wijze – inspiratie en legitimatie, dan wel stof om het gesprek te kunnen voeren en uw eigen ontwikkeling (en die van uw collega’s en school) van nieuwe, verdiepende inzichten te voorzien.

Kaarten
Een NIVOZ-onderwijsavond vindt plaats in het sfeervolle theater Maitland op landgoed De Horst in Driebergen, en de entreeprijs is 32,50 euro. VWie tenminste zeven Onderwijsavonden aanwezig is – krijgt een aantekening van 14 register-uren in het lerarenregister. Hieronder kunt u al uw kaarten bestellen. Wilt u met een schoolteam komen, van acht of meer personen, dan vragen we u contact op te nemen met Jetty van der Grift; er is dan korting mogelijk. Via telefoonnummer 0343-556750 of info@nivoz.nl

Alle Onderwijsavonden beginnen om 19.30 uur. Vanaf 19.00 uur is er inloop mogelijk.